Phím tắt Dreamweaver

Dreamweaver cung cấp các phím tắt để giúp bạn làm việc nhanh chóng trên các tài liệu. Nhiều phím tắt xuất hiện bên cạnh tên lệnh trong menu.

Phím tắt khi lập trình

Hành độngMacWindows
Chỉnh sửa nhanhCommand+ECtrl+E
Quick Doc (xem ý nghĩa của một thuộc tính CSS)Command+KCtrl+K
Mở/Thêm dòng trênCommand+Shift+EnterCtrl+Shift+Enter
Hiển thị Parameter Hint (Gợi ý tham số)Ctrl+,Ctrl+,
Cột nhiều cursor/Vùng chọn hình chữ nhậtOpt+Nhấp và kéoAlt+Nhấp và kéo
Lựa chọn nhiều cursor không liên tụcCommand+NhấpCtrl+Nhấp
Hiển thị gợi ý code

Ctrl+Phím cách

Ctrl+Phím cách

Chọn Child

Command+]

Ctrl+]

Đi đến dòng

Command+,

Ctrl+G

Chọn Parent Tag

Command+[

Ctrl+[

Thu gọn vùng chọn

Command+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Thu gọn vùng chọn bên ngoài

Command+Opt+C

Ctrl+Alt+C

Mở rộng vùng chọn

Command+Shift+E

Ctrl+Shift+E

Thu gọn toàn bộ tag

Command+Shift+J

Ctrl+Shift+J

Thu gọn toàn bộ tag bên ngoài

Command+Opt+J

Ctrl+Alt+J

Mở rộng tất cả

Command+Opt+E

Ctrl+Alt+E

Thụt lề code

Command+Shift+>

Ctrl+Shift+>

Giảm thụt lề code

Command+Shift+<

Ctrl+Shift+<

Balance Braces (Dùng để rút gọn các thẻ CSS trong dấu { })

Command+'

Ctrl+'

Code Navigator

Command+Opt+N

Ctrl+Alt+N

Xóa từ bên trái

Command + DeleteCtrl + Backspace

Xóa từ bên phải

Command+Fn+Delete

Ctrl+Delete

Chọn dòng trên

Shift+Mũi tên lên

Shift+Mũi tên lên

Chọn dòng dưới

Shift+Mũi tên xuống

Shift+Mũi tên xuống

Chọn ký tự bên trái

Shift+Mũi tên trái

Shift+Mũi tên trái

Chọn ký tự bên phải

Shift+Mũi tên phải

Shift+Mũi tên phải

Chọn đến trang trên

Shift+Fn+PgUp

Shift+PgUp

Chọn đến trang dưới

Shift+Fn+PgDn

Shift+PgDn

Di chuyển từ sang trái

Opt+Mũi tên trái

Ctrl+Mũi tên trái

Di chuyển từ sang phải

Opt+Mũi tên phải

Ctrl+Mũi tên phải

Di chuyển đến đầu dòng hiện tại

Command+Mũi tên trái

Alt+Mũi tên trái

Di chuyển đến cuối dòng hiện tại

Command+Mũi tên phải

Alt+Mũi tên phải
Chuyển đổi nhận xét dòngCommand+/Ctrl+/
Chuyển đổi nhận xét khối (đối với file PHP và JS)Command+Opt+/Ctrl+Shift+/
Lựa chọn dòng trùng lặpCommand+DCtrl+D
Xóa (các) dòngCommand+Shift+DCtrl+Shift+D
Chuyển đến phần định nghĩa (file JS)Command+JCtrl+J
Chọn từ bên phảiOpt+Shift+Mũi tên phảiCtrl+Shift+Mũi tên phải
Chọn từ bên tráiOpt+Shift+Mũi tên tráiCtrl+Shift+Mũi tên trái
Di chuyển đến đầu fileCommand+Fn+Mũi tên tráiCtrl+Home
Di chuyển đến cuối fileCommand+Fn+Mũi tên phảiCtrl+End
Chọn đến phần đầu fileCommand+Shift+Fn+Mũi tên tráiCtrl+Shift+Home
Chọn đến phần cuối fileCommand+Shift+Fn+Mũi tên phảiCtrl+Shift+End
Đi đến Source CodeCommand+Opt+`Ctrl+Alt+`
Toàn màn hìnhCommand+Ctrl+FKhông áp dụng
Đóng cửa sổCommand+WCtrl+W
Đóng ứng dụngCommand+QCtrl+Q
Quick Tag EditorCommand+TCtrl+T
Đi đến từ tiếp theoCommand+Mũi tên phảiCtrl+Mũi tên phải
Quay lại từ trước đóCommand+Mũi tên tráiCtrl+Mũi tên trái
Chuyển đến đoạn trước đó (Chế độ xem Design)Command+Mũi tên lênCtrl+Mũi tên lên
Chuyển đến đoạn tiếp theo (Chế độ xem Design)Command+Mũi tên xuốngCtrl+Mũi tên xuống
Chọn cho đến từ tiếp theoCommand+Shift+Mũi tên phảiCtrl+Shift+Mũi tên phải
Chọn từ từ trước đóCommand+Shift+Mũi tên tráiCtrl+Shift+Mũi tên trái
Chọn từ đoạn trước đóCommand+Shift+Mũi tên lênCtrl+Shift+Mũi tên lên
Chọn cho đến đoạn tiếp theoCommand+Shift+Mũi tên xuốngCtrl+Shift+Mũi tên xuống
Di chuyển đến khung thuộc tính tiếp theoCommand+Opt+Fn+Mũi tên xuốngCtrl+Alt+PgDn
Di chuyển đến khung thuộc tính trước đóCommand+Opt+Fn+Mũi tên lênCtrl+Alt+PgUp
Mở tài liệu mới trong cùng một cửa sổCommand+Shift+NCtrl+Shift+N
Thoát đoạnCommand+ReturnCtrl+Return
Tài liệu tiếp theoCommand+`Ctrl+Tab
Tài liệu trước đóCommand+Shift+`Ctrl+Shift+Tab
Surround with #Command+Shift+3Ctrl+Shift+3

Phím tắt tái cấu trúc

Hành độngMacWindows
Đổi tênCommand+Opt+RCtrl+Alt+R
Trích xuất biếnCommand+Alt+VCtrl+Alt+V
Trích xuất hàmCommand+Alt+MCtrl+Alt+M

Phím tắt bảng điều khiển Files

Hành độngMacWindows
File mớiCommand+Shift+NCtrl+Shift+N
Thư mục mớiCommand+Opt+Shift+NCtrl+Alt+Shift+N

Phím tắt để tìm và thay thế

Hành độngMacWindows
Tìm trong tài liệu hiện tạiCommand+FCtrl+F
Tìm và thay thế trong fileCommand+Shift+FCtrl+Shift+F
Thay thế trong tài liệu hiện tạiCommand+Alt+FCtrl+H
Tìm tài liệu tiếp theoCommand+GF3
Tìm tài liệu trước đóCommand+Shift+GShift+F3
Tìm tất cả và chọnCommand+Ctrl+GCtrl+Shift+ F3
Thêm kết quả phù hợp tiếp theo vào vùng chọnCtrl+Command+RCtrl+R
Bỏ qua và thêm kết quả phù hợp tiếp theo vào vùng chọnCtrl+Command+Opt+RCtrl+Alt+R

Phím tắt để chèn

Hành độngMacWindows
Chèn hình ảnhCommand+Opt+ICtrl+Alt+I
Chèn video HTML5Command+Opt+Shift+VCtrl+Alt+Shift+V
Chèn thành phần hoạt ảnhCommand+Opt+Shift+ECtrl+Alt+Shift+E
Chèn Flash SWFCommand+Opt+FCtrl+Alt+F
Chèn ngắt dòngShift+ReturnShift+Return
Non-breaking space (&nbsp) - khoảng trắng trong HTMLCommand+Shift+Dấu cáchCtrl+Shift+Dấu cách

Phím tắt CSS

Hành độngMacWindows
Biên dịch các bộ tiền xử lý CSSF9F9
Thêm bộ chọn CSS hoặc thuộc tính mà bảng điều khiển đang tập trung vàoCommand+Opt+Shift+=Ctrl+Alt+Shift+=
Thêm bộ chọn CSSCommand+Opt+SCtrl+Alt+S
Thêm thuộc tính CSSCommand+Opt+PCtrl+Alt+P

Phím tắt cho các công cụ Guide, Grid, and Ruler (trong chế độ xem Design)

Hành độngMacWindows
Hiển thị Guide (đường canh)Command+;Ctrl+;
Khóa GuideCommand+Opt+;Ctrl+Alt+;
Gắn vào GuideCommand+Shift+;Ctrl+Shift+;
Guide gắn vào Element (yếu tố)Command+Shift+GCtrl+Shift+G
Hiển thị Grid (lưới)Command+Opt+GCtrl+Alt+G
Gắn vào GridCommand+Opt+Shift+GCtrl+Alt+Shift+G
Hiển thị Ruler (thước)Command+Opt+RCtrl+Alt+R

Phím tắt xem trước

Hành độngMacWindows
Xem trước thời gian thực trong trình duyệt chínhOpt+F12F12
Xem trước trong trình duyệt phụShift+F12Shift+F12

Phím tắt cho các chế độ xem cụ thể

Hành độngMacWindows
Đóng băng JavaScript (chế độ xem Live)F6F6
Ẩn hiển thị Live ViewCtrl+Command+HCtrl+Alt+H
Chuyển đổi chế độ xemCtrl+`Ctrl+`
Kiểm tra (chế độ xem Live)Opt+Shift+11Alt+Shift+F11
Ẩn tất cả các phương tiện trực quan (chế độ xem Design)Command+Shift+ICtrl+Shift+I
Chuyển đổi giữa chế độ xem Design và LiveCommand+Shift+F11Ctrl+Shift+F11

Phím tắt cho các cửa sổ

Hành độngMacWindows
PreferencesCommand+UCtrl+U
Hiển thị các bảng điều khiểnF4F4
BehaviorsShift+F4Shift+F4
Code InspectorOpt+F10F10
CSS DesignerCommand+F11Shift+F11
DOMCommand+F7Ctrl+F7
FilesF8F8
InsertCommand+F2Ctrl+F2
PropertiesCommand+F3Ctrl+F3
OutputShift+F6Shift+F6
SearchF7F7
SnippetsKhông áp dụngShift+F9
Dreamweaver Online HelpF1F1

Phím tắt văn bản

Hành độngMacWindows
Giảm thụt lềCommand+Opt+]Ctrl+Alt+]
Tăng thụt lềCommand+Opt+[Ctrl+Alt+[
In đậmCommand+BCtrl+B
In nghiêngCommand+ICtrl+I
Kiểm tra chính tảShift+F7Shift+F7
Loại bỏ LinkCommand+Shift+LCtrl+Shift+L

Phím tắt điều chỉnh mức độ thu phóng

Hành độngMacWindows
Phóng to (chế độ xem Design và Live)Command+=Ctrl+=
Thu nhỏ (chế độ xem Design và Live)Command+-Ctrl+-
100%Command+0Ctrl+0
50%Command+Opt+5Ctrl+Alt+5
200%Command+Opt+2Ctrl+Alt+2
300%Command+Opt+3Ctrl+Alt+3
Vừa với vùng chọnCommand+Opt+0Ctrl+Alt+0
Vừa tất cảCommand+Shift+0Ctrl+Shift+0
Vừa chiều rộngCommand+Opt+Shift+0Ctrl+Alt+Shift+0
Tăng kích thước phông chữCommand++Ctrl++
Giảm kích thước phông chữCommand+-Ctrl+-
Khôi phục phông chữCommand+0Ctrl+0

Phím tắt cho bảng

Hành độngMacWindows
Chèn bảngCommand+Opt+TCtrl+Alt+T
Hợp nhất các ôCommand+Opt+MCtrl+Alt+M
Tách ôCommand+Opt+Shift+TCtrl+Alt+Shift+T
Chèn hàngCommand+MCtrl+M
Chèn cộtCommand+Shift+ACtrl+Shift+A
Xóa hàngCommand+Shift+MCtrl+Shift+M
Xóa cộtCommand+Shift+-Ctrl+Shift+-
Tăng khoảng cách cộtCommand+Shift+]Ctrl+Shift+]
Giảm khoảng cách cộtCommand+Shift+[Ctrl+Shift+[

Phím tắt quản lý trang web

Hành độngMacWindows
Lấy fileCmd+Shift+BCtrl+Alt+D
Kiểm tra fileOpt+Shift+Command+DCtrl+Alt+Shift+D
Đặt fileCmd+Shift+UCtrl+Shift+U
Check-in fileOpt+Shift+Command+UCtrl+Alt+Shift+U
Kiểm tra Sitewide (liên kết xuất hiện trên tất cả các page của 1 trang web)Command+F8Ctrl+F8
Hiển thị tiêu đề trangCommand+Shift+TCtrl+Shift+T

Tạo một bảng tham chiếu cho bộ phím tắt hiện tại

Bảng tham chiếu là bản ghi bộ phím tắt hiện tại. Thông tin được lưu trữ ở định dạng bảng HTML. Bạn có thể xem bảng tham chiếu trong trình duyệt web hoặc in nó ra.

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Nhấp vào nút Export Set As HTML, là nút thứ ba trong bộ 4 nút ở đầu hộp thoại.

3. Trong hộp thoại Save xuất hiện, nhập tên cho bảng tham chiếu và chọn vị trí thích hợp để lưu file.

Tùy chỉnh phím tắt

Sử dụng Keyboard Shortcut Editor để tạo các phím tắt của riêng bạn, bao gồm cả những phím tắt cho code snippet (đoạn code). Bạn cũng có thể xóa các phím tắt, chỉnh sửa những phím tắt hiện có và chọn một bộ phím tắt được xác định trước trong Keyboard Shortcut Editor.

Tạo một phím tắt

Hãy tạo các phím tắt riêng, chỉnh sửa những phím tắt hiện có hoặc chọn một bộ phím tắt được xác định trước.

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây và nhấp vào OK:

 • Current Set: Cho phép bạn chọn một bộ các phím tắt được xác định trước có trong Dreamweaver hoặc bất kỳ bộ tùy chỉnh nào bạn đã tạo. Các bộ phím tắt được xác định trước được liệt kê ở trên cùng của menu. Ví dụ, nếu bạn quen thuộc với các phím tắt được tìm thấy trong HomeSite hoặc BBEdit, bạn có thể sử dụng những phím tắt đó bằng cách chọn bộ phím tắt được xác định trước tương ứng.
 • Commands: Cho phép bạn chọn một loại lệnh để chỉnh sửa. Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa các lệnh menu, chẳng hạn như lệnh Open hoặc các lệnh chỉnh sửa code, chẳng hạn như Balance Braces.

Chú thích: Để thêm hoặc chỉnh sửa phím tắt cho một code snippet, hãy chọn Snippet từ menu Commands xuất hiện.

 • The command list: Hiển thị các lệnh được liên kết với danh mục bạn đã chọn từ menu Commands,, cùng với những phím tắt được gán. Danh mục Menu Commands hiển thị danh sách này dưới dạng chế độ xem dạng cây, sao chép cấu trúc của các menu. Các danh mục khác liệt kê lệnh theo tên (chẳng hạn như QuitApplication), trong một danh sách không phân nhánh.
 • Shortcuts: Hiển thị tất cả các phím tắt được gán cho lệnh đã chọn.
 • Add Item (+): Thêm một phím tắt cho lệnh hiện tại. Nhấp vào nút này để thêm một dòng trống vào Shortcuts. Nhập tổ hợp phím mới và nhấp vào Change to add a keyboard shortcut for this command. Bạn có thể gán hai phím tắt khác nhau cho mỗi lệnh. Nếu đã có hai phím tắt được gán cho một lệnh, nút Add Item sẽ không khả dụng nữa.
 • Remove Item (-): Xóa phím tắt đã chọn khỏi danh sách các phím tắt.
 • Press Key: Hiển thị tổ hợp phím bạn nhập khi bạn thêm hoặc thay đổi phím tắt.
 • Change: Thêm tổ hợp phím được hiển thị trong Press Key vào danh sách các phím tắt hoặc thay đổi phím tắt đã chọn thành tổ hợp phím được chỉ định.
 • Duplicate Set: Sao chép bộ phím tắt hiện tại. Hãy đặt tên mới cho nó (tên mặc định là tên tập hợp hiện tại cộng với từ copy).
 • Rename Set: Đổi tên bộ phím tắt hiện tại.
 • Export as HTML File: Lưu bộ phím tắt hiện tại ở định dạng bảng HTML để dễ dàng xem và in. Bạn có thể mở file HTML trong trình duyệt và in các phím tắt để dễ dàng tham khảo.
 • Delete Set: Xóa một bộ phím tắt. (Bạn không thể xóa bộ phím tắt đang hoạt động).

Xóa một phím tắt khỏi một lệnh

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Từ menu pop-up Commands, chọn danh mục lệnh.

3. Trong danh sách Commands, chọn một lệnh và sau đó chọn phím tắt.

4. Nhấp vào nút Remove Item (-).

Thêm phím tắt cho một lệnh

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Từ menu pop-up Commands, chọn danh mục lệnh.

3. Trong danh sách Commands, chọn một lệnh.

Chú thích: Để thêm lối tắt bàn phím cho code snippet, chọn Snippet từ menu Commands.

Các phím tắt được gán cho lệnh xuất hiện trong Shortcuts.

4. Chuẩn bị thêm phím tắt bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nếu có ít hơn 2 phím tắt đã được gán cho lệnh, hãy nhấp vào nút Add Item (+). Một dòng trống mới xuất hiện trong Shortcuts và điểm chèn sẽ di chuyển đến Press Key.
 • Nếu đã có 2 phím tắt được gán cho lệnh, hãy chọn một trong số chúng (phím tắt đó được thay thế bằng phím tắt mới). Sau đó bấm vào Press Key.

5. Nhấn tổ hợp phím. Tổ hợp phím sẽ xuất hiện trong Press Key.

Chú thích: Nếu có vấn đề với tổ hợp phím (ví dụ, tổ hợp phím đã được gán cho lệnh khác), một thông báo giải thích sẽ xuất hiện ngay bên dưới Shortcuts và bạn không thể không thể thêm hoặc chỉnh sửa phím tắt.

6. Nhấp vào Change. Tổ hợp phím mới được gán cho lệnh.

Chỉnh sửa lối tắt hiện có

1. Chọn Edit > Keyboard Shortcuts (Windows) hoặc Dreamweaver > Keyboard Shortcuts (Mac).

2. Từ menu Commands xuất hiện, chọn danh mục lệnh.

3. Trong danh sách Commands, chọn một lệnh và sau đó chọn một phím tắt để thay đổi.

4. Nhấp vào Press Key và nhập tổ hợp phím mới.

5. Để thay đổi phím tắt, nhấp vào nút Change.

Chú thích: Nếu có vấn đề với tổ hợp phím (ví dụ, tổ hợp phím đã được gán cho lệnh khác), một thông báo giải thích sẽ xuất hiện ngay bên dưới Shortcuts và bạn không thể không thể thêm hoặc chỉnh sửa phím tắt.

Các phím tắt Dreamweaver mặc định hoạt động chủ yếu trên các bàn phím theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Bàn phím từ các quốc gia khác (bao gồm cả những bàn phím được sản xuất tại Vương quốc Anh), có thể không cung cấp những chức năng cần thiết để sử dụng các phím tắt này. Nếu bàn phím của bạn không hỗ trợ một số phím tắt nhất định trong Dreamweaver, Dreamweaver sẽ vô hiệu hóa chức năng của chúng.

Thứ Sáu, 24/05/2019 11:30
51 👨 6.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo