Những hàm DATE trong Excel bạn cần biết

Bạn muốn làm chủ những hàm ngày tháng trong Excel? Dưới đây là một số hàm DATE cơ bản mà nhất định bạn cần biết.

Hàm ngày tháng trong Excel

Excel không chỉ là một công cụ tính toán và sắp xếp dữ liệu cơ bản mà nó còn là một công cụ hiệu quả để xử lý, phân tích những phép tính liên quan tới ngày tháng. Bạn có thể dùng các hàm ngày tháng của Excel để tính khoảng thời gian, tìm sự khác biệt giữa ngày tháng, xác định ngày công, thậm chí cả dự đoán ngày tương lai.

Ở bài viết này, hãy cùng Quantrimang.com tổng hợp lại những hàm ngày tháng mà bạn nên biết để sử dụng chúng hiệu quả trong Excel.

DATE

Hàm DATE trong Excel được dùng để tạo ngày tháng dựa trên từng năm, tháng và ngày mà bạn đã chỉ định. Nó tính 3 đối số: year, month và day.

=DATE(year, month, day)

Ví dụ, công thức sau sẽ trả về ngày August 14, 2023.

=DATE(2023, 8, 14)

Cách dùng hàm DATE trong Excel

EDATE

Hàm EDATE tính ngày tháng là một số tháng cụ thể trước hoặc sau ngày tháng bắt đầu cụ thể. Nó thường được dùng để tính toán tài chính, như dự đoán ngày tương lai dựa trên khung thời gian được cung cấp. Cú pháp cho hàm EDATE như sau:

=EDATE(start_date, months)

Trong đó:

  • Start_date là ngày bắt đầu từ nơi bạn muốn tính ngày tháng mới.
  • Months là số tháng bạn muốn thêm hoặc trừ đi từ ngày bắt dầu.

Ví dụ, để tìm ngày tháng là 3 tháng sau ngày tháng ở ô A1, bạn sẽ dùng công thức sau:

=EDATE(A1, -3)

Hàm EDATE trong Excel

Công thức này sẽ trả về ngày tháng: 14/05/2023.

DAY

Hàm DAY trích xuất ngày trong tháng từ một ngày tháng cụ thể. Nó trả về ngày dưới dạng số giữa 1 và 31. Cú pháp của hàm DAY là:

=DAY(serial_number)

Tại serial_number là ngày tháng mà bạn muốn trích xuất. Ví dụ, nếu có ngày tháng trong ô A1 và muốn trích xuất ngày từ nó, bạn có thể dùng công thức:

=DAY(A1)

Hàm DAY trong Excel

Công thức này sẽ trả về giá trị 14, đại diện cho ngày trong tháng.

TODAY

Hàm TODAY trong Excel được dùng để hiện ngày tháng hiện tại. Nó không nhận bất kỳ đối số nào. Nó update tự động từng ngày. Cú pháp của hàm TODAY thật sự đơn giản:

=TODAY()

Hàm TODAY trong Excel

DAYS360

Hàm DAYS360 cho phép bạn tính toán giữa hai ngày tháng trong Excel. Nó trả về số ngày giữa hai ngày tháng bằng phương pháp 360 ngày/năm. Cú pháp của hàm DAYS360 như sau:

=DAYS360(start_date, end_date, [method])

Trong đó:

[method] là đối số tùy chọn, xác định phương thức dùng để tính sự khác biệt. Nếu bỏ qua, Excel sẽ dùng phương thức U.S (NASD).

Ví dụ, nếu dùng công thức sau:

=DAYS360("2023-08-14", "2023-09-08", TRUE)

Hàm DAYS360 trong Excel

Nó sẽ trả về số ngày giữa 14/8/2023 và 8/9/2023.

Trên đây là những hàm DATE trong Microsoft Excel vô cùng hữu ích. Bạn nên biết cách dùng chúng để xử lý dữ liệu ngày tháng hiệu quả và nhanh chóng nhé!

Thứ Hai, 21/08/2023 16:36
51 👨 648
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel