Tạo hiệu ứng chữ giống Poster phim Star Wars bằng Photoshop

8 bước đơn giản

Nếu bạn muốn tạo hiệu ứng chữ giống như dòng chữ trong Poster phim Star Wars để hình ảnh thêm sống động và lung linh. Không cần đến quá nhiều chi tiết hay tải thêm bất cứ phần mềm nào khác, bạn có thể sử dụng hiệu ứng trong Photoshop để tạo ra hiệu ứng chữ như mong muốn.

1. Tạo Background

Bước 1:

Tạo bachground

Tạo một Background mới có chiều dài 950 x 950 px. Sau đó mở ảnh We own the sky trên Background vừa tạo, chỉnh sửa và resize nếu cần để làm Layer Background.

Bước 2:

Thay đổi Blend Mode thành Multiply

Kích đúp chuột vào layer ảnh vừa tạo để áp dụng hiệu ứng Color Overlay. Thay đổi Blend Mode thành Multiply và mã Color đổi thành mã màu #a6a6a6.

Bước 3:

Chọn solid color

Để làm tối bức ảnh đi một chút, click vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer ở dưới Layer Panel và chọn Solid Color.

Bước 4:

Điều chỉnh Opacity 25%

Sử dụng mã màu #fced82, sau đó thay đổi điều chỉnh Blend Mode của Layer thành Multiply Opacity là 25%.

2. Tạo text

Bước 1:

Mở character panel

Tạo text sử dụng font chữ SF Distant Galaxy. Các chữ ST ở phần bắt đầu và phần kết thúc trong text viết hoa.

Mở Character Panel (bảng chữ cái) (Window > Character) để thay đổi một vài thiết lập:

 • Mã màu là #f2ece6
 • Size200 pt
 • Leading là 155 pt
 • Thiết lập Tracking đến 50

Bước 2:

Điều chỉnh giá trị Kerning cho một vài ký tự. Kích chuột vào phần giữa 2 ký tự và nhập giá trị mà bạn muốn.

Điều chỉnh giá trị Kerning

Giá trị được sử dụng trong hình minh họa phiá trên là:

 • ST: - 50
 • AR (trong cả hai ký tự): 50
 • RS: - 50

3. Điều chỉnh hình dạng text

Bước 1:

vào Type chọn Convert to Shape

Sau khi đã tạo xong text, vào Type chọn Convert to Shape.

Bước 2:

2 điểm neo ở cuối chữ R

Chọn Direct Selection Tool, sau đó giữ và kéo chuột để chọn 2 điểm neo ở cuối chữ R.

Bước 3:

Căn đúng lề với chữ S

Nhấn phím mũi tên phải để di chuyển những điểm phía bên phải cho đến khi căn đúng lề với chữ S ở phía dưới.

Bước 4:

Căn đúng lề với chữ W

Chọn điểm neo bên trái S, và bấm phím mũi tên trái kéo cho đến khi căn đúng lề với chữ W ở dưới.

Bước 5:

Giá trị fill là 0

Nhân đôi Layer Shape, thay đổi giá trị Fill layer copy về 0 và nhân đôi layer một lần nữa.

4. Tạo Style cho Layer Shape gốc

Kích đúp chuột vào Layer Shape gốc để thêm Layer Style dưới đây:

Bước 1:

Chọn Bevel and Emboss

Chọn Bevel and Emboss và thiết lập:

 • Style: Stroke Emboss
 • Size: 3
 • Gloss Contour: Gaussian - Inverse
 • Đánh dấu tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light

Bước 2:

Chọn Contour

Chọn Contour và thiết lập:

 • Contour: Rolling Slope - Descending
 • Đánh dấu tích vào hộp Anti-aliased

Bước 3:

Chọn Stroke

Chọn Stroke và thiết lập:

 • Size: 10
 • Position: Center
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Angle: 35
 • Sử dụng Golden Dial Top X11 để fill Gradient, sau đó kích chuột vào hộp Gradient để chỉnh sửa.

Kích đúp chuột vào mỗi khoảng sáng Color Stop, và sử dụng mã màu #e1ca71 để thay mã #f5e5a6.

Bước 4:

Chọn Inner Shadow

Chọn Inner Shadow và thiết lập:

 • Opacity: 50%
 • Distance: 0
 • Size: 1

Bước 5:

Chọn Gradient Overlay

Chọn Gradient Overlay và thiết lập:

 • Kích chuột vào hộp Gradient để tạo Gradient

Bước 6:

Color location

Bạn có thể kích chuột vào phía dưới thanh Gradient để thêm Color Stops, mỗi Color Stop bạn kích chuột vào để thay đổi giá trị Color (màu) và Location.

Hoặc bạn có thể kích chuột vào Opacity Stop ở phía trên thanh Gradient để điều chỉnh giá trị OpacityLocation.

Giá trị sử dụng trong Color - Location:

 • #ede1b1: - 5%
 • #ecd98f: - 75%
 • #e1ca71: - 88%
 • #be8936: - 100%

Cuối cùng, thay đổi giá trị Location của Opacity Stop là 5%.

Sau khi hoàn thành:

Sau khi hoàn thành các bước

5. Tạo Style cho bản copy Layer Text đầu tiên

Kích đúp chuột vào bản copy Layer Shape đầu tiên để thêm Layer Style:

Bước 1:

Chọn stroke

Chọn Stroke và thiết lập:

 • Size: 10
 • Position: Center
 • Blend Mode: Overlay
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Angle: 90
 • Sử dụng faucet 110 để fill Gradient

Bước 2:

Chọn gradient overlay

Chọn Gradient Overlay và thiết lập:

 • Blend Mode: Hard Light
 • Đánh tích vào hộp Reverse
 • Sử dụng Gold Dial Tops X7 - angled để fill Gradient

Bạn có thể click chuột và kéo chuột ở bên trong hộp Gradient để điều chỉnh lại vị trí text mà bạn muốn.

Bước 3:

Chọn pattern overlay

Chọn Pattern Overlay và thiết lập:

 • Blend Mode: Overlay
 • Pattern: metal_6-512px.jpg

Sau khi hoàn thành chỉnh sửa Layer mới sẽ như hình dưới đây:

Sau khi hoàn thành

6. Tạo Style cho bản copy Layer Text thứ 2

Kích đúp chuột vào bản copy Layer Shape thứ 2 để thêm Layer Style:

Bước 1:

Chọn bevel and emboss

Chọn Bevel and Emboss và thiếp lập:

 • Style: Stroke Emboss
 • Size: 3
 • Gloss Contour: Ring
 • Đánh dấu tích vào hộp Anti-aliased
 • Highlight Mode: Vivid Light

Bước 2:

Chọn contour

Chọn Contour và thiết lập:

 • Contour: Cove - Deep
 • Đánh dấu tích vào hộp Anti-aliased

Bước 3:

Chọn stroke

Chọn Stroke và thiết lập:

 • Size: 10
 • Position: Center
 • Blend Mode: Overlay
 • Fill Type: Gradient
 • Style: Reflected
 • Angle: 5
 • Sử dụng Golden Dial Top X11 để fill Gradient

Sau khi tạo xong Layer Style cho bản copy Layer Text thứ 2, hiệu ứng màu Layer nhìn sống động hơn.

Sau klhi hoàn thành

7. Thêm hiệu ứng Outer Glow (tạo ánh sáng đằng sau Layer)

Bước 1:

chọn Rasterize Layer Style

Nhân đôi bản copy Layer Shape thứ 2, sau đó kích chuột phải và chọn Rasterize Layer Style.

Đổi tên Rasterize Layer Style thành Glow và thay đổi giá trị Fill là 0.

Bước 2:

Thêm hiệu ứng Outer glow

Kích đúp chuột vào Layer Glow để thêm hiệu ứng Outer Glow (tạo ánh sáng đằng sau layer) và thiết lập:

 • Blend Mode: Linear Light
 • Color: #e7bf2a
 • Size: 3

Phần Text sau khi được thêm hiệu ứng Outer Glow nhìn sẽ lung linh hơn.

Sau khi thêm hiệu ứng outer glow

8. Thêm hiệu ứng Flares

Bước 1:

Thiết lập mã màu Foreground

Thiết lập mã màu Foreground thành #ead994, sau đó chọn công cụ Brush Tool, chọn tiếp S&F-12 trong Stars and Flares Brush Set.

Bước 2:

Mở bảng Brush (Brush panel) (Window > Brush) và thay đổi thiết lập ở phía dưới thẻ Shape Dynamics như hình dưới đây:

Shape dynamic

Bước 3:

Linear light

Giảm Size của Brush đến giá trị mà bạn muốn, tạo một layer mới trên ở phía trên tất cả layer bạn đã tạo ở các bước trên, đặt tên là Flares, và thay đổi Blend Mode thành Linear Light.

Tham khảo thêm:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 23/12/2015 09:02
51 👨 2.480
0 Bình luận
Sắp xếp theo