Cách tạo trang lỗi Spring Boot tùy chỉnh bằng Thymeleaf

Whitelabel Error Page trông đơn điệu và có thể ảnh hưởng tiêu cực tới trải nghiệm người dùng. Vì thế, hãy cùng Quantrimang.com học cách tạo trang lỗi tùy biến bằng Thymeleaf nhé!

Trang lỗi 404

Phần mềm phát sinh lỗi đôi khi thật khó tránh khỏi. Ngay cả với những ứng dụng tốt nhất cũng sẽ gặp lỗi ở một số thời điểm. Vì thế, mỗi ứng dụng đều cần có sẵn một số cơ chế xử lý lỗi tại chỗ.

Spring Boot cung cấp trang lõi Whitelabel mặc định dưới dạng một thành phần của cấu hình tự động cho xử lý lỗi. Tuy nhiên, các nhà phát triển kỳ vọng sẽ tạo một trang lỗi tùy biến thay thế Whitelabel error page. Ở bài viết này, hãy cùng nhau học cách tùy biến trang lỗi cho những ứng dụng Spring Boot nhé!

Whitelabel Error Page của Spring Boot

Khi một ứng dụng Spring Boot gặp lỗi, nó yêu cầu URL /error. Nếu không có chế độ xem tại vị trí này, nó hiện trang lỗi Whitelabel:

Whitelabel Error Page

Trang lỗi Whitelabel cho biết ngày và thời gian phát sinh lỗi, cùng với múi giờ tương ứng. Ngoài ra, nó còn báo kiểu lỗi và code liên quan. Trang Whitelabel thông báo đây là lỗi 404 (page not found). Nguyên nhân do ứng dụng mẫu không mapping cho URL “/products”.

Hầu hết thông tin hiện trên Whitelabel error page đều được lấy từ các thuộc tính lỗi cụ thể. Trình xem lỗi của Spring Boot có quyền truy cập những thuộc tính lỗi sau:

 • error: nguyên nhân gây ra lỗi.
 • timestamp: ngày và giờ xảy ra lỗi.
 • status: mã trạng thái lỗi.
 • exception: tên lớp của ngoại lệ gốc (nếu lỗi là do ngoại lệ).
 • message: thông báo ngoại lệ (nếu lỗi là do ngoại lệ).
 • errors: Bất kỳ kết quả từ ngoại lệ BindingResult (nếu lỗi là kết quả của ngoại lệ).
 • trace: dấu vết ngăn xếp ngoại lệ (nếu lỗi là kết quả của một ngoại lệ).
 • path: Đường dẫn URL xảy ra lỗi.

Tạo trang lỗi bằng Thymeleaf

Ứng dụng Spring Boot sẽ có một trang lỗi riêng được lưu trong mẫu “error”. Phần mở rộng của mẫu này sẽ thay đổi theo công nghệ mẫu mà bạn quyết định dùng. Ví dụ, nếu chọn template Java Server Pages (JSP), tên file sẽ là error.jsp.

Tuy nhiên, ứng dụng Spring Boot mẫu này dùng công cụ template Thymeleaf. Vì thế, tên mẫu là error.html. Bạn cần đặt mẫu lỗi nhất quán trong thư mục template ở thư mục resources với tất cả file mẫu khác.

File error.html

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
 <head>
   <title> Error</title>
   <link rel="stylesheet" th:href="@{/css/style.css}"/>
 </head>
 <body th:style="'background: url(/images/background1.jpg) 
 no-repeat center center fixed;'">
   <div class="container" >
    <h1>An error has occurred...</h1>
    <img th:src="@{/images/error-icon.png}" 
    width="100px" height="100px" />
    <p>There seems to be a problem with the page you requested 
    (<span th:text="${path}"></span>).</p>
    <p th:text="${'The status code is ' + status 
    + ', which means that the page was ' + error + '.'}"></p>
    <p th:text="${'Further details: ' + message + '.'}"></p>
    <a class="btn" href="/home">Back to home</a>
   </div>
 </body>
</html>

Trang lỗi được tùy chỉnh để hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng. Nó khai báo sự xuất hiện của một lỗi. Sau đó, nó hiện truy vấn HTTP đã gây ra lỗi. Hơn nữa, nó còn cung cấp cho người dùng code trạng thái liên quan đến lỗi. Thế nhưng, nếu người dùng không quen với code trạng thái, trang này cũng giải thích ý nghĩa của code qua thuộc tính error.

Dòng cuối cùng của text hiện một thông báo trong trường hợp ngoại lệ cho người dùng. Sau đó, link ở cuối cho phép người dùng điều hướng quay lại trang chủ. File error.html dùng style sheet CSS và 2 ảnh để tạo cửa sổ sau:

Kết quả một trang lỗi được tùy biến

Mục đích chính của trang lỗi là thông báo cho người dùng biết lỗi cụ thể đã xảy ra. Tuy nhiên, trang lỗi này vẫn là một khía cạnh của ứng dụng. Vì thế, đảm bảo trang lỗi “thân thiện” người dùng rất quan trọng.

Hi vọng bài viết giúp bạn tạo ra trang lỗi tùy biến như ý cho các ứng dụng Spring Boot.

Thứ Hai, 04/09/2023 16:30
51 👨 178
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Cơ sở dữ liệu