Khắc phục lỗi “A Duplicate Name Exists On the Network”

Sau khi khởi động máy tính Microsoft Windows được kết nối với mạng cục bộ, bạn có thể thấy một trong các thông báo lỗi sau:

 • "A duplicate name exists on the network"
 • "Duplicate name exists"
 • "You were not connected because a duplicate name exists on the network" (system error 52)

Tất cả các lỗi này sẽ ngăn máy tính Windows kết nối với mạng. Thiết bị sẽ khởi động và hoạt động ở chế độ ngoại tuyến (ngắt kết nối).

Tại sao vấn đề tên trùng lặp xảy ra trên Windows?

Các lỗi này chỉ được tìm thấy khi kết nối mạng trên máy tính Windows XP cũ hoặc Windows Server 2003. Máy khách Windows hiển thị "A duplicate name exists on the network" khi chúng phát hiện hai thiết bị có cùng tên mạng. Nguyên nhân gây ra lỗi có thể là:

 • (Thông dụng nhất) Hai máy tính Windows được đặt dưới cùng một Computer Name trong Windows System Properties
 • Mạng cục bộ đã được thiết lập để sử dụng Windows Workgroup và tên được đặt cho nhóm trùng với tên của một số thiết bị khác trong mạng (chẳng hạn như router băng thông rộng tại nhà)
 • (Ít phổ biến) Một máy chủ Windows trên mạng đã được cấu hình với hai tên mạng khác nhau

Lưu ý: Máy tính gặp lỗi này không nhất thiết phải là một trong các thiết bị có tên trùng lặp. Các hệ điều hành Microsoft Windows XP và Windows Server 2003 sử dụng NetBIOS và hệ thống Windows Internet Naming Service (WINS) để duy trì cơ sở dữ liệu có thể chia sẻ cho tất cả các tên mạng. Trong trường hợp xấu nhất, mọi thiết bị NetBIOS trên mạng đều có thể báo lỗi tương tự như thế này.

Giải quyết lỗi Duplicate Name Exists như thế nào?

Để giải quyết các lỗi này trên mạng Windows, hãy làm theo các bước sau:

 • Nếu mạng đang sử dụng một Windows workgroup, hãy đảm bảo tên của nó khác với tên (SSID) của bất kỳ router hoặc điểm truy cập không dây nào
 • Xác định hai thiết bị Windows có cùng tên. Kiểm tra từng tên máy tính trong Control Panel.
 • Trong Control Panel, thay đổi tên hiển thị của một trong các máy tính thành một máy tính không được sử dụng và có tên khác với Windows workgroup, sau đó khởi động lại thiết bị
 • Trên bất kỳ thiết bị nào mà thông báo lỗi vẫn còn, hãy cập nhật cơ sở dữ liệu WINS của máy tính để loại bỏ bất kỳ tham chiếu kéo dài nào đến tên cũ.
 • Nếu nhận được lỗi hệ thống Error 52, hãy cập nhật cấu hình của máy chủ Windows để nó chỉ có một tên mạng.
  Xem xét việc nâng cấp mọi thiết bị Windows XP cũ lên phiên bản Windows mới hơn.

Xem thêm:

Thứ Ba, 22/05/2018 09:04
31 👨 1.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo