Cách kích hoạt nền trong suốt trên Windows Terminal

Windows Terminal là trải nghiệm dòng lệnh chính để chạy Command Prompt, PowerShell, cũng như Linux trên Windows 10 và nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh.

Bên cạnh khả năng thiết lập các theme tùy chỉnh và thay đổi màu nền, bạn cũng có thể áp dụng nền acrylic để thêm hiệu ứng trong suốt.

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn các bước để bật và cấu hình hiệu ứng nền trong suốt trên Windows Terminal trong Windows 10.

Cách kích nền trong suốt trên Windows Terminal

Để kích hoạt nền trong suốt trên Terminal, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Windows Terminal.

2. Nhấp vào nút menu (mũi tên xuống) bên cạnh một tab.

3. Nhấp vào tùy chọn Settings.

Mẹo nhanh: Bài viết khuyến nghị sử dụng Visual Studio Code để mở cài đặt, vì nó bao gồm JSON schema, giúp việc thay đổi cài đặt dễ dàng hơn.

4. Trong phần Defaults, hãy sao chép và dán lệnh sau để kích hoạt tính trong suốt trong tất cả các ứng dụng dòng lệnh:

"useAcrylic": true,
"acrylicOpacity": 0.5
Kích hoạt tính trong suốt trong tất cả các ứng dụng dòng lệnh
Kích hoạt tính trong suốt trong tất cả các ứng dụng dòng lệnh

5. Trong phần danh sách, chọn profile (ứng dụng) để thiết lập nền trong suốt. Ví dụ, trong "commandline": "powershell.exe" chèn dấu phẩy (,) ở cuối dòng, rồi sao chép và dán các dòng sau:

"useAcrylic": true,
"acrylicOpacity": 0.5
Chọn profile (ứng dụng) để thiết lập nền trong suốt
Chọn profile (ứng dụng) để thiết lập nền trong suốt

6. (Tùy chọn) Trong cài đặt acrylicOpacity, thay đổi giá trị cho mức độ trong suốt. Ví dụ, 0.6 sẽ làm cho nền trong suốt kém hơn và 0.4 sẽ làm cho nền trong suốt hơn.

7. Lưu file để áp dụng các thay đổi.

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể bắt đầu sử dụng Windows Terminal với nền acrylic cho một ứng dụng cụ thể hoặc tất cả các ứng dụng dòng lệnh tùy thuộc vào cấu hình bạn thiết lập.

Thứ Hai, 25/05/2020 12:01
32 👨 4.410
0 Bình luận
Sắp xếp theo