Cách bật/tắt đăng nhập tự động trong Debian 10

Như một thông lệ, người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin xác thực để đăng nhập vào hệ thống Linux. Điều này giúp bảo mật mọi file, email và dữ liệu nhạy cảm trên hệ thống.

Tuy nhiên, nếu hệ thống của bạn được đặt ở một vị trí an toàn, không có bất kỳ mối đe dọa về quyền riêng tư nào, bạn có thể tránh được rắc rối phải cung cấp thông tin xác thực mỗi khi đăng nhập.

Bài viết này cung cấp cho bạn hai cách để bật/tắt tính năng đăng nhập tự động vào hệ thống Debian.

Kích hoạt/vô hiệu hóa đăng nhập tự động thông qua dòng lệnh

Là một siêu người dùng (superuser), bạn có thể kích hoạt đăng nhập tự động cho chính mình hoặc cho bất kỳ người dùng Debian nào khác, bằng cách thực hiện một số thay đổi cấu hình trong file daemon.conf như sau:

Mở Terminal thông qua Application Launcher Search (sử dụng phím Super/Windows).

Mở file daemon.conf trong trình chỉnh sửa Nano thông qua lệnh sau:

$ sudo nano /etc/gdm3/daemon.conf

Xin lưu ý rằng bạn cần phải là một superuser để chỉnh sửa hầu hết các cấu hình hệ thống.

Khi bạn nhập mật khẩu, file sau sẽ mở:

File mở khi nhập mật khẩu
File mở khi nhập mật khẩu

Trong file này, các dòng được chọn đã được ghi chú (bạn có thể xác định bằng sự hiện diện của một ký tự # ở đầu dòng). Trình thông dịch bỏ qua các dòng ghi chú này khi đọc file cấu hình. Điều này có nghĩa là trong file ví dụ, tính năng đăng nhập tự động cho user1 đã bị tắt.

Bạn có thể chỉ cần xóa ký tự # khỏi hai dòng cuối cùng đã chọn và cung cấp tên người dùng thay vì giá trị “user1” cho người dùng mà bạn muốn kích hoạt đăng nhập tự động.

Ví dụ:

Giá trị user1 thay bằng sana
Giá trị user1 thay bằng sana

Trong hướng dẫn này, ta thay thế giá trị user1 bằng sana. Bạn có thể thấy sự thay đổi màu sắc của tính năng hiện được kích hoạt.

Bây giờ, lưu file bằng cách nhấn Ctrl+X và sau đó là Y.

Bây giờ, khi bạn khởi động lại máy tính, người dùng được chỉ định sẽ đăng nhập mà không có yêu cầu cung cấp bất kỳ chi tiết xác thực nào.

Vô hiệu hóa đăng nhập tự động cho người dùng

Để tắt đăng nhập tự động cho một người dùng nhất định, bạn chỉ cần thêm ký tự # cho các dòng trong daemon.conf, nơi AutomaticLoginEnable=true Automatic Login=[user1] đã được chỉ định.

Vô hiệu hóa đăng nhập tự động cho người dùng
Vô hiệu hóa đăng nhập tự động cho người dùng

Bạn có thể thấy sự thay đổi màu sắc của tính năng hiện đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng lưu file bằng cách nhấn Ctrl+X và sau đó chọn Y. Bây giờ, khi bạn khởi động lại máy tính, người dùng được chỉ định sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết xác thực để đăng nhập.

Kích hoạt/Vô hiệu hóa đăng nhập tự động thông qua GUI

Bạn có thể bật/tắt đăng nhập tự động cho chính mình hoặc cho bất kỳ người dùng Debian nào khác thông qua giao diện đồ họa như sau.

Nhấp vào mũi tên hướng xuống nằm ở góc trên bên phải màn hình Debian và sau đó nhấp vào tên người dùng của bạn. Các tùy chọn sau sẽ được hiển thị:

Các tùy chọn sẽ được hiển thị
Các tùy chọn sẽ được hiển thị

Chọn tùy chọn Account Settings.

Hộp thoại Users sau sẽ mở. Vì bạn cần phải là siêu người dùng để cấu hình các cài đặt này, nên nút Automatic Login sẽ bị tắt theo mặc định. Nhấp vào nút Unlock nằm ở phía trên bên phải của hộp thoại để bật nút này.

Nhấp vào nút Unlock
Nhấp vào nút Unlock

Cung cấp chi tiết xác thực thông qua hộp thoại sau và nhấp vào Authenticate:

Nhấp vào Authenticate
Nhấp vào Authenticate

Bây giờ, bạn có thể chuyển nút Automatic Login sang OFF hoặc ON tùy thuộc vào việc bạn muốn bật hay tắt đăng nhập tự động.

Chuyển nút Automatic Login sang OFF hoặc ON
Chuyển nút Automatic Login sang OFF hoặc ON

Khi bạn khởi động lại máy tính, quy trình xác thực đăng nhập sẽ phụ thuộc vào lựa chọn bạn đã thực hiện ở đây.

Bằng cách làm theo các bước đơn giản được mô tả trong hướng dẫn này, bạn có thể bật/tắt tiện ích đăng nhập tự động cho chính mình hoặc cho người dùng khác (với quyền admin). Bằng cách này, bạn có thể đặt quyền truy cập bảo mật vào máy tính tùy theo nhu cầu.

Thứ Bảy, 07/03/2020 08:04
52 👨 517
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux