Cách xem danh sách các liên kết tượng trưng trên Windows 11

Liên kết tượng trưng (Symlinks) về cơ bản là các shortcut đến một tệp hoặc thư mục khác. Nếu bạn đang sử dụng nhiều liên kết tượng trưng, bạn có thể muốn truy cập nhanh vào danh sách đầy đủ về chúng để tiện tham khảo khi cần. Đây là cách thực hiện.

Liên kết tượng trưng trên Windows là gì?

Liên kết tượng trưng (Symbolic link hay symlinks) là biện pháp tạo shortcut nâng cao trên Windows. Các liên kết tượng trưng là điểm tham chiếu cho các tệp và thư mục khác. Hãy tưởng tượng bạn sao chép và dán một tệp hoặc thư mục, nhưng thay vì sao chép nội dung đó, nó chỉ liên kết trở lại tệp nguồn hoặc thư mục và mở ra khi được truy cập. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều không gian lưu trữ có giá trị, và cũng có thể hợp lý hóa quy trình làm việc trong một số tình huống nhất định.

Có hai loại liên kết tượng trưng mà bạn cần biết: Liên kết cứng và liên kết mềm. Cả hai đều tham chiếu đến một tệp hoặc thư mục cụ thể, nhưng khi một liên kết mềm được truy cập, hệ thống sẽ chuyển hướng bạn đến nơi chứa tệp hoặc thư mục. Trong khi các liên kết cứng làm cho hệ thống nghĩ rằng liên kết tượng trưng là tệp hoặc thư mục thực sự.

Cách xem danh sách liên kết tượng trưng trên Windows 11

Bạn có thể xem danh sách các liên kết tượng trưng trên Windows 11 bằng cách chạy một lệnh đơn giản trong Command Prompt.

Trước tiên, mở Command Prompt bằng cách nhấp vào biểu tượng Tìm kiếm trên thanh tác vụ Windows, nhập từ khóa “Command Prompt” vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấp vào “Command Prompt” trong kết quả tương ứng trả về.

Mở Command Prompt

Trong Command Prompt, bạn chạy lệnh sau:

dir /AL /S c:\

Chạy lệnh

Danh sách tất cả các liên kết tượng trưng trong thư mục c:\ sẽ được trả về. Bạn có thể thay đổi thư mục bằng cách thay thế c:\ bằng bất kỳ thư mục nào mà mình muốn lấy danh sách các liên kết tượng trưng. Ví dụ: nếu bạn muốn nhận danh sách các liên kết tượng trưng trong thư mục d:\, hãy chạy lệnh sau:

dir /AL /S d:\

Tất cả chỉ đơn giản có vậy. Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Bảy, 27/11/2021 00:08
32 👨 240
0 Bình luận
Sắp xếp theo