MS PowerPoint - Bài 10: In các bản trình chiếu PowerPoint 2003

Việc in bài thuyết trình, in slide Powerpoint có dễ hay không? Hãy xem những hướng dẫn bên dưới để tìm câu trả lời.

Để in được, Microsoft PowerPoint cần phải có một hệ thống printer driver (trình điều khiển máy in) trong máy tính để máy in được sử dụng. Bật máy in và đưa giấy vào khay của máy in. Đây là hướng dẫn in PowerPoint 2003 chi tiết cho bạn.

Thay đổi thiết lập Page Setup

- Từ menu File, kích Page Setup

- Hộp thoại Page Setup hiển thị, kích vào chỗ mũi tên xổ xuống trên Slides sized for: và chọn:

On-screen ShowHướng trang nằm ngang. Độ rộng thiết lập 10 inches, độ cao là 7.5 inches
Letter Paper (8.5 X 11 in)Độ rộng là 10 inches, độ dài là 7.5 inches. Cho phép các slide ở trong cả trang, (định hướng trang xoay ngang)
Ledger Paper (11 X 17 in)Độ rộng là 13.32 inches, độ dài 9.99 inches. Giấy đươc xoay ngang
A3 Paper (297 X 420 mm)
Giấy A3
Độ rộng là 14 inches, dài là 10.5 inches. Giấy được xoay ngang
A4 Paper (210 X 297 mm)
Giấy A4
Nếu giấy được thiết lập nằm ngang, với độ rộng là 26 cm, dài là 18 cm thì slide sẽ lấp đầy cả trang A4.
B4 (ISO) Paper (250 X 353 mm)
Giấy B4
Giấy B4 Độ rộng được đăt là 11.84 inches, dài là 8.88 inches
B5 (ISO) Paper (176 X 250 mm)
Giấy B5
Giấy B5 Độ rộng là 7.84 inches, dài là 5.88 inches
35 mm SlidesĐộ rộng là 11.25 inches, dài là 7.5 inches. Nếu giấy được đặt ngang, nội dung slide sẽ nằm trong khoảng đó
OverheadĐộ rộng là 10 inches, dài là 7.5 inches. Cho phép slide cả trang giấy, thiết lập giấy được xoay ngang
BannerĐộ rộng là 8 inches, dài là 1 inches
CustomLựa chọn kích thước bạn cần bằng cách kích vào mũi tên lên hoặc xuống trong hộp Height và Width

- Nếu bạn muốn bắt đầu đánh số tự động cho các slide với nhiều số khác nhau, gõ số mới trong hộp Number slides from

- Trong phần Orientation, lựa chọn cách định hướng cho các slide trong hộp Slide. Chọn đứng hoặc nằm ngang.

- Trong phần Notes, handouts & outline, lựa chọn cách định hướng cho mục ghi chú, mục tin và đường viền. Chọn đứng hoặc nằm ngang.

- Khi nào kết thúc, kích OK

In slide trong Powerpoint 2003

- Từ menu File, kích Print

- Hộp thoại Print có 4 mục: Printer (Máy in), Print range (Vùng in), Copies (Số bản sao) và Print what.

Phần Printer

Phần này hiển thị thông tin về máy in. Phải chắc chắn trong mục Name: hộp hiển thị tên máy in

Nút Properties

Kích lên nút để bạn thiết lập cỡ giấy in, định hướng giấy, màu sắc hoặc in đen trắng,… Những việc đó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc in ra ngoài. Kích OK khi kết thúc và quay trở lại hộp thoại Print

Phần Print range (Vùng in)

Vùng in cho phép bạn xác định in cái gì. Lựa chọn các mục sẵn có:

 • All – in tất cả các slide
 • Current Slide – chỉ in slide hiện hành
 • Selection – in trong vùng được chọn
 • Slides – in các slide được nhập vào

Phần Copies (Số bản in)

Vùng này cho phép bạn nhập vào số bản sao cần in và in theo thứ tự hay không

Phần Print what

Nội dung gồm các lựa chọn sau:

- Print what:

 • Slides – in theo dạng thông thường
 • Handouts (2,3 or 6) – cho phép bạn in 2,3 hoặc 6 slide trong một trang
 • Notes Pages – in trang ghi chú của slide
 • Outlines View – In trong chế độ outline view của các slide.

- Color / grayscale:

 • Color – In theo màu sắc đã được thiết lập trong slide.
 • Grayscale – In sử dụng điều chỉnh màu sắc
 • Pure blank & white – In ra theo bản đen trắng.

- Scale to fit paper – Tích vào tùy chọn này để in nén theo cỡ giấy

- Frame slides – Tích vào tùy chọn này để in frame slide

Khi đã hoàn tất, kích nút OK để bắt đầu in.

Nếu đang dùng bản PowerPoint mới hơn, bạn có thể tham khảo các cách in PowerPoint sau:

Chủ Nhật, 09/12/2018 16:04
4,310 👨 50.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Microsoft PowerPoint