Sử dụng Cortana để tắt hoặc khởi động lại Windows 10 như thế nào?

Chỉ cần nói Open shutdown để tắt máy tính

Trợ lý ảo Cortana là một trong những tính năng mới được tích hợp trên Windows 10 và được hiển thị ngay trên thanh Taskbar.
Người dùng chỉ cần nói vào micro của thiết bị, đặt câu hỏi hoặc ra lệnh điều khiển, Cortana sẽ trả lời câu hỏi hoặc thực hiện theo khẩu lệnh của người dùng.

Một điểm hạn chế của Cortana là không thể thực hiện tắt máy, khởi động lại máy hoặc chuyển qua chế độ Hibernate (chế độ ngủ đông) và chế độ Sleep trên Windows 10.

Tuy nhiên người dùng có thể sử dụng Cortana để tìm kiếm các file và khởi chạy các file này. Do đó chúng ta có thể sử dụng tính năng này của Cortana để thực hiện tắt máy, khởi động máy... trên Windows 10.

Cortana

Sử dụng Cortana để tắt máy, khởi động lại máy, chuyển qua chế độ Hibernate hoặc chế độ Sleep trên Windows 10

Bước 1:

Đầu tiên bạn cần tạo một shortcut để tắt máy, khởi động lại, chuyển qua chế độ Hibernate và chế độ Sleep trong thư mục dưới đây:

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

Để làm được điều này, đầu tiên bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run. Tại cửa sổ lệnh Run, bạn nhập đường dẫn dưới đây vào rồi nhấn Enter để mở thư mục Program:

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs

cửa sổ lệnh Run

Lúc này trên màn hình xuất hiện giao diện thư mục Program.

thư mục Program

Bước 2:

Trên giao diện thư mục Program, kích chuột phải vào khoảng trống bất kỳ sau đó chọn New rồi chọn Shortcut rồi nhập một trong số các câu lệnh dưới đây vào:

- Tắt máy: shutdown -s -t 0

- Khởi động lại máy: shutdown -r -t 0

- Log off: Logoff: shutdown -l -t 0

- Chế độ Hibernate (chế độ ngủ đông):

C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 0,1,0

Lưu ý: Trong câu lệnh ở chế độ Hibernate (chế độ ngủ đông), thay thế ổ C bằng ổ mà bạn cài đặt Windows 10 (nếu bạn cài đặt Windows 10 trên ổ khác).

Shortcut

Tiếp theo đặt tên Shortcut là Shutdown, restart, hibernate or sleep rồi click chọn Finish để tạo shortcut tắt máy.

Đặt tên shortcut

Finish

Bước 3:

Sau khi tạo xong shortcut, bạn có thể nói Hey Cortana để gọi Cortana và có thể nói Open shutdown để thực hiện tắt máy tính Windows 10 của bạn.

Hoàn tất

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 31/03/2016 13:59
52 👨 9.876
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10