Tổng hợp mã lỗi VPN thường gặp

Mạng riêng ảo (VPN) tạo ra các kết nối được bảo vệ gọi là các “VPN tunnel” giữa một máy khách cục bộ và một máy chủ từ xa, thường là qua Internet. VPN có thể khó thiết lập và chỉ chạy nhờ vào công nghệ chuyên ngành có liên quan.

Khi kết nối VPN không thành công, chương trình phía khách hàng sẽ xuất hiện một thông báo lỗi gồm một số mã. Có hàng trăm mã lỗi VPN khác nhau tồn tại nhưng chỉ có một số mã nhất định xuất hiện trong phần lớn các trường hợp.

Nhiều lỗi VPN chỉ yêu cầu các bước khắc phục sự cố mạng cơ bản để giải quyết:

  • Đảm bảo máy tính đang chạy VPN được kết nối với Internet và quyền truy cập vào mạng bên ngoài đang hoạt động.
  • Đảm bảo máy khách VPN có các cài đặt mạng chính xác cần thiết để làm việc với máy chủ VPN.

Tạm thời tắt tường lửa, mạng cục bộ để xác định xem nó có cản trở việc kết nối VPN hay không. Một số loại VPN yêu cầu phải có một số cổng mạng nhất định.

Dưới đây sẽ là một số cách khắc phục cụ thể hơn:

Lỗi VPN 800

"Unable to establish connection" - Máy khách VPN không thể kết nối với máy chủ. Điều này có thể xảy ra nếu máy chủ VPN không được kết nối đúng cách với mạng, mạng tạm thời ngừng hoạt động hoặc nếu máy chủ hoặc mạng bị quá tải do lưu lượng truy cập quá lớn. Lỗi VPN 800 cũng xảy ra nếu máy khách VPN có cài đặt cấu hình không chính xác. Cuối cùng, bộ định tuyến cục bộ có thể không tương thích với loại VPN đang được sử dụng và cần cập nhật chương trình cơ sở bộ định tuyến.

Lỗi VPN 619

"A connection to the remote computer could not be established" - Lỗi VPN 619 xảy ra khi tường lửa hoặc sự cố cấu hình cổng đang ngăn máy khách VPN thực hiện kết nối dù máy chủ có thể truy cập được.

Lỗi VPN 51

"Unable to communicate with the VPN subsystem" - Máy khách VPN Cisco báo lỗi này khi dịch vụ cục bộ không chạy hoặc máy khách không được kết nối với mạng. Khởi động lại dịch vụ VPN và/hoặc khắc phục sự cố kết nối mạng cục bộ.

Lỗi VPN 412

"The remote peer is no longer responding" - Máy khách VPN Cisco báo lỗi này khi kết nối VPN đang hoạt động bị ngừng do lỗi mạng hoặc khi tường lửa cản trở quyền truy cập vào các cổng được yêu cầu.

Lỗi VPN 721

"The remote computer did not respond" - Một VPN Microsoft báo lỗi này khi không thể thiết lập kết nối, tương tự như lỗi 412 được báo bởi các máy khách Cisco.

Lỗi VPN 720

"No PPP control protocols configured" - Trên Windows VPN, lỗi này xảy ra khi máy khách thiếu sự hỗ trợ về giao thức để kết nối với máy chủ. Việc khắc phục vấn đề này đòi hỏi phải xác định giao thức VPN nào mà máy chủ có thể hỗ trợ và cài đặt một giao thức phù hợp trên máy khách thông qua Windows Control Panel.

Lỗi VPN 691

"Access denied because username and/or password is invalid on the domain" - Người dùng có thể đã nhập sai tên hoặc mật khẩu khi cố gắng xác thực với VPN Windows. Đối với các máy tính Windows, miền đăng nhập cũng phải được chỉ định chính xác.

Lỗi VPN 812, 732 và 734

"The connection was prevented because of a policy configured on your RAS/VPN server" - Trên Windows VPN, người dùng đang cố gắng xác thực kết nối có thể không có quyền truy cập. Quản trị viên mạng phải giải quyết sự cố này bằng cách cập nhật quyền cho người dùng. Trong một số trường hợp, quản trị viên có thể cần cập nhật hỗ trợ MS-CHAP (giao thức xác thực) trên máy chủ VPN. Bất kỳ mã lỗi nào trong số ba mã lỗi này đều có thể áp dụng cách khắc phục này tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng mạng có liên quan.

Lỗi VPN 806

"A connection between your computer and the VPN server has been established but the VPN connection cannot be completed." - Lỗi này cho biết tường lửa của bộ định tuyến đang ngăn chặn một số lưu lượng giao thức VPN giữa máy khách và máy chủ. Thông thường, đó là cổng TCP 1723 và phải được quản trị viên mạng mở.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 07/12/2018 08:17
31 👨 11.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Sửa lỗi máy tính