Tổng hợp phím tắt Sublime Text

Phím tắt Sublime Text 3 giúp chúng ta thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, thao tác được luôn thay vì phải sử dụng chuột hay thực hiện thủ công. Không chỉ với Sublime Text 3 mà với nhiều phần mềm, ứng dụng khác khi sử dụng phím tắt cũng giúp bạn thao tác nhanh hơn và thuận tiện hơn. Sublime Text 3 có nhiều phím tắt và được phân thành từng nhóm phụ thuộc vào mục đích sử dụng của từng nhóm phím tắt. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các phím tắt trên Sublime Text 3.

1. Phím tắt chỉnh sửa trên Sublime Text 3

 • Ctrl + X: Cắt dòng.
 • Ctrl + Shift + Enter: Thêm dòng phía trên con trỏ.
 • Ctrl + Enter: Thêm dòng phía dưới con trỏ.
 • Ctrl + Shift + ↑: Đưa dòng hiện tại lên trên 1 dòng.
 • Ctrl + Shift + ↓: Đưa dòng hiện tại xuống dưới 1 dòng.
 • Ctrl + L: Bôi đen cả dòng và đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo.
 • Ctrl + D: Bôi đen từ đang được trỏ.
 • Ctrl + M: Đưa trỏ đến dấu đóng ngoặc gần nhất (ví dụ trong câu lệnh if-else).
 • Ctrl + Shift + M: Bôi đen toàn bộ nội dung trong cặp dấu ngoặc.
 • Ctrl + K: Xóa hết đến cuối dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ.
 • Ctrl + K + Backspace: Xóa hết đến đầu dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ.
 • Ctrl + ]: Tab dòng hiện tại vào trong 1 tab.
 • Ctrl+ [: Lùi dòng hiện tại ra ngoài 1 tab.
 • Ctrl + Shift + D: Nhân đôi dòng hiện tại hoặc khối lệnh được bôi đen.
 • Ctrl + J: Nối dòng phía dưới xuống cuối dòng hiện tại của con trỏ.
 • Ctrl + /: Comment 1 dòng lệnh kiểu //.
 • Ctrl + Shift + /: Comment 1 khối dòng lệnh kiểu /**/.
 • Ctrl + Y: Lấy lại những thao tác vừa bị Undo.
 • Ctrl + Shift + V: Dán và đưa con trỏ xuống cuối dòng.
 • Ctrl + Space: Bật gợi ý.
 • Ctrl + U: Undo lặp lại những thao tác trước đó.

2 .Phím tắt điều hường/di chuyển

 • Ctrl + P: Mở nhanh file bằng cách gõ tên.
 • Ctrl + R: Đi đến vị trí ký tự được gõ.
 • Ctrl + ;: Đi đến vị trí ký tự được gõ ở trong file hiện tại.
 • Ctrl + G: Đi đến số dòng được gõ.

3. Phím tắt cài đặt chung

 • Ctrl + Shift + P: Mở command line.
 • Ctrl + K/B: Đóng mở hiển thị danh sách file (ở bên trái màn hình).
 • Ctrl + Shift + Alt + P: Hiện phạm vi trong thanh trạng thái.

4. Phím tắt chia màn hình Sublime Text 3

 • Alt + Shift + 2: Mở thêm 1 view (Chia đôi màn hình hiện tại).
 • Alt + Shift + 1: Trở về 1 view như mặc định.
 • Alt + Shift + 5: Chia thành 4 màn hình view.
 • Ctrl + 2: Nhảy đến màn hình số 2.
 • Ctrl + Shift + 2: Chuyển file hiện tại đến màn hình số 2.

5. Phím tắt với văn bản

 • Ctrl + K,U: Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ hoa.
 • Ctrl + K,L: Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ thường.
 • Shift+Ctrl+K: Xóa dòng.
 • Ctrl+Backspace: Xóa ký tự đằng trước.
 • Ctrl+Del: Xóa ký tự đằng sau.
 • Alt+Ctrl+Down: Thêm dòng dưới con trỏ.
 • Ctrl+K, Ctrl+D: Bỏ qua lựa chọn.
 • Shift+L: Chia vùng chọn thành các dòng.
 • Alt+F3: Thêm con trỏ ở tất cả các vị trí có 1 từ.
 • Alt+Ctrl+UP :Thêm dòng mới ở trên vị trí con trỏ.

6. Phím tắt Code Folding and Marks

 • Ctrl+K, Ctrl+G: Xóa nhãn.
 • Ctrl+K,X: Di chuyển vị trí nhãn.
 • Ctrl+K, A: Chọn nhãn.
 • Ctrl+K+[SPACE] : Đặt nhãn.
 • Ctrl+K,J : Mở tất cả.
 • Shift+Ctrl+]: Mở code.
 • Shift+Ctrl+[: Đóng code.

7. Phím tắt tabs

 • Ctrl+Shift+T : Mở tab vừa được đóng cuối cùng.
 • Ctrl+PgUp: Mở tab theo một vòng từ trái qua phải.
 • Ctrl+PgDown: Mở tab theo một vòng từ phải qua trái.
 • Ctrl+Tab: Mở tab tiếp theo.
 • Ctrl + [NUMBER]: Mở tab số [NUMBER].

8. Phím tắt bookmark

 • Ctrl + F2: Đóng mở bookmark.
 • Alt+F2: Chọn tất cả bookmark.
 • F2: Bookmark tiếp theo.
 • Shift+F2: Bookmark phía trước.
 • Ctrl+Shift+F2: Xóa bookmark.

Xem thêm:

Thứ Ba, 23/06/2020 22:19
4,33 👨 17.880
0 Bình luận
Sắp xếp theo