Cách thay đổi hoặc khôi phục vị trí mặc định của thư mục Camera Roll trong Windows 10

Thư mục C:\Users\<user name>\Pictures\Camera Roll (%UserProfile%\Pictures\Camera Roll) được tạo bởi ứng dụng Camera. Ảnh và video quay bằng camera hoặc webcam tích hợp được lưu theo mặc định vào thư mục Camera Roll.

Nếu muốn, bạn có thể thay đổi vị trí mặc định của thư mục Camera Roll này thành nơi bạn muốn lưu ảnh hoặc video quay bằng ứng dụng Camera của mình theo mặc định.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi hoặc khôi phục vị trí mặc định của thư mục Camera Roll trong Windows 10.

Thay đổi vị trí mặc định của thư mục Camera Roll trong Properties

1. Nếu chưa thực hiện, bạn sẽ cần tạo một thư mục mới có tên là Camera Roll tại vị trí (ví dụ, ổ D) mà bạn muốn chuyển thư mục Camera Roll của mình đến.

2. Trong File Explorer (Win + E), sao chép và dán shell:Camera Roll vào thanh địa chỉ và nhấn Enter để mở vị trí hiện tại của thư mục Camera Roll.

3. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào một vùng trống trong thư mục Camera Roll và chọn Properties.

Chọn Properties
Chọn Properties

4. Nhấp vào tab Location và nhấn vào nút Move.

Nhấn vào nút Move
Nhấn vào nút Move

5. Duyệt đến và chọn thư mục Camera Roll tại vị trí (ví dụ: "D:\Camera Roll") từ bước 1 và nhấn vào Select Folder.

Nhấn vào Select Folder
Nhấn vào Select Folder

6. Nhấn vào OK để áp dụng thay đổi.

Nhấn OK
Nhấn OK

7. Nhấn vào Yes để di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mới.

Nhấn vào Yes để di chuyển tất cả các file
Nhấn vào Yes để di chuyển tất cả các file

Khôi phục vị trí mặc định của thư mục Camera Roll trong Properties

1. Mở File Explorer (Win + E), sao chép và dán shell:Camera Roll vào thanh địa chỉ và nhấn Enter để mở vị trí hiện tại của thư mục Camera Roll.

2. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào một vùng trống trong thư mục Camera Roll và chọn Properties.

Mở thuộc tính thư mục Camera Roll
Mở thuộc tính thư mục Camera Roll

3. Nhấp vào tab Location và nhấn vào nút Restore Default.

Nhấn vào nút Restore Default
Nhấn vào nút Restore Default

4. Nhấn vào OK để áp dụng.

Nhấn vào OK để áp dụng
Nhấn vào OK để áp dụng

5. Nếu thư mục Camera Roll không tồn tại ở vị trí mặc định này, hãy nhấn vào Yes để tạo nó.

6. Nhấp vào Yes để di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mới.

Chọn Yes để di chuyển file
Chọn Yes để di chuyển file

7. Sau một thời gian ngắn, thư mục Camera Roll sẽ được khôi phục về vị trí mặc định của nó (ví dụ: "C:\Users\Brink\Pictures\Camera Roll").

Xem thêm:

Thứ Hai, 23/11/2020 08:08
4,811 👨 2.529
0 Bình luận
Sắp xếp theo