Cách thức và thời điểm sử dụng File Locksmith trong PowerToys

Nếu bạn đang vật lộn để tìm ra lý do tại sao một file từ chối xóa, thì File Locksmith có thể là tiện ích bạn cần. Phần bổ sung mới này cho bộ công cụ PowerToys có thể giúp bạn hiểu được hành vi bất thường của file chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

File Locksmith là gì?

File Locksmith là một bổ sung tương đối mới cho bộ công cụ PowerToys. Nó là một Windows Shell extension được sử dụng để kiểm tra các file đang được sử dụng tại một thời điểm cụ thể. Nó cũng cho phép bạn kiểm tra tiến trình hệ thống nào đang sử dụng các file đó.

Tiện ích File Locksmith trong PowerToys
Tiện ích File Locksmith trong PowerToys

Nếu bạn chưa dùng thử PowerToys và các tiện ích mà nó mang lại, bạn có thể tải xuống từ Microsoft Store. File Locksmith chỉ được thêm vào ứng dụng trong một bản cập nhật vào cuối năm 2022. Nếu bạn không thấy nó trong phiên bản PowerToys hiện tại của mình, hãy nhấp vào tab General và chọn Check for Updates.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn làm việc với PowerToys, hãy xem cách sử dụng PowerToys trên Windows 10 để biết một số lời khuyên dành cho người mới bắt đầu.

Khi nào File Locksmith hữu ích nhất?

File Locksmith là một tiện ích rất hữu ích. Thứ nhất, nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn những file nào đang được sử dụng tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Nó cũng có thể cho bạn biết lý do tại sao một file mà bạn đang cố xóa không thành công lại bị chặn.

Nó cũng có thể được sử dụng để khắc phục sự cố các ứng dụng và file làm chậm PC của bạn và tìm ra những tắc nghẽn về hiệu suất. Khi bạn sử dụng nó cùng với các cách khác để khắc phục sự cố và cải thiện hiệu suất của PC, nó có thể giúp tăng tốc PC của bạn lên một chút.

Cách kiểm tra file và tiến trình trong File Locksmith

Bạn có thể kiểm tra một file hoặc quét mọi file trong một thư mục. Nếu một thư mục có các thư mục con, chúng cũng sẽ được kiểm tra.

File Locksmith sẽ được bật theo mặc định sau khi được thêm vào PowerToys trong quá trình cập nhật. Nếu không, bạn có thể bật nó bằng cách mở ứng dụng PowerToys, chọn tab File Locksmith và nhấp vào nút On.

1. Mở File Explorer và tìm file hoặc thư mục bạn muốn kiểm tra.

2. Nhấp chuột phải vào file/thư mục và chọn Show more options > What's using this file?

Mở file trong File Locksmith trên Windows 11
Mở file trong File Locksmith trên Windows 11

3. File Locksmith sẽ mở một cửa sổ và bắt đầu quét file. Mọi tiến trình đang được sử dụng sẽ hiển thị trong cửa sổ.

4. Dừng các tiến trình trực tiếp từ cửa sổ File Locksmith bằng cách nhấp vào nút End Process.

Danh sách file trong tiện ích File Locksmith
Danh sách file trong tiện ích File Locksmith

5. Bạn có thể nhấp vào mũi tên để mở rộng từng tiến trình được liệt kê để xem Process ID, User và đường dẫn đến file riêng lẻ đang được sử dụng.

6. Để refresh danh sách các tiến trình trong File Locksmith, hãy nhấp vào nút Reload ở trên cùng bên phải của cửa sổ đang mở.

Để xem các tiến trình đang được điều hành bởi một người dùng khác, bạn cần mở File Locksmith với quyền admin. Nếu bạn đang chạy PowerToys với quyền admin, hãy nhấp vào nút Restart as Administrator ở trên cùng bên phải của cửa sổ File Locksmith.

Thứ Sáu, 09/12/2022 17:25
51 👨 160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải pháp bảo mật