Tổng hợp hình ảnh xin lỗi

Việc bạn cần làm khi có hành vi sai lầm với bạn bè hoặc người yêu của mình đó là gửi lời xin lỗi người đó. Nhưng lời xin lỗi đôi khi rất khó để nói ra, nhất là với những ai không giỏi ăn nói. Nếu thế các bạn có thể gửi một tấm ảnh xin lỗi kèm theo một vài lời nói để gửi đến bạn bè qua mail hoặc tin nhắn.

Bạn có thể lựa chọn một vài hình ảnh dưới đây để gửi lời xin lỗi kèm ảnh xin lỗi đến bạn bè hoặc người yêu của mình, nếu gửi qua mail thì bạn có thể sử dụng chế độ gửi mail tự hủy. Việc gửi email tự hủy bạn có thể xem qua bài viết Cách gửi email tự hủy (Confidential Mode) trong Gmail.

Tổng hợp những hình ảnh xin lỗi

Ảnh xin lỗi Pixabay 1
Ảnh xin lỗi Pixabay 1

Ảnh xin lỗi Pixabay 2
Ảnh xin lỗi Pixabay 2

Ảnh xin lỗi Pixabay 3
Ảnh xin lỗi Pixabay 3

Ảnh xin lỗi Pixabay 4
Ảnh xin lỗi Pixabay 4

Ảnh xin lỗi Pixabay 5
Ảnh xin lỗi Pixabay 5

Ảnh xin lỗi Pixabay 6
Ảnh xin lỗi Pixabay 6

Ảnh xin lỗi Pixabay 7
Ảnh xin lỗi Pixabay 7

Ảnh xin lỗi Pixabay 8
Ảnh xin lỗi Pixabay 8

Ảnh xin lỗi Pixabay 9
Ảnh xin lỗi Pixabay 9

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 1
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 1

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 2
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 2

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 3
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 3

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 4
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 4

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 5
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 5

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 6
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 6

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 7
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 7

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 8
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 8

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 9
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 9

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 10
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 10

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 11
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 11

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 12
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 12

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 13
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 13

Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 14
Ảnh xin lỗi WallpaperBrowse 14

Trên đây là một vài hình ảnh xin lỗi mà bạn có thể sử dụng để gửi đến bạn bè, người yêu thay cho lời nói xin lỗi. Hy vọng bạn sẽ tìm được hình ảnh xin lỗi phù hợp nhất cho mình.

Nếu bạn muốn tự tạo ảnh động với lời xin lỗi để gửi đến bạn bè, bạn có thể xem qua cách tạo ảnh GIF nhanh trong bài viết Cách tạo ảnh động trực tuyến trên Imgflip.

Xem thêm:

Thứ Năm, 03/01/2019 19:47
53 👨 2.336
0 Bình luận
Sắp xếp theo