5 cách reset mật khẩu Apple ID

Quên Apple ID có nghĩa là bạn sẽ bị khóa khỏi các thiết bị và dịch vụ Apple như Apple Music, iCloud, App Store, v.v... Nhưng đừng hoảng sợ nếu bạn quên mật khẩu của mình vì việc reset mật khẩu Apple ID khá đơn giản trong hầu hết các trường hợp.

1. Reset Apple ID trên thiết bị đáng tin cậy

Với xác thực hai yếu tố (2FA), bạn chỉ có thể truy cập tài khoản của mình thông qua các thiết bị bạn tin cậy và trên web.

Khi đăng nhập vào một thiết bị mới lần đầu tiên, bạn sẽ cần mật khẩu và mã xác minh gồm 6 chữ số được hiển thị trên các thiết bị khác hoặc được gửi tới số điện thoại của bạn. Bạn sẽ không cần lại mã xác minh đó trừ khi bạn đăng xuất, xóa thiết bị hoặc thay đổi mật khẩu của mình.

Tùy chọn duy nhất khác của bạn là đăng nhập bằng Apple Passkeys, yêu cầu iPhone hoặc iPad đáng tin cậy chạy iOS 17 trở lên.

Nếu đã bật 2FA, bạn có thể reset mật khẩu Apple ID hoặc iCloud của mình từ bất kỳ thiết bị đáng tin cậy nào.

Trên iPhone hoặc iPad

Đi tới ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn. Nhấn vào [Tên của bạn] > Đăng nhập & Bảo mật, sau đó chọn Thay đổi mật khẩu.

Tiếp theo, nhập mật mã bạn sử dụng để mở khóa thiết bị của mình.

Trên màn hình Đổi mật khẩu xuất hiện, hãy nhập mật khẩu mới vào cả hai trường và nhấn Thay đổi. Bây giờ, bạn có thể nhập mật khẩu Apple ID mới này trên tất cả các thiết bị khác của mình.

Trên máy Mac

Trong macOS, mở menu Apple và đi tới System Settings, sau đó nhấp vào [Tên của bạn].

Nhấp vào Sign-In & Security, sau đó nhấp vào Change Password bên cạnh Password. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên của máy Mac. Sau khi thực hiện xong, hãy nhấp vào Allow.

Cài đặt Sign-In & Security
Cài đặt Sign-In & Security

Từ hộp thoại xuất hiện, nhập mật khẩu mới của bạn và nhập lại vào trường Verify. Sau đó, nhấp vào Change. Các thiết bị khác của bạn sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu mới vào lần sử dụng tiếp theo.

Đổi mật khẩu Apple ID trên macOS
Đổi mật khẩu Apple ID trên macOS

2. Reset mật khẩu Apple ID thông qua trang web iForgot

Một cách khác để reset mật khẩu Apple ID của bạn là thông qua trang web iForgot của Apple.

Trên iPhone hoặc iPad

Đây là những gì bạn cần làm để reset mật khẩu Apple ID của mình thông qua trang web iForgot trên iPhone hoặc iPad:

 1. Hãy truy cập trang web iForgot của Apple.
 2. Nhấn vào Reset Password.
 3. Bây giờ, hãy nhấn vào nút Reset My Password.
 4. Nhập mật mã iPhone hoặc iPad của bạn để xác thực.
 5. Chỉ cần nhập mật khẩu mới của bạn, nhập lại và nhấn Continue.
Reset mật khẩu Apple ID thông qua trang web iForgot
Reset mật khẩu Apple ID thông qua trang web iForgot

Lưu ý: Các bước trên chỉ áp dụng nếu bạn đang sử dụng iPhone hoặc iPad đáng tin cậy. Nếu không, trang web iForgot sẽ nhắc bạn nhập số điện thoại đáng tin cậy thay vì mật mã.

Trên máy Mac, PC hoặc thiết bị Android

Truy cập trang web iForgot của Apple bằng trình duyệt web và nhấp vào Reset Password. Nhập Apple ID của bạn và nhấp vào Continue.

Nhập Apple ID để reset mật khẩu qua trang web iForget
Nhập Apple ID để reset mật khẩu qua trang web iForget

Bạn sẽ thấy thoáng qua số điện thoại được liên kết với Apple ID của bạn (các số này bị ẩn và chỉ hiển thị hai chữ số cuối). Nhập đầy đủ số điện thoại để xác minh và nhấn Continue.

Xác nhận số điện thoại
Xác nhận số điện thoại

Giống như đăng nhập 2FA, một hộp thoại sẽ xuất hiện trên các thiết bị đáng tin cậy của bạn. Danh sách các thiết bị Apple của bạn cũng xuất hiện trên trang web. Nhấp hoặc nhấn vào Allow trong thông báo Reset Password.

Sử dụng iPhone để reset mật khẩu Apple ID
Sử dụng iPhone để reset mật khẩu Apple ID

Nhập mật mã thiết bị hoặc mật khẩu quản trị viên macOS của bạn và nhấp vào Continue. Nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu đó vào trường Verify và nhấn Next hoặc nhấp vào Change. Vậy là xong! Bạn đã thay đổi thành công mật khẩu Apple ID của mình.

3. Reset mật khẩu Apple ID trên thiết bị mới

Bạn cũng có thể reset mật khẩu Apple ID của mình bằng iPhone hoặc iPad mới bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Nếu bạn vừa thiết lập iPhone hoặc iPad mới, chỉ cần nhấn vào Forgot password or don't have an Apple ID? trong quá trình thiết lập. Nếu không, hãy mở ứng dụng Settings.
 2. Nhấn Sign in to your iPhone > Sign in Manually.
 3. Khi được nhắc nhập email hoặc số điện thoại được liên kết với Apple ID của bạn, hãy nhấn Forgot password or don't have an Apple ID?. Sau đó, nhấn vào Forgot Password or Apple ID.
 4. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với Apple ID của bạn. Bây giờ, hãy xác nhận số điện thoại của bạn.
 5. Nhấn vào Send code to [Your Number]. Nhập mã xác minh bạn nhận được, sau đó là khóa khôi phục gồm 28 ký tự - nếu bạn đã bật mã này - và nhấn vào Next.
 6. Cuối cùng, nhập mật khẩu Apple ID mới và xác nhận nó.
Reset mật khẩu Apple ID trên thiết bị mới
Reset mật khẩu Apple ID trên thiết bị mới

Tương tự, nếu bạn đang đăng nhập vào Apple ID của mình trên máy Mac mới trong khi thiết lập, hãy nhấp vào Forgot Apple ID or password?.

Đăng nhập bằng Apple ID trên máy Mac mới
Đăng nhập bằng Apple ID trên máy Mac mới

Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với Apple ID, sau đó nhập số điện thoại đáng tin cậy của bạn, sau đó là khóa khôi phục gồm 28 ký tự.

Trang Forgot Apple ID or password trên máy Mac
Trang Forgot Apple ID or password trên máy Mac

Nếu bạn đã qua giai đoạn thiết lập, hãy đi tới System Settings và nhấp vào Sign in with your Apple ID. Nhấp vào Forgot Apple ID or Password và làm theo các hướng dẫn tương tự như trên để reset mật khẩu tài khoản Apple của bạn.

Reset mật khẩu Apple ID trên máy Mac
Reset mật khẩu Apple ID trên máy Mac

4. Reset mật khẩu Apple ID bằng thiết bị của người khác

Nếu không thể truy cập bất kỳ thiết bị nào của mình, bạn có thể reset mật khẩu Apple ID bằng iPhone hoặc iPad của bạn bè hoặc thành viên gia đình từ trang web iForgot hoặc ứng dụng Apple Support.

Trước tiên, hãy yêu cầu chủ sở hữu thiết bị tải xuống ứng dụng Apple Support. Trong Support Tools, nhấn vào Reset Password. Bây giờ, hãy nhấn vào Help Someone Else.

Reset mật khẩu Apple ID bằng thiết bị của người khác
Reset mật khẩu Apple ID bằng thiết bị của người khác

Nhập Apple ID mà bạn cần reset mật khẩu, sau đó nhấn Next và làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi bạn nhận được xác nhận.

5. Reset mật khẩu Apple ID bằng một danh bạ khôi phục

Nếu bạn bị khóa tài khoản Apple ID và không có quyền truy cập vào các thiết bị Apple khác hoặc số điện thoại đáng tin cậy của mình, mọi hy vọng vẫn chưa mất đi. Miễn là bạn đã thiết lập liên hệ khôi phục tài khoản, họ có thể giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của mình trong vòng vài phút.

Dưới đây là những gì bạn cần thực hiện trên thiết bị của mình để người liên hệ khôi phục có thể hỗ trợ bạn:

 1. Truy cập trang web iForgot của Apple trong trình duyệt web.
 2. Nhấn vào Reset My Password và nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với Apple ID của bạn. Nếu bạn không có quyền truy cập vào thiết bị của mình và đang sử dụng thiết bị mượn, hãy nhấn Help Someone Else.
 3. Nhấn Cannot access your Apple devices khi được nhắc sử dụng các thiết bị Apple khác để reset mật khẩu Apple ID của bạn.
 4. Nhấn Cannot use this number khi được nhắc sử dụng số điện thoại đáng tin cậy của bạn.
 5. Nhấn vào Get help now trên màn hình tiếp theo.
Reset mật khẩu Apple ID bằng một danh bạ khôi phục
Reset mật khẩu Apple ID bằng một danh bạ khôi phục

Bây giờ, bạn cần liên hệ với người trong danh bạ khôi phục của mình và yêu cầu họ lấy mã khôi phục.

Nếu họ đang sử dụng iPhone hoặc iPad, họ cần đi tới Settings > [Tên Apple ID] > Sign-In & Security > Account Recovery. Sau đó, chọn tên của bạn trong tiêu đề Account Recovery For và nhấn vào Get Recovery Code.

Nếu sử dụng máy Mac, họ cần nhấp vào biểu tượng Apple trên thanh menu và đi tới System Settings > [Tên Apple ID] > Sign-In & Security > Account Recovery. Sau đó, nhấp vào Details bên cạnh tên của bạn trong phần Account Recovery For và nhấp vào Get Recovery Code.

Chọn Get Recovery Code trên macOS
Chọn Get Recovery Code trên macOS

Sau khi liên hệ của bạn làm theo hướng dẫn và nhận được mã khôi phục gồm 6 chữ số, hãy nhấn I have a recovery code và nhập mã đó vào màn hình tiếp theo.

Bạn có thể được nhắc nhập mật mã của các thiết bị khác sau khi nhập mã khôi phục. Sau đó, nhập mật khẩu mới của bạn hai lần và nhấn Continue.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với Apple ID của mình và chưa thiết lập tài khoản khôi phục hoặc địa chỉ liên hệ thì bạn sẽ khó có thể truy cập lại vào tài khoản của mình. Thật không may, lựa chọn duy nhất của bạn là tạo Apple ID mới trong những trường hợp như vậy.

Thứ Hai, 25/03/2024 17:00
51 👨 424
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Thiết lập cơ bản