File LDIF là gì?

Một file có phần mở rộng LDIF là file LDAP Data Interchange Format được sử dụng bởi các thư mục Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Một ví dụ về việc sử dụng thư mục này là lưu trữ thông tin dùng cho mục đích xác thực người dùng, chẳng hạn như các tài khoản được liên kết với ngân hàng, máy chủ email, ISP, v.v...

Các file LDIF chỉ là những file plain text đại diện cho nhiều lệnh và dữ liệu LDAP. Chúng cung cấp một cách đơn giản để giao tiếp với một thư mục: Đọc, ghi, đổi tên và xóa các mục, tương tự như cách các file REG có thể được sử dụng để thao tác với Windows Registry.

Bên trong file LDIF là các bản ghi hoặc dòng văn bản riêng tương ứng với thư mục LDAP và những mục bên trong file. Chúng được tạo bằng cách xuất dữ liệu từ máy chủ LDAP hoặc xây dựng file từ đầu, thường bao gồm tên, ID, lớp đối tượng và nhiều thuộc tính khác nhau (xem ví dụ bên dưới).

Một số file LDIF chỉ được sử dụng để lưu trữ thông tin sổ địa chỉ cho các ứng dụng email hoặc phần mềm lưu trữ dữ liệu.

Cách mở file LDIF

Cách mở file LDIF

Các file LDIF có thể được mở với JXplorer và Active Directory Explorer của Microsoft. Mặc dù không miễn phí, nhưng có một chương trình khác hỗ trợ các file LDIF là LDAP Administrator của Softerra.

Windows 2000 Server và Windows Server 2003 có hỗ trợ tích hợp để nhập và xuất các file LDIF vào Active Directory thông qua một công cụ dòng lệnh có tên ldifde.

Vì các file LDIF chỉ là những file plain text, nên bạn cũng có thể mở và chỉnh sửa một file bằng ứng dụng Nofilead tích hợp trong Windows. Nếu bạn đang sử dụng máy Mac hoặc muốn có một tùy chọn khác cho Windows, hãy sử dụng trình chỉnh sửa văn bản miễn phí để thay thế.

Dưới đây là một ví dụ về hình dạng của file LDIF khi được mở trong trình chỉnh sửa văn bản. Mục đích của file LDIF cụ thể sau đây là thêm số điện thoại vào mục tương ứng với người dùng này.

dn: cn=John Doe, ou=Artists, l=San Francisco, c=US

changetype: modify

add: telephonenumber

telephonenumber: +1 415 555 0002

Mẹo: ZyTrax (link tham khảo: https://www.zytrax.com/books/ldap/ch8/#directives) là một tài nguyên tốt giải thích ý nghĩa của những từ này và các chữ viết tắt LDAP khác.

Phần mở rộng file LDIF cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu sổ địa chỉ. Nếu đó là những gì file LDIF của bạn đang chứa, thì bạn có thể mở nó bằng các loại ứng dụng như Mozilla Thunderbird hoặc Address Book của Apple.

Lưu ý: Có thể có nhiều chương trình bạn đã cài đặt hỗ trợ các file LDIF, nhưng chương trình được đặt làm chương trình mặc định không phải là công cụ bạn muốn sử dụng. Nếu đây là trường hợp của bạn, hãy xem tham khảo bài viết: 7 cách thay đổi các ứng dụng mặc định trong Windows.

Cách chuyển đổi file LDIF

Cách chuyển đổi file LDIF

NexForm Lite có thể chuyển đổi LDIF sang CSV, XML, TXT và các định dạng dựa trên văn bản khác, cũng như chuyển đổi những định dạng khác sang định dạng LDIF.

Một công cụ khác, ldiftocsv (link tham khảo: http://www.returnbooleantrue.com/2009/01/converting-ldifldap-data-into-csv-file.html), cũng có thể chuyển đổi các file LDIF sang CSV.

Nếu đang sử dụng chương trình như Mozilla Thunderbird, bạn có thể xuất sổ địa chỉ sang định dạng CSV mà không phải chuyển đổi file LDIF, chỉ bằng cách sử dụng tùy chọn CSV trong menu Tools > Export (thay vì LDIF).

Vẫn không thể mở file?

Nếu bạn vẫn không thể mở file của mình ngay cả sau khi thử các trình mở LDIF ở trên và cố gắng chuyển đổi file, vấn đề có thể rất đơn giản. Bạn có thể đã đọc sai phần mở rộng file và nhầm lẫn với file sử dụng hậu tố tương tự, nhưng không liên quan gì đến định dạng LDAP.

Một ví dụ là phần mở rộng file LDB được sử dụng cho file Microsoft Access Lock và file Max Payne Level. Một lần nữa, cả hai định dạng này đều không hoạt động giống như các file LDIF, vì vậy những chương trình ở trên không thể mở một trong hai loại file này.

Các file DIFF, LIF và LDM cũng tương tự như vậy. LDM có thể trông rất giống về cách đánh vần với phần mở rộng file LDIF, nhưng hậu tố đó được sử dụng cho các file VolumeViz Multi-Resolution Volume.

Nếu file của bạn không mở với các đề xuất ở trên, hãy kiểm tra xem bạn có đọc chính xác hậu tố không, sau đó nghiên cứu bất kỳ phần mở rộng file nào được gắn vào cuối file. Đó là cách dễ nhất để tìm hiểu định dạng của nó và chương trình nào có thể mở hoặc chuyển đổi nó.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 29/12/2019 08:07
51 👨 593
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản