Phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nếu gặp câu hỏi Hãy phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu bạn sẽ trả lời như thế nào để vừa ngắn gọn, vừa đủ ý? Hãy tham khảo câu trả lời dưới đây của Quantrimang.com nhé.

Thuật ngữ cơ sở dữ liệu tiếng Anh là database (DB) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu  tiếng Anh là Database Management System, thường được viết tắt là DBMS. Vậy về cơ bản CSDL và DBMS là gì?

Cơ sở dữ liệu và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu có liên quan đến nhau, được tổ chức theo một mô hình logic cụ thể, thường được lưu trữ trên máy tính hoặc những phần cứng lưu trữ khác, nhằm giải quyết nhu cầu quản lý dữ liệu của một tổ chức, và để có thể truy cập dễ dàng theo nhiều cách khác nhau.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường là một chương trình máy tính rất phức tạp, lưu dữ liệu trên những thiết bị lưu trữ thứ cấp và cho phép chúng ta thao tác với cơ sở dữ liệu. Những tác động lên cơ sở dữ liệu thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu này được thực hiện thông qua các lệnh/truy vấn.

Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Sự khác biệt cơ bản giữa DB và DBMS

DBDBMS
1. Lưu trữCơ sở dữ liệu có thể được lưu trữ trên máy tính hay trong sổ sách, giấy thông thường.Trong DBMS, tất cả các bản ghi chỉ được lưu trên máy tính.
2. Truy xuất dữ liệuViệc truy xuất thông tin từ DB có thể được thực hiện thủ công, thông qua các truy vấn hoặc sử dụng các chương trình (C, C ++, Java, v.v...)Chúng ta có thể lấy dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông qua các truy vấn được viết bằng SQL.
3. Tốc độNếu xử lý dữ liệu thủ công hoặc xử lý bằng máy tính nhưng không sử dụng SQL thì sẽ rất chậm.Việc truy xuất thông tin được thực hiện trên máy tính cùng với SQL nên tốc độ nhanh hơn.
4. Truy cậpDB chỉ được thiết kế để cho một lượng nhỏ người dùng truy cập dữ liệu vào những thời điểm khác nhau.DBMS được thiết kế để một số lượng lớn người dùng có thể truy cập dữ liệu cùng một lúc.
5. Thao tác trên dữ liệuKhông thể sửa đổi nhiều thông tin tại một thời điểm.Có thể thay đổi nhiều thông tin cùng một lúc.
6. Sao lưu và phục hồiDB không đảm bảo rằng dữ liệu sẽ khả dụng sau khi phát sinh lỗi.DBMS sẽ đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn sàng ngay cả khi hệ thống bị lỗi.

Trên đây là những điểm khác nhau cơ bản giữa cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Để trả lời ngắn gọn nhất cho câu hỏi hãy phân biệt cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu bạn chỉ cần nói, cơ sở dữ liệu là một tập hợp thông tin có liên quan đến nhau, còn hệ quản trị cơ sở dữ liệu là chương trình máy tính để lưu trữ và thao tác với cơ sở dữ liệu.

Thứ Ba, 03/11/2020 09:23
53 👨 8.758
0 Bình luận
Sắp xếp theo