Cách reset mật khẩu cho sudo trong Debian

Nếu là quản trị viên Debian mới, bạn có thể muốn biết cách thay đổi mật khẩu sudo trên shell. Rốt cuộc, rất tốt khi thay đổi mật khẩu thường xuyên cho bất kỳ người dùng nào, đặc biệt là Super User, người có thể thực hiện tất cả các hoạt động nhạy cảm trên Debian. Chỉ có Super User hoặc root mới có thể thay đổi mật khẩu cho bất kỳ tài khoản người dùng nào. Những người dùng khác chỉ có thể thay đổi mật khẩu của riêng họ.

Mật khẩu người dùng được thay đổi trong Debian bằng cách sử dụng lệnh passwd.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ giải thích cách người dùng root có thể thay đổi mật khẩu của chính họ trên máy chủ Debian.

Bước 1: Mở dòng lệnh Debian

Bạn sẽ cần sử dụng công cụ dòng lệnh Debian, Terminal, để thay đổi mật khẩu sudo. Mở Terminal thông qua tìm kiếm Application Launcher như sau:

Mở Terminal
Mở Terminal

Bạn có thể khởi chạy Application Launcher thông qua phím Super/Windows trên bàn phím.

Bước 2: Đăng nhập với tư cách người dùng root

Chỉ người dùng root mới có thể thay đổi mật khẩu của chính mình. Do đó bạn cần phải đăng nhập với quyền root trước. Nhập lệnh sau để làm như vậy:

$ sudo -i

Hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu sudo hiện tại. Vui lòng nhập mật khẩu và nhấn Enter.

Đăng nhập với tư cách người dùng root
Đăng nhập với tư cách người dùng root

Bây giờ, bạn đã đăng nhập với tư cách người dùng root (điều đó thể hiện trong dấu nhắc lệnh).

Bước 3: Thay đổi mật khẩu sudo thông qua lệnh passwd

Bây giờ, bạn đã đăng nhập với quyền root, bạn có thể thay đổi passwd cho người dùng (root) hiện tại bằng cách sử dụng lệnh passwd như sau:

$ passwd
Thay đổi mật khẩu sudo thông qua lệnh passwd
Thay đổi mật khẩu sudo thông qua lệnh passwd

Khi bạn gõ lệnh passwd, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu root UNIX mới. Nếu bạn nhập mật khẩu mới và nhấn Enter, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập lại mật khẩu root UNIX mới. Sau khi bạn làm như vậy, hệ thống sẽ xác nhận rằng mật khẩu đã được cập nhật thành công.

Bây giờ, bất cứ khi nào bạn cần đăng nhập với quyền root hoặc thực hiện bất kỳ thao tác cài đặt và cấu hình nào yêu cầu quyền root, bạn sẽ sử dụng mật khẩu mới này.

Bước 4: Thoát đăng nhập root và sau đó là Terminal

Khi hoàn thành việc thay đổi mật khẩu, bạn có thể thoát đăng nhập root bằng cách nhập lệnh sau.

$ exit

Khi bạn đã đăng xuất, hãy gõ lại lệnh exit để thoát ứng dụng Terminal.

Phương pháp thay thế

Một cách khác đơn giản là nhập một lệnh duy nhất sau để đăng nhập bằng root và thay đổi mật khẩu:

$ sudo passwd root

Khi bạn nhập lệnh trên, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu root UNIX mới. Khi bạn nhập mật khẩu mới và nhấn Enter, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập lại mật khẩu root UNIX mới. Sau khi bạn làm như vậy, hệ thống sẽ xác nhận rằng mật khẩu được cập nhật thành công.

Chủ Nhật, 29/03/2020 17:34
52 👨 1.119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux