Cách tạo thư mục để chứa tài liệu trong Google Docs

Bạn không nhất thiết phải mở Google Drive để tạo một thư mục mới chứa các tài liệu Google Docs của mình. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được ngay trong giao diện Google Docs trên web và ứng dụng di động.

Cách tạo thư mục trong Google Docs web

Trước tiên, hãy mở một trình duyệt bất kỳ trên máy tính của bạn, sau đó truy cập Google Docs (Google Tài liệu).

Trên trang tổng hợp, hãy chọn tài liệu bạn muốn đưa vào thư mục mới. Hoặc tạo một tài liệu bằng cách nhấp vào "Blank” (Trống).

Tạo một tài liệu bằng cách nhấp vào "Blank”

Trên trang tài liệu, ở khu vực chỉnh sửa, bạn nhấp vào tùy chọn “Move” (Di chuyển) có biểu tượng thư mục, nằm ngay bên cạnh tiêu đề tài liệu.

Nhấp vào tùy chọn “Move”

Lập tức, bạn sẽ thấy các thư mục có sẵn trên Google Drive của mình. Tại đây, điều hướng đến vị trí mà bạn muốn tạo một thư mục mới. Sau đó, ở góc dưới cùng bên trái của menu này, hãy nhấp vào tùy chọn “New Folder” (Thư mục mới).

Nhấp vào tùy chọn “New Folder”

Tiếp theo, hãy nhập tên cho thư mục mới này. Sau đó, bên cạnh trường tên, hãy nhấp vào biểu tượng dấu tích. Thao tác này sẽ tạo một thư mục mới với tên bạn đã đặt.

Nhập tên thư mục

Cuối cùng, nhấp vào “Move Here”. Thao tác này sẽ di chuyển tài liệu hiện tại của bạn sang thư mục mới được tạo.

Nhấp vào “Move Here”

Đó là cách bạn có thể tạo thư mục mới ngay trong Google Docs mà không cần rời khỏi màn hình chỉnh sửa tài liệu!

Cách tạo thư mục trong ứng dụng Google Docs di động

Trước tiên, hãy khởi chạy ứng dụng Google Docs trên điện thoại, máy tính bảng của bạn. Sau đó, nhấn vào tài liệu mà bạn muốn chuyển đến thư mục mới. Hoặc, để tạo một tài liệu mới, hãy nhấp vào dấu “+” (dấu cộng) ở góc dưới cùng bên phải.

Nhấp vào dấu “+”

Trên màn hình chỉnh sửa tài liệu mở ra, từ góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm dọc.

Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm dọc

Trong menu hiện ra, bấm chọn “Move”.

Bấm chọn “Move”

Bạn sẽ thấy màn hình “My Drive” hiển thị các thư mục Google Drive của mình. Trên màn hình này, điều hướng đến vị trí mà bạn muốn tạo một thư mục mới.

Sau đó, hãy nhấn vào biểu tượng thư mục ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Nhấn vào biểu tượng thư mục

Thông báo "New Folder" sẽ mở ra. Tại đây, hãy nhấn vào trường văn bản và nhập tên thư mục mà bạn muốn tạo. Sau đó, nhấn vào “Create” (Tạo).

Nhấn vào “Create”

Google Docs sẽ tạo thư mục mới ngay lập tức. Bây giờ, bấm vào “Move” (Di chuyển) ở góc dưới bên phải màn hình. Thao tác này sẽ di chuyển tài liệu hiện tại của bạn sang thư mục mới được tạo.

Bấm vào “Move”

Tất cả chỉ đơn giản có vậy. Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 30/09/2021 23:44
53 👨 1.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo