Cách tạo file mới trong Linux

Có một số ứng dụng và lệnh khác nhau trong Linux sẽ tạo file mới cho bạn, ngay cả khi không khởi chạy ứng dụng. Phương pháp bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục đích của bạn đối với file. Hãy cùng xem các tùy chọn để bạn có thể biết lựa chọn nào hữu ích nhất cho mình!

Bài viết sẽ đề cập đến việc tạo file cả trong Terminal và trên Linux desktop.

Tạo file trên desktop

Nếu bạn không thoải mái khi sử dụng Terminal, việc tạo file mới trong môi trường desktop rất đơn giản, bằng cách sử dụng một vài ứng dụng cơ bản hàng ngày.

Trình duyệt file

Hầu hết các trình duyệt file như Thunar và Dolphin sẽ cho phép bạn tạo file trống bằng cách nhấp chuột phải vào thư mục mong muốn và nhấn Create empty file hoặc một tùy chọn tương tự từ menu drop-down.

Tạo file mới bằng trình duyệt file
Tạo file mới bằng trình duyệt file

Ngoài ra, trong menu ứng dụng, bạn có thể thường xuyên nhấp vào File > Create New để có các tùy chọn tạo file mới.

Trình soạn thảo văn bản

Bản phân phối Linux của bạn chắc chắn sẽ bao gồm một ứng dụng soạn thảo văn bản cơ bản. Bạn sẽ bắt đầu với một file trống khi mở nó và nhấn Ctrl + S sẽ cung cấp cho bạn hộp thoại để lưu file tại một vị trí cụ thể.

Tạo file mới bằng trình soạn thảo văn bản
Tạo file mới bằng trình soạn thảo văn bản

Tạo file trong Terminal

Nhiều lệnh Terminal trong Linux cho phép bạn tạo file nhanh chóng và hiệu quả. Bài viết sẽ thảo luận về một số lệnh trong số đó dưới đây.

touch

Bất kỳ hệ thống Linux nào cũng được cài đặt sẵn một số công cụ. Lệnh touch là một trong những công cụ như vậy. Lệnh touch trong Linux là sửa đổi timestamp trong siêu dữ liệu file, chẳng hạn như thời gian truy cập và sửa đổi. Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng rộng rãi để tạo một file trống mới ở vị trí mong muốn. Với quyền file thích hợp, lệnh touch có thể thay đổi timestamp của bất kỳ file nào. Nếu file chưa tồn tại trước đó, thì thay vào đó nó sẽ tạo file.

Là một trong những lệnh cơ bản nhất của Linux, touch, sẽ tạo file mới hoặc nếu tên file bạn chỉ định đã tồn tại, cập nhật ngày sửa đổi cuối cùng của file.

Trong thư mục bạn muốn lưu file của mình, hãy nhập:

touch filename.txt

Ngoài ra, hãy tạo nhiều file với một lệnh bằng cách chỉ cần đặt một khoảng trống giữa mỗi tên file:

touch filename1.txt filename2.txt filename3.txt

Bạn cũng có thể tạo một loạt file lớn (giả sử tên file là tuần tự). Để làm như vậy, hãy nhập phần tử đầu tiên và cuối cùng trong dấu ngoặc nhọn. Ví dụ, để tạo file test_1.txt đến test_10.txt, hãy sử dụng lệnh sau:

$ touch test_{1..10}.txt

Lệnh này cũng hoạt động với bảng chữ cái. Ví dụ, để tạo file test_a.txt đến test_b.txt, hãy sử dụng lệnh sau:

$ touch test_{a..j}.txt

Bạn có thể kiểm tra xem file bạn đã tạo có tồn tại hay không bằng lệnh này:

ls

Dưới đây là một số tùy chọn phổ biến có sẵn cho lệnh touch.

  • –version hoặc -v: Hiển thị phiên bản chương trình.
  • –help: Xuất menu trợ giúp.
  • -a: Thay đổi thời gian truy cập.
  • -m: Thay đổi thời gian sửa đổi.
  • -no-dereference hoặc -h: Thay đổi dấu thời gian của một liên kết tượng trưng.
  • -c hoặc –no-create: Không tạo file nếu file không tồn tại.
  • –date=<string> hoặc –d=<string>: Timestamp được thay đổi theo chuỗi ngày.
  • –reference=<file> hoặc –r=<file>: Timestamp được thay đổi theo file tham chiếu.
  • -t<stamp>: Thay đổi timestamp. Ở đây, stamp có định dạng ngày/giờ.

Vì bạn không thể chỉnh sửa file với touch, nên lệnh này phù hợp hơn với việc tạo nhanh nhiều file để chỉnh sửa sau này.

Toán tử chuyển hướng (>)

Dấu ngoặc nhọn bên phải được sử dụng trong nhiều lệnh để chuyển hướng đầu ra đến một file cụ thể. Bạn sẽ thấy nó được sử dụng với các lệnh khác ở phần sau của bài viết này.

Tuy nhiên, bạn có thể nhập nó mà không cần một lệnh cụ thể để tạo một file trống.

> filename.txt

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng toán tử chuyển hướng tự nó sẽ ghi đè lên bất kỳ file hiện có nào đã sử dụng tên đó.

echo

Lệnh echo sẽ xuất trong Terminal bất kỳ đầu vào nào bạn cung cấp cho nó. Tuy nhiên, nó cũng có thể tạo một file mới và (tùy chọn) lưu một dòng văn bản bên trong nó.

Để tạo một file trống mới, hãy sử dụng lệnh sau:

echo -n > filename.txt

Để tạo một file mới với một dòng văn bản, hãy sử dụng:

echo "File text" > filename.txt

Hãy chắc chắn đặt dấu ngoặc kép xung quanh văn bản của bạn!

cat

Lệnh cat (viết tắt của concatenate) thường được sử dụng nhiều nhất trong việc kết hợp hoặc đọc file. Tuy nhiên, nó cũng có thể dễ dàng tạo các file mới với văn bản trong đó.

cat > filenname.txt

Toán tử chuyển hướng ở đây để chuyển hướng đầu ra của cat đến file được chỉ định, đầu ra là bất kỳ thứ gì bạn nhập tiếp theo. Khi bạn viết xong nội dung của file mới, hãy nhấn Ctrl + D để lưu nó.

printf

Lệnh printf tương tự như lệnh echo, nhưng có nhiều khả năng định dạng hơn một chút.

Ví dụ, bạn có thể tạo một file có hai dòng văn bản bằng cách sử dụng lệnh đơn sau:

printf 'Some text
Some more text' > filename.txt

fallocate

Fallocate cho phép bạn tạo một file trong Linux với dung lượng cụ thể. Nó chủ yếu hữu ích cho các mục đích kiểm tra, chẳng hạn như đánh giá tốc độ ghi ổ cứng.

Sử dụng fallocate với lệnh sau:

fallocate -l 10MB filename

Thay thế "filename" bằng bất kỳ tên nào bạn muốn gọi file của mình.

Tùy chọn "-l" biểu thị rằng bạn muốn một dung lượng cụ thể và đối số "10MB" cho biết dung lượng là bao nhiêu. Bạn cũng có thể sử dụng dung lượng byte lớn hơn, như GB và TB. Bạn cũng có thể sử dụng M thay vì MB để chỉ định mebibyte thay vì mega byte.

vim

Vim là một trình soạn thảo văn bản dựa trên Terminal sẽ khởi chạy khi bạn chỉ định tên file:

vim filename.txt

Khi vim đang chạy, hãy nhấn phím I để bắt đầu nhập. Khi bạn hoàn tất, nhấn Esc và gõ :wq, sau đó nhấn Enter để lưu và thoát.

nano

GNU nano là một trình soạn thảo văn bản khác tương tự như Vim, nhưng có lẽ thân thiện với người dùng hơn một chút.

Bạn có thể nhanh chóng tạo và bắt đầu chỉnh sửa file bằng lệnh sau:

nano filename.txt

Nhập bất cứ thứ gì bạn muốn vào file, sau đó nhấn Ctrl + S để lưu và Ctrl + X để thoát.

Thứ Sáu, 22/07/2022 12:18
53 👨 33.130
0 Bình luận
Sắp xếp theo