Vô hiệu hóa Facebook là gì? Nó khác gì với xóa tài khoản Facebook?

Vô hiệu hóa Facebook và xóa tài khoản Facebook là hai cụm từ bạn gặp rất nhiều khi muốn dừng các hoạt động trên Facebook đối với một tài khoản nào đó. Hai hành động này thực chất không giống nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn phân biệt rõ ràng nhé.

Vô hiệu hóa Facebook là gì?

Vô hiệu hóa Facebook là tạm dừng hoạt động của tài khoản Facebook bạn đang sử dụng. Nếu dùng giao diện tiếng Anh thì sẽ là Deactive. Có thể coi vô hiệu hóa Facebook giống như việc tạm thời xóa Facebook, khi đó:

  • Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản Facebook bất cứ lúc nào muốn.
  • Mọi người (bao gồm cả bạn bè) không thể tìm thấy trang Facebook của bạn, càng không thể nhìn thấy dòng thời gian của bạn.
  • Một số thông tin vẫn có thể hiển thị (ví dụ: Tin nhắn bạn đã gửi đi).

Bạn có thể xem cách vô hiệu hóa Facebook tại đây: Cách xóa tài khoản Facebook tạm thời

Xóa tài khoản Facebook

Xóa tài khoản Facebook là gì?

Xóa tài khoản Facebook là hành động xóa toàn bộ dữ liệu, thông tin, hoạt động của tài khoản Facebook, khiến nó biến mất trên mạng xã hội này. Có thể hiểu là xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook, khi đó:

  • Bạn không thể truy cập vào tài khoản Facebook sau khi nó bị xóa.
  • Việc xóa Facebook có thể được trì hoãn một thời gian (khoảng 14 ngày) sau khi bạn yêu cầu. Nếu đăng nhập lại Facebook trong thời gian này thì yêu cầu xóa Facebook sẽ bị hủy.
  • Có thể cần đến 90 ngày để xóa dữ liệu được lưu trên các hệ thống sao lưu của Facebook. Thông tin của bạn sẽ không thể truy cập được trên Facebook trong thời gian này.
  • Một số dữ liệu không được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn bè có thể có các tin nhắn từ bạn sau khi bạn xóa tài khoản.
  • Bản sao của một số tài liệu (ví dụ: bản ghi nhật ký) có thể vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi nhưng không được liên kết với các thông tin nhận dạng cá nhân.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã phân biệt được sự khác nhau giữa vô hiệu hóa Facebook và xóa tài khoản Facebook.

Thứ Tư, 10/10/2018 16:03
3,65 👨 25.696
0 Bình luận
Sắp xếp theo