Free Pascal

Free Pascal

Freepascal
Miễn phí 14/09/2021 1.000+

Free Pascal là gì?

Free Pascal là một trình biên dịch Pascal mã nguồn mở, linh hoạt và hoàn thiện. Nó có thể nhắm mục tiêu nhiều kiến ​​trúc bộ xử lý: Intel x86 (16 và 32 bit), AMD64/x86-64, PowerPC, PowerPC64, SPARC, SPARC64, ARM, AArch64, MIPS, Motorola 68k, AVR và JVM.

Hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm Windows (16/32/64 bit, CE và NT gốc), Linux, Mac OS X/iOS/iPhoneSimulator/Darwin, FreeBSD và các loại BSD khác, DOS (16 bit hoặc 32 bit DPMI), OS/2, AIX, Android, Haiku, Nintendo GBA/DS/Wii, AmigaOS, MorphOS, AROS, Atari TOS và các nền tảng nhúng khác.

Ngoài ra, hỗ trợ cho kiến ​​trúc RISC-V (32/64), Xtensa và Z80, cũng như cho cơ sở hạ tầng trình biên dịch LLVM có sẵn trong phiên bản phát triển. Bên cạnh đó, nhóm Free Pascal còn duy trì một trình chuyển đổi từ Pascal sang Javascript được gọi là pas2js.

Free Pascal là một trình biên dịch Pascal mã nguồn mở linh hoạt
Free Pascal là một trình biên dịch Pascal mã nguồn mở linh hoạt

Phiên bản hiện tại

Phiên bản 3.2.2 là phiên bản ổn định mới nhất của Free Pascal. Nhấn vào liên kết tải xuống và chọn một phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Các bản phát triển có số phiên bản 3.3.x. Xem trang Development để biết cách tìm các nguồn mới nhất và hỗ trợ phát triển.

Những tính năng của Free Pascal

Cú pháp ngôn ngữ có khả năng tương thích tuyệt vời với TP 7.0 cũng như với hầu hết các phiên bản của Delphi (classes, rtti, exceptions, ansistrings, widestrings, interfaces). Chế độ Mac Pascal, phần lớn tương thích với Think Pascal và MetroWerks Pascal, cũng có sẵn. Thêm vào đó, Free Pascal còn hỗ trợ nạp chồng hàm (function overloading), nạp chồng toán tử (operator overloading), thuộc tính toàn cục (global properties) và một số tính năng bổ sung khác.

Free Pascal cho Turbo Pascal và Delphi đã khá hoàn chỉnh cho đến phiên bản D7. Khả năng tương thích của Turbo Pascal là khá lớn khi nó có thể chạy trên nền tảng 32/64-bit, mà không cần trình giả lập (điều này tốt hơn một chút so với Delphi).

Khả năng tương thích của Delphi đang dần được hoàn thiện, nhưng nhìn chung các gói vẫn còn thiếu. Hỗ trợ COM (dispid và friends) cũng không có.

Một chế độ thực hiện các cấu trúc Mac Pascal (CW Pascal) quan trọng nhất được triển khai cũng tồn tại. Chế độ này cũng có thể được sử dụng để chuyển code pascal ISO, vì nó triển khai một số cấu trúc ISO mà TP/Delphi không có, bao gồm hỗ trợ trước Delphi Object Pascal.

Chế độ Compiler Dialect có thể triển khai riêng lẻ trên từng unit, vì vậy nhiều chế độ có thể được sử dụng trong cùng một chương trình.

Bên cạnh các chế độ tương thích này, Free Pascal còn có 2 chế độ riêng là FPC và OBJFPC (Object FPC). Cả hai đều ít nhiều là phiên bản được rút gọn của chế độ TP và Delphi với một số tiện ích mở rộng Hiện tại, thư viện là một rào cản lớn hơn đối với việc chuyển tải so với ngôn ngữ.

Trình biên dịch hỗ trợ kiến trúc i386, Power (PC), Sparc, Arm9. Hỗ trợ Core OS (Cấp 1) là Windows (32/64/CE), Linux, FreeBSD (chỉ phiên bản x86) và Mac OS X. Cổng Netware (classic và libc) và OS/2 cũng đang trong chu kỳ phát hành thường xuyên.

Các thư viện cơ sở là sự kết hợp của TP và Delphi, cũng như một số đơn vị và lớp bổ sung riêng. Các phần cụ thể của Free Pascal thường tóm tắt những tính năng của hệ điều hành nhất định theo cách độc lập với nền tảng.

Yêu cầu

Kiến trúc x86

Đối với phiên bản 80x86, ít nhất phải có bộ xử lý 386, nhưng 486 được khuyến nghị. Phiên bản Mac OS X yêu cầu Mac OS X 10.4 trở lên, với các công cụ dành cho nhà phát triển được cài đặt.

Kiến trúc PowerPC

Bất kỳ bộ xử lý PowerPC nào cũng vậy. 16 MB RAM là bắt buộc. Phiên bản Mac OS cổ điển dự kiến ​​sẽ hoạt động với hệ thống 7.5.3 trở lên. Phiên bản Mac OS X yêu cầu Mac OS X 10.3 trở lên (có thể biên dịch cho 10.2.8 trở lên), với các công cụ dành cho nhà phát triển được cài đặt. Trên các hệ điều hành khác, Free Pascal hoạt động trên bất kỳ hệ thống nào có thể chạy hệ điều hành.

Kiến trúc ARM

16MB RAM là bắt buộc. Chạy trên bất kỳ cài đặt ARM Linux nào.

Kiến trúc Sparc

16MB RAM là bắt buộc. Chạy trên bất kỳ cài đặt Sparc Linux nào (solaris đang được thử nghiệm).

Giấy phép

Các gói và thư viện runtime có Library GNU Public License được sửa đổi để cho phép sử dụng những thư viện tĩnh khi tạo ứng dụng. Bản thân mã nguồn của trình biên dịch có GNU General Public License (Giấy phép Công cộng GNU). Các nguồn cho cả trình biên dịch và thư viện runtime đều có sẵn, trình biên dịch hoàn chỉnh được viết bằng Pascal.

4,25 👨 6.991
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Như Phúc
    Nguyễn Như Phúc

    3.2.2


    Thích Phản hồi 12:47 14/09