Cách thay đổi đồng hồ màn hình khóa thành định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ trong Windows 10

Lock Screen là màn hình bạn nhìn thấy khi khóa PC (hoặc khi PC tự động khóa sau một thời gian bạn không sử dụng). Màn hình khóa cũng sẽ hiển thị khi khởi động, đăng xuất và không sử dụng trong một phút nhất định. Bạn sẽ cần phải loại bỏ màn hình khóa để có thể nhìn thấy màn hình đăng nhập và đăng nhập vào Windows. Người dùng có thể loại bỏ màn hình khóa bằng cách nhấn, dùng bàn phím hoặc bằng cách kéo nó lên bằng chuột.

Đồng hồ trên màn hình khóa hiển thị thời gian ở định dạng 12 giờ theo mặc định.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi định dạng thời gian trên màn hình khóa thành 12 giờ hoặc 24 giờ (hay còn gọi là giờ quân sự) trong Windows 10.

Thay đổi đồng hồ thành định dạng thời gian 12 giờ hoặc 24 giờ trên màn hình khóa cho người dùng hiện tại

Đây là màn hình khóa hiển thị lúc tài khoản người dùng khóa máy tính khi đăng nhập vào Windows 10.

Tùy chọn này sẽ chỉ ảnh hưởng đến tài khoản của bạn (người dùng hiện tại).

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Region.

2. Thực hiện bước 3 (12 giờ) hoặc bước 4 (24 giờ) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

3. Để thay đổi đồng hồ màn hình khóa thành định dạng thời gian 12 giờ cho tài khoản của bạn, hãy thay đổi định dạng thời gian cho Long time thành h:mm:ss tt và nhấn OK.

Thay đổi đồng hồ màn hình khóa thành định dạng thời gian 12 giờ cho tài khoản của bạn
Thay đổi đồng hồ màn hình khóa thành định dạng thời gian 12 giờ cho tài khoản của bạn

4. Để thay đổi đồng hồ màn hình khóa thành định dạng thời gian 24 giờ cho tài khoản của bạn, hãy thay đổi định dạng thời gian cho Long time thành HH:mm:ss và nhấn OK.

Thay đổi đồng hồ màn hình khóa thành định dạng thời gian 24 giờ cho tài khoản của bạn
Thay đổi đồng hồ màn hình khóa thành định dạng thời gian 24 giờ cho tài khoản của bạn

Thay đổi đồng hồ thành định dạng thời gian 12 giờ hoặc 24 giờ trên màn hình khóa mặc định

Bạn phải đăng nhập với quyền admin để thực hiện tùy chọn này.

Đây là màn hình khóa hiển thị khi hiện không có tài khoản người dùng nào đăng nhập vào Windows 10. Ví dụ, khi khởi động Windows.

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấp vào biểu tượng Region.

2. Thực hiện bước 3 (12 giờ) hoặc bước 4 (24 giờ) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

3. Để thay đổi đồng hồ màn hình khóa mặc định thành định dạng thời gian 12 giờ, hãy thay đổi định dạng thời gian cho Long time thành h:mm:ss tt, nhấp vào Apply, chọn tab Administrative và chuyển đến bước 5 bên dưới.

Thay đổi đồng hồ màn hình khóa mặc định thành định dạng thời gian 12 giờ
Thay đổi đồng hồ màn hình khóa mặc định thành định dạng thời gian 12 giờ

4. Để thay đổi đồng hồ màn hình khóa mặc định thành định dạng thời gian 24 giờ, hãy thay đổi định dạng thời gian cho Long time thành HH:mm:ss, nhấp vào Apply, chọn tab Administrative và chuyển đến bước 5 bên dưới.

Thay đổi đồng hồ màn hình khóa mặc định thành định dạng thời gian 24 giờ
Thay đổi đồng hồ màn hình khóa mặc định thành định dạng thời gian 24 giờ

5. Nhấp vào nút Copy settings.

Nhấp vào nút Copy settings
Nhấp vào nút Copy settings

6. Chọn hộp Welcome screen and system accounts, sau đó nhấn OK.

Chọn hộp Welcome screen and system accounts
Chọn hộp Welcome screen and system accounts

7. Nhấn OK.

8. Bạn có thể đóng Control Panel nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Ba, 17/11/2020 17:42
42 👨 2.454
0 Bình luận
Sắp xếp theo