Bài 2: Tùy chỉnh Access 2007

Quản Trị Mạng - Access 2007 cung cấp rất nhiều tùy chọn có thể tùy chỉnh giúp làm việc với Access tốt hơn. Tại đây, bạn có thể chọn định dạng lưu mặc định, các công cụ thường sử dụng sẽ xuất hiện trên dải ribbon, thay đổi màu, font chữ mặc định cho các object, cho trang access. Hãy tìm hiểu chi tiết các tùy chọn để thay đổi Access 2007 dưới đây nhé.

Để truy cập vào tùy chọn trên Access 2007 bạn làm như sau:

Kích Office Button ở góc trên bên trái > Chọn Access Options ở góc dưới bên phải cửa sổ:

Chọn Access Options
Hình 1: Chọn Access Options

Popular

Những tính năng này cho phép bạn xác định môi trường làm việc với việc sử dụng ScreenTips, vị trí và định dạng file cho cơ sở dữ liệu, username.

Thiết lập tính năng Popular
Hình 2: Thiết lập tính năng Popular

Current Database

Tính năng này cho phép bạn thiết lập các tùy chọn cho Application, Navigation, Ribbon và Toolbars, AutoCorrect, và Filters.

Thiết lập tính năng Current Database
Hình 3: Thiết lập tính năng Current Database

Datasheet

Tính năng này cho phép bạn xác định các tùy chọn riêng trong chế độ datasheet, bao gồm Default colors, Gridlines and cell effects và Default font.

Thiết lập tính năng Datasheet
Hình 4: Thiết lập tính năng Datasheet

Object Designers

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh các tùy chọn cho việc tạo và chỉnh sửa các đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access bao gồm Table Design, Query Design, Forms/Reports, và Error Checking.

Thiết lập tính năng Object Designers
Hình 5: Thiết lập tính năng Object Designers

Proofing

Tính năng này cho phép bạn thay đổi cách Access tự động chỉnh và định dạng nội dung của cơ sở dữ liệu và cách nó phát hiện lỗi.

Thiết lập tính năng Proofing
Hình 6: Thiết lập tính năng Proofing

Advanced

Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh ở mức độ cao cấp trong Access, bao gồm Editing, Display, Printing và các tùy chọn cao cấp khác:

Thiết lập tính năng Advanced
Hình 7: Thiết lập tính năng Advanced

Customize

Customize cho phép bạn thêm các tính năng vào Quick Access Toolbar. Nếu có công cụ cho phép bạn sử dụng thường xuyên, bạn có thể muốn thêm chúng vào Quick Access Toolbar.

Thiết lập tính năng CustomizeHình 8: Thiết lập tính năng Customize

Thứ Tư, 05/06/2019 10:55
2,84 👨 9.514
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Access