Cách kiểm tra xem Modern Standby đã kết nối hay ngắt kết nối trong Windows 10

Trong Windows 10, có hai kiểu nguồn cho PC: S3 Modern Standby (S0 Low Power Idle). Mô hình nguồn S3 là một tiêu chuẩn cũ hơn và không có khả năng đáp ứng tức thì như người tiêu dùng mong đợi từ các thiết bị hiện đại.

Modern Standby có thể tận dụng tất cả các khả năng của một chipset hiện đại và được tích hợp trên phạm vi rộng những máy tính bảng và PC ngày nay. Phiên bản đầu tiên của Modern Standby là Connected Standby, lần đầu tiên xuất hiện trong Windows 8 và Windows 8.1. Modern Standby mở rộng dựa trên khái niệm Windows 8.x Connected Standby, cho phép linh hoạt hơn trong việc lựa chọn thành phần.

Lưu ý:

Bạn không thể chuyển đổi giữa S3 và Modern Standby bằng cách thay đổi cài đặt trong BIOS. Việc chuyển đổi kiểu nguồn không được hỗ trợ trong Windows 10, nếu không cài đặt lại hệ điều hành hoàn chỉnh.

Modern Standby của Windows 10

Modern Standby của Windows 10 mở rộng mô hình nguồn Connected Standby của Windows 8.1. Connected Standby, và bây giờ là Modern Standby, cho phép người dùng bật/tắt tức thì, tương tự như các mẫu điện thoại thông minh. Cũng giống như điện thoại, Modern Standby cho phép hệ thống luôn cập nhật bất cứ khi nào có mạng phù hợp.

Mặc dù Modern Standby cho phép người dùng bật/tắt tức thì như Connected Standby, nhưng Modern Standby bao gồm nhiều thứ hơn so với kiểu nguồn Windows 8.1 Connected Standby của Windows 8.1. Modern Standby cho phép các phân khúc thị trường trước đây bị giới hạn ở mô hình nguồn S3 tận dụng lợi thế của mô hình Low Power Idle (LPI). Các ví dụ điển hình bao gồm hệ thống SSD + HDD hay SSHD và/hoặc NIC, không hỗ trợ tất cả các yêu cầu trước đó cho Connected Standby.

Mối quan hệ giữa các mô hình nguồn
Mối quan hệ giữa các mô hình nguồn

Hình trên minh họa mối quan hệ giữa tất cả các mô hình và cách Connected Standby có thể được coi là trường hợp đặc biệt của Modern Standby trong Windows 10, như một trạng thái được kết nối.

Hệ thống Modern Standby có thể được kết nối hoặc ngắt kết nối với WiFi hay mạng cục bộ không dây (WLAN) khi ở chế độ chờ. Hành vi này được quyết định bởi phần cứng và/hoặc bởi cấu hình.

Trên bất kỳ hệ thống Modern Standby nào (dù được kết nối hay ngắt kết nối), hệ thống vẫn ở trạng thái S0 khi ở chế độ chờ, cho phép các tình huống sau hoạt động:

  • Hoạt động nền
  • Tiếp tục nhanh hơn từ trạng thái năng lượng thấp

Trên các hệ thống được kết nối khi ở chế độ chờ, hệ điều hành cũng có thể đặt chế độ đánh thức dựa trên các kiểu mạng cụ thể, để cho phép các ứng dụng nhận nội dung mới nhất như email đến, cuộc gọi VoIP hoặc bài viết tin tức.

Modern Standby được kết nối sẽ cho phép bạn duy trì kết nối với WiFi khi ở chế độ chờ để vẫn nhận được thông báo về email, cuộc gọi VoIP, v.v... nhưng sẽ sử dụng nhiều pin hơn.

Modern Standby ngắt kết nối sẽ cho phép thời lượng pin lâu hơn, nhưng bạn sẽ không còn lợi ích khi duy trì kết nối với WiFi khi ở chế độ chờ.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách kiểm tra xem Modern Standby được kết nối hay ngắt kết nối với WiFi khi ở chế độ chờ trong Windows 10.

Cách kiểm tra xem Modern Standby đã kết nối hay ngắt kết nối trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập lệnh powercfg -a vào Command Prompt và nhấn Enter.

3. Nếu bạn thấy Standby (S0 Low Power Idle) Network Connected, thì Modern Standby hiện được đặt để duy trì kết nối với WiFi khi ở chế độ chờ.

Modern Standby duy trì kết nối với WiFi khi ở chế độ chờ
Modern Standby duy trì kết nối với WiFi khi ở chế độ chờ

Nếu bạn thấy Standby (S0 Low Power Idle) Network Disconnected, thì Modern Standby hiện được đặt để ngắt kết nối khỏi WiFi khi ở chế độ chờ.

Modern Standby ngắt kết nối khỏi WiFi khi ở chế độ chờ
Modern Standby ngắt kết nối khỏi WiFi khi ở chế độ chờ
Thứ Ba, 15/12/2020 13:40
51 👨 1.291
0 Bình luận
Sắp xếp theo