Cách sử dụng Vim để mã hóa file văn bản trên Linux

Hầu hết chúng ta lưu giữ các ghi chú quan trọng, thông tin đăng nhập và những thông tin nhạy cảm khác trong các file văn bản. Tuy nhiên, sẽ không an toàn nếu giữ thông tin này ở dạng plain text. Một trong những cách để bảo vệ thông tin nhạy cảm là sử dụng mã hóa.

Nếu đang tìm kiếm một cách đơn giản và nhanh chóng để mã hóa file trong Linux, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa Vim. Vim có một số tính năng mã hóa file tích hợp cho phép bạn bảo mật thông tin nhạy cảm bằng nhiều phương pháp mã hóa khác nhau. Sau đó, chỉ một người có key phù hợp mới có thể truy cập file được mã hóa.

Hãy xem cách bạn có thể sử dụng Vim để mã hóa file văn bản trong Linux.

Cách mã hóa file bằng Vim

Để mã hóa file bằng Vim, trước tiên, hãy mở file đó trong trình chỉnh sửa bằng lệnh sau:

vim filename

Nếu một file có tên file được chỉ định không tồn tại, Vim sẽ tạo file đó. Bây giờ, hãy chuyển sang Insert mode bằng cách nhấn phím i và thêm văn bản bạn muốn đưa vào file.

Để mã hóa file, nhấn Esc để chuyển sang Command mode, nhập dòng sau và nhấn Enter:

:X
Mã hóa file bằng Vim
Mã hóa file bằng Vim

Vim sẽ hỏi bạn key mã hóa. Bạn sẽ phải nhập key hai lần.

Nhập key mã hóa
Nhập key mã hóa

Để lưu các thay đổi và thoát khỏi Vim, hãy nhập thông tin sau và nhấn Enter:

:wq

Điều này sẽ mã hóa file văn bản của bạn. Bạn có thể sử dụng lệnh cat để xác minh:

cat filename
Xem file được mã hóa
Xem file được mã hóa

Một cách khác để mã hóa file trong Vim là sử dụng lệnh sau:

vim -x filename 

Nó sẽ nhắc nhập key mã hóa. Nhập key hai lần để tránh bất kỳ lỗi đánh máy nào. Sau đó, chỉnh sửa file của bạn và khi bạn đã hoàn tất, hãy lưu và thoát khỏi Vim.

Thay đổi hoặc xóa key mã hóa

Để thay đổi key của file được mã hóa, hãy mở file trong Vim. Sau đó, nhập key mã hóa để truy cập nội dung. Trong khi ở Command mode, gõ:

:X

Nó sẽ yêu cầu bạn cung cấp key mã hóa. Nhập một key mới, rồi nhập lại lần nữa để xác nhận.

Để bỏ mã hóa, chỉ cần nhấn Enter hai lần mà không cần gõ bất kỳ phím nào. Sau khi hoàn tất, hãy đảm bảo bạn lưu các thay đổi bằng cách nhập:

:w
Bỏ mã hóa trong file Vim
Bỏ mã hóa trong file Vim

Bạn có thể sử dụng Vim để mã hóa/giải mã các file văn bản trong Linux thay vì sử dụng một công cụ mã hóa riêng biệt. Bạn cũng có thể giữ mật khẩu trong một file được mã hóa và sử dụng Vim làm trình quản lý mật khẩu. Tuy nhiên, lưu ý rằng các phương thức mã hóa như zip và blowfish do Vim cung cấp không mạnh. Bạn chỉ nên sử dụng blowfish2, một phương thức mã hóa mạnh hơn.

Bạn không cần phải là một chuyên gia về Vim để mã hóa các file của mình, chỉ cần tìm hiểu một số điều cơ bản và bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.

Thứ Ba, 10/01/2023 08:26
53 👨 190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux