Hướng dẫn các cách tính tổng trong Word

Ngay trong Word cũng có bộ công cụ để người dùng tính toán các phép tính, chẳng hạn thực hiện tính tổng trong Word mà không cần tới công cụ khác hỗ trợ. Chúng ta có thể tính tổng Word trong 1 hàng hay trong 1 cột, thậm chí tính tổng trong nhiều hàng hay nhiều cột. Dưới đây là các cách tính tổng trong Word.

Sử dụng công cụ Formula tính tổng trong Word

Để tính tổng trong Word thì bạn sẽ cần tới công cụ Formula để nhập và tính toán các công thức trong bảng. Khi tiến hành tính tổng trong Word hay thực hiện công thức trong Word, người dùng có thể thực hiện theo:

  • Tham đối vị trí dữ liệu: Là việc xác định vị trí dữ liệu mà bạn muốn tính tổng theo các hướng Left (Trái), Right (Phải), Above (Trên), Below (Dưới) tùy vào vị trí ô mà bạn dùng để tính tổng. Giả sử bạn muốn tính tổng những dữ liệu ở phía bên trái của ô tính tổng thì bạn sẽ sử dụng =SUM (LEFT).
  • Tham chiếu vị trí dữ liệu theo cột và theo hàng: Là việc xác định vị trí dữ liệu giống với excel. Bảng trong word cũng được ngầm đánh số thứ tự theo hàng từ 1, 2, 3, …, và đánh thứ tự theo bằng những chữ cái A, B, C, D …

Hướng dẫn tính tổng trong Word

Tính tổng Word bằng tham đối vị trí dữ liệu

Bước 1:

Tại ô nhập kết quả chúng ta nhấn vào tab Layout rồi chọn Formula trong thanh công cụ bên trên.

Sử dụng Formula trong Word

Bước 2:

Hiển thị giao diện Formula với mặc định sử dụng công thức tính tổng SUM như hình.

Để tính tổng của 1 hàng, bạn gõ công thức =SUM (LEFT) nếu dữ liệu ở bên trái ô tổng hoặc =SUM (RIGHT) nếu dữ liệu nằm bên phải ô tính tổng.

Công thức tính tổng Word

Ngay sau đó chúng ta được kết quả tính tổng của 1 hàng ngang như hình dưới đây.

Kết quả tính tổng Word

Bước 3:

Trong trường hợp bạn muốn tính tổng của 1 cột, bạn gõ công thức =SUM (ABOVE) nếu dữ liệu ở bên trên ô tổng hoặc =SUM (BELOW) nếu dữ liệu nằm bên dưới ô tính tổng.

Tính tổng 1 cột Word

Sau đó chúng ta cũng có được kết quả tổng 1 cột như hình.

Kết quả tính tổng 1 cột Word

Tính tổng trong Word bằng tham chiếu vị trí dữ liệu

Công thức chung: =SUM(X1:Xn), trong đó:

  • X là ký hiệu cột bạn muốn tham chiếu (A, B, C, D, …)
  • n là ký hiệu hàng bạn muốn tham chiếu (1, 2, 3, 4, …)

Chẳng hạn tính tổng học sinh Lớp A3 đang có mặt, chúng nhấn vào ô kết quả rồi cũng nhắn Formula. Tiếp đến bạn nhập công thức =SUM (D2:D4) rồi nhấn OK.

Tính tổng trong Word bằng tham chiếu vị trí dữ liệu

Ngay sau đó chúng ta có được kết quả theo cột như hình dưới đây.

Kết quả tính tổng bằng tham chiếu vị trí dữ liệu

Hướng dẫn tính tổng trong Word theo nhiều ô

Công thức tính tổng trong Word theo nhiều ô dữ liệu =SUM(Xn1, Xn2, Xn…). Chẳng hạn bạn sẽ cần tính tổng cho các số liệu khoanh tròn trong bảng bên dưới.

Tính tổng Word trong nhiều ô

Tại ô tính tổng bạn nhấn Formula sau đó nhấn công thức tính cho các ô đã chọn như hình.

Công thức tính tổng Word trong nhiều ô

Ngay sau đó chúng ta cũng có được kết quả cho những ô đã chọn.

Kết quả tính tổng Word trong nhiều ô

Cách hiển thị công thức trong Word

Bước 1:

Tại kết quả muốn xem công thức bạn nhấn chuột phải chọn Toggle Field Codes.

Hiện công thức tính tổng Word

Bước 2:

Ngay sau đó bạn cũng sẽ nhìn thấy công thức tính tổng trong Word với dữ liệu mà bạn muốn. Nhấn lại Toggle Field Codes để hiển thị kết quả.

Công thức tính tổng trong Word

Thứ Hai, 18/03/2024 10:59
54 👨 54.160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word