Cách mở file PYM

Một file có phần mở rộng PYM là file script Python Macro. File PYM chứa một hoặc nhiều script Python. Mỗi script Python bắt đầu bằng chuỗi "#begin python" và kết thúc bằng chuỗi "#end python". Các file PYM là một công cụ của nhà phát triển để lập trình tốc ký bằng ngôn ngữ Python. Các script được lưu trữ trong file PYM, sau đó được sử dụng trong quá trình tiền xử lý code.

File PYM là gì?

Loại file PYM chủ yếu được liên kết với PYM Python Preprocessor. PYM là một bộ tiền xử lý macro dựa trên ngôn ngữ kịch bản Python. Nó vẫn giữ được mức độ diễn đạt (expressivity) hoàn chỉnh của Python khi viết macro và do đó không bị giới hạn bởi cú pháp phức tạp hoặc chức năng.

Việc triển khai hoàn chỉnh bộ tiền xử lý macro này là thực thi một script Python gồm khoảng 200 dòng code và bao gồm ba chức năng chính: Định nghĩa macro, mở rộng macro và bao gồm file. PYM đã được chứng minh là hữu ích cho việc tạo các file VRML và file HTML dựa trên macro cho một máy chủ web động.

Làm thế nào để mở file PYM?

Bạn cần một phần mềm phù hợp để mở file PYM. Nếu không có phần mềm phù hợp, bạn sẽ nhận được thông báo: "How do you want to open this file?" (Bạn muốn mở file này như thế nào?) trên Windows 10 hoặc "Windows cannot open this file" (Windows không thể mở file này) trên Windows 7, hay cảnh báo Mac/iPhone/Android tương tự.

Bạn có thể mở và chỉnh sửa các file PYM trong trình soạn thảo văn bản tiêu chuẩn như Windows Notepad.

1. Nhấp chuột phải vào file PYM để mở menu ngữ cảnh File.

2. Nhấp vào tùy chọn Open With. Một cửa sổ chứa các chương trình cài đặt sẽ mở ra.

3. Nhấp vào tùy chọn Notepad. File PYM sẽ mở trong trình soạn thảo văn bản.

Bạn có thể mở và chỉnh sửa các file PYM trong Notepad
Bạn có thể mở và chỉnh sửa các file PYM trong Notepad
Chủ Nhật, 28/06/2020 11:39
52 👨 225
0 Bình luận
Sắp xếp theo