Cách xóa các bản cập nhật đang chờ xử lý trên Windows 10

Trên Windows 10, quá trình cài đặt các bản cập nhật tích lũy (cumulative update) thường gây ra sự cố, chẳng như, các bản cập nhật có thể không cài đặt được do lỗi file, khả năng tương thích hoặc lỗi không xác định. Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ nói về cách xóa bản cập nhật đang chờ xử lý trên Windows 10.

Cách xóa bản cập nhật đang chờ xử lý trên Windows 10

Nếu bạn muốn xóa các bản cập nhật đang chờ xử lý để tránh việc cài đặt, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

Đầu tiên, mở File Explorer trên Windows 10.

Sau đó, nhập đường dẫn sau vào thanh địa chỉ và nhấn Enter:

C:\Windows\SoftwareDistribution\Download

Chọn tất cả nội dung (Ctrl + A hoặc nhấp vào tùy chọn Select All trong tab Home) bên trong thư mục Download.

Chọn tất cả nội dung bên trong thư mục Download, rồi chọn Delete
Chọn tất cả nội dung bên trong thư mục Download, rồi chọn Delete

Sau đó nhấn vào nút Delete từ tab Home.

Khi bạn hoàn thành tất cả các bước này, thì các file cài đặt cập nhật tích lũy sẽ bị xóa khỏi thiết bị.

Nếu bạn muốn bỏ qua một bản cập nhật cụ thể, sau khi xóa file, bạn có thể sử dụng công cụ “Show or hide updates” để chặn bản cập nhật Windows cố gắng cài đặt lại.

Mặc dù bài viết đang tập trung vào bản cập nhật tích lũy, nhưng các bước này cũng sẽ hoạt động khi xóa những bản cập nhật tính năng đang chờ xử lý.

Xóa bản cập nhật đã tải xuống, không thành công, xóa bản cập nhật đang chờ xử lý

Xóa nội dung của thư mục Temporary

Các bạn cũng có thể xóa tất cả những bản cập nhật Windows 10 đã tải xuống, không thành công và đang chờ xử lý bằng cách sử dụng lệnh Run.

Mở hộp thoại Run bằng cách nhấn đồng thời Win + R và trong hộp thoại mở ra, hãy nhập %temp% rồi nhấn Enter. Trong thư mục mở ra, bạn chọn tất cả các file và folder trong thư mục Temp, sau đó xóa chúng.

%temp% là một trong nhiều biến môi trường trong Windows thực sự có thể mở thư mục được Windows chỉ định làm thư mục Temporary, thường nằm ở C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp.

Xóa file pending.xml

Bạn phải điều hướng đến thư mục C:\Windows\WinSxS\, tìm kiếm file .xml đang chờ xử lý và sau đó đổi tên file. Bạn thậm chí có thể loại bỏ nó. Điều này sẽ cho phép Windows Update xóa các tác vụ đang chờ xử lý và đồng thời tạo một quá trình kiểm tra cập nhật mới.

Xóa nội dung của thư mục SoftwareDistribution

Bạn cần thực sự xóa tất cả nội dung của thư mục SoftwareDistribution. Thư mục SoftwareDistribution trong hệ điều hành Windows về cơ bản là một thư mục nằm trong thư mục Windows. Nó được sử dụng để lưu tạm thời các file có thể cần để cài đặt bản cập nhật Windows trên máy tính. Vì vậy, nó cần thiết và được duy trì bởi WUAgent.

Thư mục này cũng có các file Windows Update History và nếu bạn xóa chúng, rất có thể bạn sẽ mất lịch sử cập nhật của mình. Ngoài ra, trong lần tiếp theo bạn chạy Windows Update, thời gian phát hiện cũng sẽ lâu hơn.

Để xóa nội dung của thư mục SoftwareDistribution, trong Windows 10, từ menu WinX, mở Command Prompt (Admin). Bạn phải nhập lần lượt các lệnh sau và nhấn Enter:

net stop wuauserv
net stop bits

Sau đó, service Windows Update và Background Intelligent Transfer sẽ bị dừng.

Bây giờ bạn cần duyệt đến thư mục C:\Windows\SoftwareDistribution và xóa tất cả các file, cũng như thư mục bên trong.

Bạn có thể nhấn Ctrl + A để chọn tất cả, sau đó nhấn vào Delete.

Nếu các file đang được sử dụng và bạn không thể xóa một số file, hãy khởi động lại thiết bị. Sau khi khởi động lại, bạn cần chạy lại các lệnh trên. Bây giờ, bạn có thể xóa các file khỏi thư mục SoftwareDistribution như đã đề cập.

Sau khi làm trống thư mục này, bạn có thể cần khởi động lại máy tính hoặc cũng có thể nhập các lệnh sau. Nhập từng lệnh một, sau đó nhấn Enter để khởi động lại các service liên quan đến Windows Update.

net start wuauserv
net start bits

Reset lại thư mục catroot2

Reset lại thư mục catroot2 về cơ bản được biết là có thể khắc phục nhiều sự cố Windows Update.

Catroot và catroot2 thực chất là các thư mục hệ điều hành Windows được yêu cầu cho tiến trình Windows Update.

Khi bạn chạy Windows Update, thì thư mục catroot2 sẽ lưu trữ các chữ ký của gói Windows Update và cũng giúp cài đặt nó. Service Cryptographic thực sự sử dụng file %windir%\System32\catroot2\edb.log cho quá trình cập nhật. Các bản cập nhật được lưu trữ trong thư mục SoftwareDistribution, sau đó được Automatic Updates sử dụng để thực hiện quá trình cập nhật.

Đừng xóa hoặc đổi tên thư mục Catroot. Thư mục Catroot2 được Windows tự động tạo lại. Tuy nhiên, thư mục Catroot không được tạo lại nếu được đổi tên.

Thứ Ba, 08/09/2020 15:05
52 👨 21.278
0 Bình luận
Sắp xếp theo