Hệ tộc DTCL mùa 7.5: Địa Long, Bạo Long, Thủy Long, Rồng Luyện và thay đổi những hệ tộc cũ

Hệ tộc DTCL mùa 7.5 này được thêm mới chỉ 4 Tộc và không có Hệ nào. Tuy nhiên sẽ có một số lượng hệ tộc cũ được thay đổi mốc buff, ví dụ đang từ 3/6/9 sẽ đổi thành 2/4/6/8 như Cuồng Long chẳng hạn.

Đặc biệt giờ sẽ thay đổi Rồng Thần, cho phép bạn đặt nhiều Rồng Thần lên sàn đấu mà vẫn kích hoạt hệ tộc của Rồng Thần đó. Thượng Long cũng có những thay đổi đáng kể để người chơi thay đổi cách build team. Dưới đây là những hệ tộc DTCL mùa 7.5 mới và các thay đổi hệ tộc cũ.

he toc dtcl mua 7

Tộc Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5 - Vùng Nguyên Sinh

Chỉ có 4 Tộc được thêm mới trong bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5 này. Không có bất kỳ Hệ mới nào được thêm vào, một số hệ tộc cũ cũng được thay đổi mốc buff.

Bạo Long

hệ tộc dtcl mùa 7.5

Bao gồm: Rell (2), Aphelios (2), Rengar (3), Swain (7).

Sẽ có một ô hiến tế xuất hiện trên bàn cờ, tướng đứng trong ô hiến tế sẽ liên kết với hai tướng Bạo Long và sẽ hy sinh khi bắt đầu trận. Đồng thời sẽ cho một bản sao vật phẩm ngẫu nhiên mà tướng hy sinh đang sở hữu cho mỗi tướng Bạo Long và cộng thêm máu cho các tướng Bạo Long.

dtcl mua 7.5

Với những trang bị không hình thành từ công thức (trang bị của Ornn, Kim Long) và Ấn Hệ Tộc sẽ không chuyển thành trang bị cho các tướng. Thay vào đó, các tướng sẽ được nhận Tinh Hoa Bạo Long.

 • 2 Bạo Long: 700 máu
 • 4 Bạo Long: 900 Máu
 • 6 Bạo Long: 1200 Máu
 • 8 Bạo Long: 1800 Máu

Thủy Long

hệ tộc dtcl mùa 7.5

Bao gồm các tướng: Taliyah (1), Malphite (1), Zac (2) Kai'sa (2), Zeri (3), Seraphine (3), Nilah (4), Sohm (7).

Tướng Thủy Long nhận thêm SMPT và tốc đánh, một viên Thủy Thạch xuất hiện gần kho trang bị sẽ rơi các các ngọc chứa đồ khi tướng Thủy Long cast chiêu theo thời gian.

tft mùa 7.5

 • 3 Thủy Long: 20 Sức mạnh phép thuật, 20% tốc độ đánh
 • 6 Thủy Long: 40 Sức mạnh phép thuật, 40% tốc độ đánh
 • 9 Thủy Long: 70 Sức mạnh phép thuật, 70% tốc độ đánh
 • 12 Thủy Long: 200 Sức mạnh phép thuật, 200% tốc độ đánh

Địa Long

hệ tộc dtcl mùa 7.5

Duy Nhất Terra (8)

 • Địa Long tạo ra 3 ô đất cho các đồng minh, tướng đứng trong ô này được giảm 20% sát thương nhận vào.

Rồng Luyện

hệ tộc dtcl mùa 7.5

Duy nhất Măm Măm (6)

 • Măm Măm nhận một hệ tộc ngẫu nhiên khi bắt đầu trận (Pháp Sư/ Thuật Sĩ/ Pháo Thủ), đồng thời triệu hồi một đồng đội cũ bao gồm các tướng Luyện Rồng của mùa 7 cũ đó là Heimerdinger, Lulu và Tristana hỗ trợ bản thân mình, các tướng Luyện Rồng này cũng sẽ có hệ tộc giống của Măm Măm.
 • Kỹ năng của các tướng Luyện Rồng cũng giống như Măm Măm. Khi Măm Măm chết, tướng Luyện Rồng nhận thêm 100% tốc đánh.

Chỉnh sửa lại Hệ Tộc cũ DTCL 7.5

Dưới đây là những hệ tộc có thay đổi đáng kể trong bản cập nhật giữa mùa của Thế Giới Rồng. Có một vài hệ tộc rút bớt hoặc tăng thêm mốc buff nhưng không đáng kể nên ad sẽ không đưa vào danh sách này.

Thượng Long

hệ tộc dtcl mùa 7.5

Không thay đổi mốc buff nhưng sẽ không còn tỉ lệ roll ra tướng Thượng Long ở lượt roll lần thứ 5 nữa. Mà giờ sẽ cung cấp cho người chơi một ngọc Thượng Long, chất lượng đồ trong ngọc Thượng Long sẽ dựa vào cấp sao của các tướng Thượng Long. Còn đâu thì các tướng Thượng Long được cộng thêm SMPT.

 • 3 Thượng Long: 10 SMPT
 • 5 Thượng Long: 50 SMPT, ngọc tăng tỉ lệ ra đồ
 • 7 Thượng Long: 90 SMPT

hệ tộc dtcl mùa 7.5

Vẫn giữ nguyên Rồng Thần sẽ chiếm 2 slot trên bàn cờ và cộng thêm 3 hệ tộc, nhưng giờ sẽ vẫn kích hoạt Rồng Thần dù có bao nhiêu Rồng Thần trên sàn đi nữa. Đặc biệt sẽ có cả tăng hiệu ứng theo mốc Rồng Thần đứng trên sàn.

 • 1 Rồng Thần: Tăng 500 máu cơ bản
 • 2 Rồng Thần: Thêm 20 Giáp và Kháng Phép
 • 3 Rồng Thần: Tăng thêm 10% sát thương
 • 4 Rồng Thần: Tăng thêm 1 slot cho team
 • 5 Rồng Thần: Nhân đôi các chỉ số trên

Cuồng Long

he toc dtcl 7.5

Thay đổi từ 3/6/9 sang 2/4/6/8, xóa bỏ Kayn, Swain và Shen, thêm mới Rakan

Tướng Cuồng Long thay mana bằng cơn thịnh nộ, khi đánh sẽ tạo ra 15 nộ và khi cơn thịnh nộ đạt tối đa. Họ sẽ tạo ra một cơn cuồng nộ trong 4 giây sau khi cast chiêu với 30% tốc đánh cộng thêm nhưng không tạo ra nộ cho đến khi cơn cuồng nộ đã hết. Đồng thời nhận thêm tốc đánh và hút máu toàn phần khi trong trạng thái nộ.

 • 2 Cuồng Long: 60% tốc đánh, 15% hút máu toàn phần
 • 4 Cuồng Long: 120% tốc đánh, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Long: 205% tốc đánh, 50% hút máu toàn phần
 • 8 Cuồng Long: 280% tốc đánh, 75% hút máu toàn phần

Chiến Binh Rồng

he toc dtcl 7.5

Thay đổi từ 3/6/9 sang 2/4/6/8, xóa bỏ Ashe, Swain thêm mới Kai'Sa.

Chọn một tướng Chiến Binh Rồng trở thành Thần Long Đại Hiệp. Thần Long Đại Hiệp nhận thêm máu, phần trăm SMPT và mana. Mỗi cấp sao của Thủ Lĩnh Rồng tăng thêm 20% buff thưởng.

 • 2 Chiến Binh Rồng: Thêm 300 máu, 18% sức mạnh phép thuật
 • 4 Chiến Binh Rồng: 550 máu, 30% sức mạnh phép thuật
 • 6 Chiến Binh Rồng:800 máu, 50% sức mạnh phép thuật
 • 8 Chiến Binh Rồng:1500 máu, 75% sức mạnh phép thuật

Xạ Tiễn

he toc dtcl 7.5

Thay đổi từ 2/4/6 thành 2/3/4/5, loại bỏ Ashe

Xạ Tiễn nhận thêm 2 ô phạm vi tấn công. Đồng thời nhận thêm tốc độ tấn công cho mỗi ô giữa họ và mục tiêu.

 • 2 Xạ Tiễn: 10% tốc độ tấn công
 • 3 Xạ Tiễn: 20% tốc độ tấn công
 • 4 Xạ Tiễn: 30% tốc độ tấn công
 • 5 Xạ Tiễn: 50% tốc độ tấn công

Tộc Đấu Trường Chân Lý mùa 7 - Vùng Đất Rồng

Rồng Thần - Dragon

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Sy'fen (8), Shi Oh Yu (8), Idas (8), Daeja (8), Ao Shin (10), Aurelion Sol (10) và Shyvana (10).

 • Các tướng Rồng Thần được tính +3 Hệ Tộc của tướng Rồng Thần đó, nó giống với cơ chế Tinh Anh ở DTCL mùa 4 nhưng được +3 hệ tộc. Ví dụ nếu như bạn đặt Ao Shin lên sàn đấu thì coi như bạn được +3 Bão Tố.
 • Các tướng Rồng Thần yêu cầu 2 slot trên bàn cờ, nhận thêm 600 máu và chỉ kích hoạt khi có duy nhất 1 Rồng Thần đứng trên sàn.

Ngọc Long - Jade

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Karma (1), Taric (1), Ashe (2), Gnar (2), Anivia (3), Neeko (4), Soraka (5) Shi Oh Yu (8).

Triệu hồi các tượng Ngọc Long lên sàn đấu của bạn, tượng Ngọc sẽ mang lại lợi ích cho đồng minh đứng gần tượng Ngọc Long. Họ sẽ được hồi 3/6/9/25% HP tối đa mỗi giây và nhận thêm 20/40/60/100% tốc đánh. Đồng thời khi tượng Ngọc Long bị phá hủy, nó sẽ gây thêm sát thương phép lên những kẻ địch đứng gần. Ngọc Long là hệ tộc duy nhất đạt đến mốc 12 buff trong Đấu Trường Chân Lý mùa 7 này.

 • 3 Ngọc Long: 1 tượng, 3% hồi máu, 20% tốc đánh
 • 6 Ngọc Long: 2 tượng, 6% hồi máu, 40% tốc đánh
 • 9 Ngọc Long: 3 tượng, 9% hồi máu, 60% tốc đánh
 • 12 Ngọc Long: 4 tượng, 25% hồi máu, 100% tốc đánh

Thượng Long - Astral

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Vladimir (1), Nidalee (1), Skarner (1), Nami (2), Varus (3), Illaoi (3), Aurelion Sol (10)

Cứ mỗi lần roll thứ 5 thì bạn sẽ được tăng cơ hội tìm thấy tướng Thượng Long, nhận thêm một ngọc loot đồ, đồng thời đội cũng được tăng thêm SMPT.

 • 3 Thượng Long: +5 SMPT
 • 6 Thượng Long: +30 SMPT, ngọc được tăng vàng
 • 9 Thượng Long: +90 SMPT, ngọc có thể chứa các trang bị thành phần.

Lôi Long - Tempest

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Ezreal (1), Qiyana (2), Lee Sin (3), Ornn (4), Ao Shin (10)

Sau khi bắt đầu trận được 9 giây, toàn bộ tướng địch bị sét đánh, làm choáng trong 1 giây và nhận sát thương chuẩn theo max máu. Đồng thời các tướng Lôi Long nhận thêm tốc đánh.

 • 2 Lôi Long: 8% sát thương chuẩn, 25% tốc đánh
 • 4 Lôi Long: 18% sát thương chuẩn, 50% tốc đánh
 • 6 Lôi Long: 25% sát thương chuẩn, 80% tốc đánh
 • 8 Lôi Long: 40% sát thương chuẩn, 125% tốc đánh

Lễ Hội - Revel

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Tahm Kench (1), Jinx (2), Corki (4), Sona (4)

Mỗi khi tướng Lễ Hội sử dụng kỹ năng, họ bắn tên lửa vào tướng địch ngẫu nhiên gây thêm sát thương phép xung quanh.

 • 2 Lễ Hội: 125 sát thương phép
 • 3 Lễ Hội: 200 sát thương phép
 • 4 Lễ Hội: 300 sát thương phép
 • 5 Lễ Hội: 450 sát thương phép

Bang Hội - Guild

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Sejuani (1), Twitch (2), Ryze (3), Talon (4), Bard (5)

Các tướng Bang Hội cung cấp cho cả team các chỉ số dựa trên tướng Bang Hội mà bạn đặt lên sàn đấu. Chẳng hạn như:

 • Nếu bạn đặt Sejuani lên sàn đấu, cô sẽ tăng 100 máu cho toàn đội
 • Nếu bạn đặt Twitch lên sàn đấu, hắn sẽ tăng + 10% tốc đánh cho toàn đội
 • Nếu bạn đặt Ryze lên sàn đấu, hắn sẽ tăng + 10% SMPT cho toàn đội
 • Nếu bạn đặt Talon lên sàn đấu, hắn sẽ tăng + 10% STVL cho toàn đội
 • Nếu bạn đặt Bard lên sàn đấu, hắn sẽ tăng thêm mana ở mỗi đòn đánh cho toàn đội
 • Đặc biệt nếu bạn có một Ấn Bang Hội trên sàn đấu, nó sẽ giúp cả đội có 3% hút máu toàn phần.

Còn các tướng Bang Hội thì lại nhận nhiều hơn các hiệu ứng này.

 • 1 Bang Hội: 100% thưởng
 • 2 Bang Hội: 120% thưởng
 • 3 Bang Hội: 140% thưởng
 • 4 Bang Hội: 180% thưởng
 • 5 Bang Hội: 225% thưởng
 • 6 Bang Hội: 275% thưởng

Đồ Long - Scalescorn

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Lillia (2), Braum (2), Olaf (3), Diana (3)

Các tưởng Đồ Long chỉ chịu 25% sát thương từ tướng có trên 1700 max máu. Đồng thời gây thêm phần trăm sát thương phép nếu không có bất kỳ Rồng Thần nào ở trên sàn đấu của mình.

 • 2 Đồ Long: +20% sát thương phép
 • 4 Đồ Long: +40% sát thương phép
 • 6 Đồ Long: +80% sát thương phép

Huyễn Long - Mirage

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Leona (1), Yone (2), Nunu (3), Daeja - Galio (8)

Các tướng Huyễn Long sẽ nhận ngẫu nhiên các buff sau đây, giống như Đột Biến của DTCL mùa 6 vậy.

Tụ Điện - Electric Overload

Khi tướng Huyễn Long tấn công hoặc bị tấn công sẽ có tỉ lệ gây sát thương phép theo phần trăm máu tối đa lên những kẻ địch xung quanh.

 • 2 Huyễn Long: 20% tỉ lệ
 • 4 Huyễn Long: 25% tỉ lệ
 • 6 Huyễn Long: 33% tỉ lệ
 • 8 Huyễn Long: 50% tỉ lệ

Chiến Tướng - Warlords

Các tướng Huyễn Long nhận thêm máu và SMPT. Mỗi trận thắng mà các tướng Huyễn Long tham gia sẽ tăng 10% buff, cộng dồn tối đa năm lần.

 • 2 Huyễn Long: 200 máu và 20 sức mạnh phép thuật
 • 4 Huyễn Long: 350 máu và 35 sức mạnh phép thuật
 • 6 Huyễn Long: 500 máu và 50 sức mạnh phép thuật
 • 8 Huyễn Long: 700 máu và 70 sức mạnh phép thuật

Thần Sứ - Dawnbringer

Lần đầu tiên một tướng Huyễn Long giảm xuống dưới 50%, họ sẽ nhanh chóng hồi lại một phần trăm max máu.

 • 2 Huyễn Long: Hồi 50% max máu
 • 4 Huyễn Long: Hồi 75% max máu
 • 6 Huyễn Long: Hồi 100% max máu, được hồi thêm lần nữa
 • 8 Huyễn Long: Hồi 200% max máu, được hồi thêm lần nữa

Song Đấu - Duelist

Các tướng Huyễn Long được cộng thêm tốc đánh, tối đa 8 lần cộng dồn.

 • 2 Huyễn Long: 6% mỗi điểm cộng dồn
 • 4 Huyễn Long: 12% mỗi điểm cộng dồn
 • 6 Huyễn Long: 20% mỗi điểm cộng dồn
 • 8 Huyễn Long: 30% mỗi điểm cộng dồn

Kiếm Phép - Spellsword

Các tướng Huyễn Long sẽ nhận thêm sức mạnh phép thuật trên mỗi đòn đánh.

 • 2 Huyễn Long: 3 SMPT
 • 4 Huyễn Long: 6 SMPT
 • 6 Huyễn Long: 10 SMPT
 • 8 Huyễn Long: 15 SMPT

Đao Phủ - Executioner's

Các đòn tấn công và kỹ năng từ các tướng Huyễn Long sẽ luôn chí mạng với các tướng dưới ngưỡng máu theo mốc buff Huyễn Long.

 • 2 Huyễn Long: 25 phần trăm máu và +10% sát thương chí mạng
 • 4 Huyễn Long: 50 phần trăm máu và +20% sát thương chí mạng
 • 6 Huyễn Long: 75 phần trăm máu và +30% sát thương chí mạng
 • 8 Huyễn Long: 100 phần trăm máu và +50% sát thương chí mạng

Hải Tặc - Pirates

Sau mỗi vòng đấu, bạn sẽ giành được một rương chứa vàng và đôi khi là những chiến lợi phẩm khác tùy vào vai trò của nhân vật ở rương đó là gì. Nếu vai trò nhân vật càng cao thì thưởng càng lớn.

 • 2 Huyễn Long: Nhận rương của một thủy thủ
 • 4 Huyễn Long: Nhận rương của một trung úy
 • 6 Huyễn Long: Nhận rương của một thuyền trưởng
 • 8 Huyễn Long: Nhận rương của một đô đốc

Kim Long - Shimmerscale

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Aatrox (1), Kayn (2), Volibear (3), Zoe (5), Idas (8)

Các tướng Kim Long sẽ tạo ra các trang bị Ánh Sáng

 • 3 Kim Long 1 Trang bị Ánh Sáng
 • 5 Kim Long: 2 Trang bị Ánh Sáng
 • 7 Kim Long: 3 Trang bị Ánh Sáng
 • 9 Kim Long: 5 Trang bị Ánh Sáng, nhận thêm Vương Miện Vô Địch

Ám Long - Whispers

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Thresh (2), Sylas (3), Elise (3), Pyke (5), Sy'Fen (8)

Ám Long làm giảm 40% giáp và kháng phép của mục tiêu mà họ tấn công, thời gian hiệu ứng tồn tại trong 6 giây. Khi các Ám Long tấn công mục tiêu bị giảm kháng phép và giáp, họ nhận thêm STVL và SMPT, có cộng dồn.

 • 2 Ám Long: 3 STVL và SMPT
 • 4 Ám Long: 6 STVL và SMPT
 • 6 Ám Long: 9 STVL và SMPT
 • 8 Ám Long: 15 STVL và SMPT

Cuồng Long - Ragewings

Bao gồm: Sett (1), Senna (1), Kayn (2), Shen (2), Swain (3), Hecarim (4), Xayah (4), Shyvana (10)

he toc dtcl mua 7

Tướng Cuồng Long thay mana bằng cơn thịnh nộ, khi đánh sẽ tạo ra nộ và khi cơn thịnh nộ đạt tối đa. Họ sẽ tạo ra một cơn cuồng nộ trong 4 giây sau khi cast chiêu với 30% tốc đánh cộng thêm nhưng không tạo ra nộ cho đến khi cơn cuồng nộ đã hết.

 • 3 Cuồng Long: 50% tốc đánh cộng thêm, 30% hút máu toàn phần
 • 6 Cuồng Long: 125% tốc đánh cộng thêm, 50% hút máu toàn phần
 • 9 Cuồng Long: 250% tốc đánh cộng thêm, 80% hút máu toàn phần

Luyện Rồng - Trainer

luyen rong dtcl mua 7

Bao gồm: Heimerdinger (1), Tristana (2), Lulu (3)

Cứ mỗi vòng đấu, Luyện Rồng cho Mozhuwa (kiểu như Gấu Máy, Bọ máy của Nhà Phát Minh DTCL 6.5) ăn 1 cái bánh quy. Mỗi khi được ăn, Mozhuwa có thêm máu và SMPT. Khi ăn đủ 25 chiếc bánh thì Mozhuwa tăng thêm 1 sao.

 • 2 Luyện Rồng: Triệu hồi Mozhuwa
 • 3 Luyện Rồng: Kỹ năng của Mozhuwa gây thêm 100% sát thương.

Nhạc Công

he toc dtcl mua 7

Duy nhất Bard

Ở cuối mỗi vòng đấu, số lượng đồng minh còn sống sót sẽ có 20% tỉ lệ biến thành một nốt nhạc. Với mỗi một nốt nhạc có được, shop của bạn sẽ được tăng 1% tỉ lệ ra tướng 3,4,5 vàng.

he toc dtcl mua 7

Ví dụ như bạn đang ở cấp 7, tỉ lệ ra tướng 5 vàng là 1% mà bạn có 5 nốt nhạc thì tỉ lệ ra tướng 5 tiền sẽ là 6%.

Trộm Phép - Spellthief

he toc dtcl mua 7

Duy nhất Zoe

Đây là hệ tộc riêng của Zoe. Zoe không có kỹ năng của riêng mình mà thay vào đó, cô sẽ "mượn" các kỹ năng của nhiều tướng từ những mùa khác như:

 • Kayle DTCL mùa 1: Tạo giáp bảo vệ đồng minh máu thấp nhất, giúp mục tiêu được miễn nhiễm sát thương.
 • Janna DTCL mùa 3.5: Tạo lốc xoáy hất tung nhiều kẻ địch, lốc xoáy đi qua đồng minh sẽ giúp tăng tốc đánh cho họ.
 • Ivern DTCL mùa 5: Triệu hồi Daisy.
 • Lux DTCL mùa 6: Bắn cấu vồng gây sát thương phép theo đường thẳng.

Tinh Nữ - Starcaller

he toc dtcl mua 7

Duy nhất Soraka

 • Đây là hệ tộc dành riêng cho Soraka, lần đầu tiên khi Soraka sử dụng kỹ năng của mình trong mỗi vòng đấu. Cô chữa trị cho Linh Thú của người chơi bằng 2/4/100 máu dựa trên cấp độ sao của cô.

Hệ Đấu Trường Chân Lý mùa 7 - Vùng Đất Rồng

Pháp Sư - Mage

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Vladimir (1), Heimerdinger (1), Nami (2), Lillia (2), Sylas (3), Ryze (3), Zoe (5)

Các Pháp Sư cast chiêu hai lần, ở lần cast thứ hai thì SMPT sẽ thay đổi ở một mức phần trăm khác dựa trên lượng Pháp Sư đang có ở trên sàn.

 • 3 Pháp Sư: 80% SMPT
 • 5 Pháp Sư: 105% SMPT
 • 7 Pháp Sư: 130% SMPT
 • 9 Pháp Sư: 175% SMPT

Chiến Binh Rồng - Dragonmancer

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Karma (1), Sett (1), Ashe (2), Volibear (3), Lee Sin (3), Swain (3), Yasuo (5)

Chọn một tướng Chiến Binh Rồng nhận phước lành của rồng và trở thành Thủ Lĩnh Rồng. Thủ Lĩnh Rồng nhận thêm máu, phần trăm SMPT và mana. Mỗi cấp độ của Thủ Lĩnh Rồng tăng thêm buff thưởng.

 • 3 Chiến Binh Rồng: 600 máu, 25% SMPT
 • 6 Chiến Binh Rồng: 1200 máu, 50% SMPT
 • 9 Chiến Binh Rồng: 1800 máu, 80% SMPT

Xạ Tiễn - Swiftshot

he toc dtcl mua

Bao gồm: Ezreal (1), Ashe (2), Twitch (2), Varus (3), Xayah (4)

Xạ Tiễn nhận thêm 2 ô phạm vi tấn công. Đồng thời nhận thêm tốc độ tấn công cho mỗi ô giữa họ và mục tiêu.

 • 2 Xạ Tiễn: 12% tốc độ đánh
 • 4 Xạ Tiễn: 25% tốc độ đánh
 • 6 Xạ Tiễn: 40% tốc độ đánh

Đấu Sĩ - Bruiser

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Tahm Kench (1), Skarner (1), Shen (2), Illaoi (3), Sylas (3), Olaf (3), Ornn (4), Sy'fen (8)

Đấu Sĩ cung cấp cho toàn bộ team một lượng máu, còn Đấu Sĩ nhận gấp đôi lượng máu này.

 • 2 Đấu Sĩ: 150 máu
 • 4 Đấu Sĩ: 300 máu
 • 6 Đấu Sĩ: 600 máu
 • 8 Đấu Sĩ: 1200 máu

Chiến Binh - Warrior

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Aatrox (1), Shen (2), Yone (2), Olaf (3)

Chiến binh có 25% cơ hội tăng sát thương của đòn đánh tiếp theo.

 • 2 Chiến Binh: 180% sát thương
 • 4 Chiến Binh: 250% sát thương
 • 6 Chiến Binh: 400% sát thương

Kỵ Sĩ - Cavalier

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Sejuani (1), Lillia (2), Nunu (3), Hecarim (4)

Kỵ Sĩ nhận thêm giáp và kháng phép. Khi các Kỵ Sĩ di chuyển, chúng lao đến mục tiêu và nhận gấp đôi giáp và kháng phép này trong 4 giây.

 • 2 Kỵ Sĩ: 40 giáp, 40 kháng phép
 • 3 Kỵ Sĩ: 60 giáp, 60 kháng phép
 • 4 Kỵ Sĩ: 80 giáp, 80 kháng phép
 • 5 Kỵ Sĩ: 100 giáp, 100 kháng phép

Hộ Pháp - Guardian

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Leona (1), Taric (1), Thresh (2), Braum (2), Idas (8)

Khi Hộ Pháp giảm xuống dưới 50% máu, họ sẽ che chắn cho bản thân và đồng minh gần nhất một lá chắn theo phần trăm máu tối đa của họ. Lá chắn này có thể cộng dồn.

 • 2 Hộ Pháp: Lá chắn max máu 25%
 • 4 Hộ Pháp: Lá chắn max máu 50%
 • 6 Hộ Pháp: Lá chắn max máu 80%

Sát Thủ - Assassin

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Kayn (2), Qiyana (2), Diana (3), Talon (4), Pyke (5)

Sát thủ như mọi mùa, nhận thêm tỉ lệ chí mạng và sát thương chí mạng

 • 2 Sát Thủ: 15% tỉ lệ chí mạng, 25% sát thương chí mạng
 • 4 Sát Thủ: 30% tỉ lệ chí mạng, 45% sát thương chí mạng
 • 6 Sát Thủ: 45% tỉ lệ chí mạng, 70% sát thương chí mạng

Thần Thoại - Legend

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Anivia (3), Volibear (3), Ornn (4)

 • Các tướng đứng cạnh tướng Thần Thoại sẽ hiến linh hồn của họ cho các tướng Thần Thoại. Hy sinh bản thân để các Thần Thoại nhận được 100% máu, giáp và kháng phép, đồng thời cộng thêm 40% SMPT.

Bí Ẩn - Mystic

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Nami (2), Lulu (3), Bard (5), Shi Oh Yu (8)

Bí Ẩn tăng kháng phép cho cả đội

 • 2 Bí Ẩn: 40 Kháng Phép
 • 3 Bí Ẩn: 80 Kháng Phép
 • 4 Bí Ẩn: 175 Kháng Phép
 • 5 Bí Ẩn: 300 Kháng Phép

Hóa Hình - Shapeshifter

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Nidalee (1), Gnar (2), Elise (3), Swain (3), Neeko (4), Shyvana (10).

Hóa Hình nhận thêm máu khi biến hình

 • 2 Hóa Hình: 40% HP tối đa
 • 4 Hóa Hình: 75% HP tối đa
 • 6 Hóa Hình: 100% HP tối đa

Pháo Thủ - Cannoneer

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Senna (1), Tristana (2), Jinx (2), Corki (4)

Cứ sau 5 giây, Pháo Thủ bắn một quả pháo thần công gây thêm phần trăm STVL diện rộng vào vị trí của mục tiêu.

 • 2 Pháo Thủ: 180% AD
 • 3 Pháo Thủ: 240% AD
 • 4 Pháo Thủ: 300% AD
 • 5 Pháo Thủ: 400% AD

Thuật Sĩ - Evoker

he toc dtcl mua 7

Bao gồm: Anivia (3), Lulu (3), Sona (4), Aurelion Sol (10).

Khi đồng minh hoặc tướng địch sử dụng kỹ năng của họ, tướng Thuật Sĩ nhận thêm mana.

 • 2 Thuật Sĩ: Thêm 3 mana
 • 4 Thuật Sĩ: Thêm 6 mana
 • 6 Thuật Sĩ: Thêm 10 mana

Trên đây là toàn bộ Hệ Tộc Đấu Trường Chân Lý mùa 7.5, với những thêm mới và thay đổi hệ tộc cũ. Meta game của mùa 7.5 sẽ yêu cầu các game thủ phải có nhiều chiến thuật kết hợp hơn.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 26/08/2022 15:22
4,8162 👨 815.446
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Vũ Hưng Thịnh
  Vũ Hưng Thịnh ở bí ẩn còn shen nữa thì pải nếu có tinh anh kích hoạt 5-> 6 bí ẩn
  Thích Phản hồi 01/11/20