Xóa tài khoản người dùng trên máy Mac

Bạn muốn xóa tài khoản người dùng trên máy Mac, nhưng chưa biết làm thế nào, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện vô cùng đơn giản.

Trước khi bắt đầu, hãy kiểm tra xem bạn có sở hữu đặc quyền quản trị viên trên máy Mac hay không. Để xác minh điều này, bạn nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình. Trong menu hiện ra, nhấn vào mục “System Preferences”.

Nhấn vào mục “System Preferences”

Trên màn hình System Preferences macOS, bạn nhấp vào mục “Users & Groups”.

Nhấp vào mục “Users & Groups”

Mục này sẽ hiển thị tất cả các tài khoản người dùng khả dụng trên máy Mac. Tài khoản của bạn sẽ xuất hiện ở trên cùng của ngăn bên trái. Và nếu bạn thấy chữ "Admin" bên dưới tên người dùng của mình, đồng nghĩa bạn đang sở hữu đặc quyền quản trị viên.

"Admin"

Nếu không thấy dòng chữ này, bạn có thể đăng nhập vào bất kỳ tài khoản nào khác có đặc quyền quản trị viên và truy cập vào cùng trang “Users & Groups” trong System Preferences. Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở góc dưới cùng bên trái của cửa sổ.

Nhấp vào biểu tượng ổ khóa

Nhập mật khẩu cho tài khoản quản trị này. Sau đó nhấp vào “Unlock” khi bạn đăng nhập thành công. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện các thay đổi đối với tài khoản người dùng.

Nhấp vào “Unlock”

Để đặt tài khoản làm quản trị viên, hãy nhấp vào tên người dùng của bạn trong ngăn bên trái và chọn “Allow user to administer this computer”. Lưu ý rằng cần khởi động lại hệ thống để những thay đổi này có hiệu lực.

Chọn “Allow user to administer this computer”

Bây giờ bạn đã sở hữu tài khoản quản trị viên, hãy truy cập vào tài khoản của bạn trên máy Mac và điều hướng trở lại mục System Preferences > Users & Groups. Một lần nữa, nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở góc dưới cùng bên trái của cửa sổ, nhập mật khẩu tài khoản người dùng của bạn và nhấn vào nút “Unlock” màu xanh lam.

Để xóa tài khoản người dùng khỏi thiết bị Mac, hãy chọn đúng tên người dùng trong khung bên trái, sau đó nhấp vào nút “-” (dấu trừ) bên dưới “Login Options”.

Nhấp vào nút “-”

Bây giờ là lúc quyết định xem bạn có muốn giữ lại một số dữ liệu được liên kết với tài khoản người dùng này hay không. Bạn có thể chọn giữ lại thư mục chính dưới dạng ảnh đĩa trong thư mục “Users” của máy Mac. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào “Save The Home Folder In A Disk Image”.

Nếu không can thiệp vào dữ liệu của tài khoản người dùng này, bạn có thể chọn “Don’t Change The Home Folder”. Ngược lại, nếu bạn chắc chắn muốn xóa tất cả dữ liệu khỏi tài khoản người dùng, nhấn chọn “Delete The Home Folder”.

Sau đó, hãy nhấp vào nút “Delete User” màu xanh lam để hoàn tất quy trình.

Nhấp vào nút “Delete User”

Người dùng này hiện đã bị xóa khỏi máy Mac của bạn.

Chủ Nhật, 19/09/2021 23:43
3,73 👨 14.166
0 Bình luận
Sắp xếp theo