Hướng dẫn cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau qua Windows Firewall

Windows Firewall hoạt động như một hàng rào

Windows Firewall hoạt động như một hàng rào ngăn cản máy tính của bạn kết nối vơi phần còn lại của Internet. Firewall giữ lại Network traffic không mong muốn đi vào, và cho phép các ứng dụng trên máy tính của bạn giao tiếp với thế giới bên ngoài. Nhưng mỗi hàng rào cần có một cổng, và đó là nơi exceptions (ngoại lệ) đi vào.

Khi bạn cho phép một ứng dụng giao tiếp thông qua Firewall (tường lửa), nó được gọi là exceptions (ngoại lệ). Windows tạo ra exceptions cho các dịch vụ hệ thống riêng của mình và các ứng dụng, và khi bạn cài đặt một ứng dụng mới mà muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, Windows sẽ hỏi bạn có muốn cho phép ứng dụng đó giao tiếp hay không?

Windows firewall

1. Làm thế nào để thêm Exception bằng tay?

Mở phần cài đặt Windows Firewall bằng cách gõ từ khóa Firewall vào khung Search trên Start Menu.

Click chọn ứng dụng Windows Firewall.

Windows Firewall.

Lưu ý: Windows Firewall chứ không phải Windows Firewall with Advanced Security.

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện giao diện hiển thị cách cấu hình Firewall (tường lửa) cho cả Private Network (hệ thống mạng cá nhân, chẳng hạn như hệ thống mạng gia đình...) và Public Network (hệ thống mạng công cộng).

Trong danh sách các mục tùy chọn ở khung bên trái, bạn click chọn "Allow an app or feature through Windows Firewall".

Allow an app or feature through Windows Firewall

Trên giao diện tiếp theo sẽ hiển thị danh sách tất cả các ứng dụng được phép giao tiếp và cách thức giao tiếp thông qua hệ thống mạng (Private hoặc Public).

Đầu tiên bạn mở Windows Firewall, click vào Change Settings để cho phép bạn thay đổi hoặc thêm ứng dụng mới.

Để thêm một ứng dụng mới vào danh sách ứng dụng, bạn click chọn Allow another app.

Allow another app

Trên cửa sổ Add an app (thêm ứng dụng), bạn duyệt tìm ứng dụng mà bạn muốn cho phép Network (hệ thống mạng) truy cập.

Click chọn Network types để chọn cách thức giao tiếp Private hoặc Public, hoặc cả 2.

Sau khi hoàn tất, click chọn Add.

Trên danh sách các ứng dụng được phép giao tiếp bạn sẽ nhìn thấy tên ứng dụng mà bạn vừa thêm.

Thêm ứng dụng

2. Cấu hình Advanced Firewall Rules

Windows cung cấp 2 giao diện khác nhau làm việc trên Firewall (tường lửa). Thiết lập giao diện Setting là cách đơn giản nhất để cho phép một ứng dụng giao tiếp.

Tuy nhiên còn một công cụ khác có nhiều tùy chọn cài đặt khác là Advanced Security.

Bạn có thể thiết lập công cụ này như sau:

  • Không chỉ tạo rules chi phối traffic trong và ngoài ứng dụng, mà còn tạo Network Traffic đang đến trên một cổng cụ thể.
  • Network traffic trực tiếp đến máy tính, đặc biệt trên mạng nội bộ của bạn dựa trên các ứng dụng hoặc số cổng (port number).
  • Tạo quy tắc bảo mật kết nối buộc các máy tính khác cố gắng để giao tiếp với bạn, sử dụng các cách thức giao tiếp khác nhau để thiết lập danh tính của chúng.
  • Giám sát việc sử dụng rules và các kết nối bảo mật khác.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 08/03/2016 15:56
31 👨 9.085
0 Bình luận
Sắp xếp theo