Cách xóa phân vùng bằng lệnh PowerShell

Bạn có thể xóa bất kỳ phân vùng nào trong Windows 10 bằng một lệnh PowerShell. Đây là lệnh chính xác và cách thực thi nó.

Xóa phân vùng bằng PowerShell

1. Mở ứng dụng PowerShell với quyền admin. Để làm điều đó, hãy nhấp chuột phải vào menu Start và chọn tùy chọn "Windows PowerShell (Admin)".

2. Lấy danh sách các phân vùng bằng cmdlet "Get-Volume". Lệnh này sẽ hiển thị một bảng trong cửa sổ PowerShell với tất cả các phân vùng có sẵn.

Lệnh "Get-Volume" hiển thị các phân vùng có sẵn
Lệnh "Get-Volume" hiển thị các phân vùng có sẵn

3. Để loại bỏ một phân vùng, hãy thực thi lệnh dưới đây. Thay thế "X" bằng ký tự ổ thực của phân vùng bạn muốn xóa. Ví dụ, để xóa phân vùng "E", hãy thay thế "X" bằng ký tự ổ đó.

Remove-Partition -DriveLetter X
Loại bỏ phân vùng
Loại bỏ phân vùng

4. Gõ "Y" vào cửa sổ PowerShell và nhấn Enter. Hành động này sẽ xác nhận rằng bạn thực sự muốn loại bỏ phân vùng đích.

Xác nhận việc xóa phân vùng
Xác nhận việc xóa phân vùng

Ngay sau khi bạn xác nhận hành động, Windows PowerShell sẽ xóa phân vùng và đánh dấu phân vùng đó là chưa được cấp phát.

Vì không gian đã xóa được đánh dấu là chưa được cấp phát, nên bạn có thể sử dụng nó để tạo phân vùng mới hoặc mở rộng phân vùng hiện có. Nếu bạn muốn mở rộng phân vùng, trước tiên bài viết khuyên bạn nên sao lưu tất cả các file trong phân vùng mà bạn muốn mở rộng.

Hơn nữa, hãy sử dụng công cụ GUI của trình quản lý phân vùng, giống như công cụ Disk Management được tích hợp sẵn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn chưa bao giờ làm điều này thông qua dòng lệnh.

Chủ Nhật, 17/01/2021 11:08
51 👨 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo