Cách reset cài đặt Windows Backup về mặc định trên Windows 10

Bạn có thể reset cài đặt Windows Backup về mặc định và đây là các bước để hoàn thành tác vụ này trên Windows 10.

Đôi nét về Windows Backup

Trên Windows 10, Windows Backup (Backup and Restore) là một công cụ đã có từ Windows 7. Nó được thiết kế để tạo và khôi phục các bản sao lưu đầy đủ và khác biệt của file hoặc toàn bộ hệ thống.

Mặc dù công cụ này không được dùng rộng rãi nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục có sẵn trên Windows 10 và nhiều người dùng vẫn sử dụng nó để sao lưu các file hoặc tạo bản sao lưu đầy đủ trong trường hợp rollback là điều cần thiết sau khi nâng cấp hoặc gặp lỗi phần cứng.

Điều cần lưu ý duy nhất là nếu bạn có vấn đề với Windows Backup hoặc không muốn sử dụng nó nữa, bạn sẽ không cần tìm một tùy chọn để reset lại cài đặt của nó. Tuy nhiên, nếu muốn bắt đầu lại hoặc vô hiệu hóa tính năng này, bạn có thể hoàn thành tác vụ với một vài lệnh.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học các bước để reset cài đặt của tính năng Windows Backup cũ về mặc định trên Windows 10.

Cách reset lại cài đặt trên Windows Backup

Để reset lại cài đặt Windows Backup về mặc định, hãy sử dụng các bước sau:

1. Mở Start trên Windows 10.

2. Mở Command Prompt với quyền admin.

3. Nhập lệnh sau để xóa mục registry Windows Backup và nhấn Enter:

reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup /f
Xóa mục registry Windows Backup
Xóa mục registry Windows Backup

4. Nhập lệnh sau để xóa tác vụ sao lưu tự động theo lịch trình và nhấn Enter:

schtasks /delete /tn "Microsoft\Windows\WindowsBackup\AutomaticBackup" /f

5. Gõ lệnh sau để xóa tác vụ giám sát việc sao lưu theo lịch trình và nhấn Enter:

schtasks /delete /tn "Microsoft\Windows\WindowsBackup\Windows Backup Monitor" /f

Sau khi bạn hoàn thành các bước, trang Back up or restore your files sẽ reset lại về cài đặt mặc định, loại bỏ mọi cài đặt sao lưu được cấu hình trước đó, cho phép thiết lập lịch biểu hoàn toàn mới hoặc tắt tính năng này.

Quá trình này chỉ reset lại các cài đặt. Nó sẽ không xóa các bản sao lưu trước đó được thực hiện bằng công cụ. Sau khi reset lại cài đặt Backup and Restore (Windows 7), bạn sẽ cần xóa các bản sao lưu thủ công khỏi ổ nguồn nếu cần.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm cách quản lý không gian ổ đĩa cho Windows Backup trong Windows 10 hay cách tắt update Win 10 trên Quantrimang.com.

Thứ Bảy, 06/06/2020 12:02
51 👨 1.795
0 Bình luận
Sắp xếp theo