Công thức VSCO, công thức chỉnh ảnh VSCO

Ứng dụng VSCO nổi tiếng trong ứng dụng chỉnh ảnh trên điện thoại khi bạn muốn có tấm ảnh màu sắc lạ, bắt mắt. Về cơ bản thì cách sử dụng VSCO chỉnh ảnh rất đơn giản, nhưng điểm quan trọng đó chính là công thức chỉnh màu để có thể làm nên được những bức hình ưng ý nhất. Dưới đây là một vài công thức chỉnh màu VSCO mà bạn có thể tham khảo sử dụng.

1. Công thức VSCO tone cam vàng

Bạn có thể sử dụng tone cam vàng này để sử dụng cho những bức ảnh ngoài trời, hoặc khi chụp ảnh selfie với công thức dưới đây.

Công thức VSCO tone cam filter C4:

 • Exposure: -4
 • Contrast: -3.5
 • Saturation: +1.5
 • Highlight: +6.5
 • Shadows: +9
 • Temperature: -1
 • Tint: +2.5
 • Skin Tone: -3

Công thức VSCO tone cam filter C9:

 • Filter: +8
 • Exposure: -0.5
 • Contrast: -1
 • Saturation: -1.3
 • Highlight: +3
 • Temperature: +1.5
 • Skin Tone: +0.8
 • Fade: +1

Công thức VSCO tone cam filter F2:

 • Filter: +8.8
 • Exposure: -1.6
 • Saturation: +2.1
 • Skin Tone: -3.7
 • Fade: +2.8

Công thức VSCO tone cam không filter:

 • Exposure: +2.6
 • Sharpen: +9.2
 • Saturation: +4.5
 • Tint: +6
 • Skin Tone: +6

Công thức VSCO tone cam không filter

2. Công thức VSCO tone vàng, vintage

Nếu bạn thích chút cổ điển thì có thể thử công thức dưới đây.

Công thức VSCO tone vàng filter 08:

 • Filter: +4.5
 • Exposure: -2.2
 • Contrast: -1.2
 • Sharpen: 7.9
 • Saturation: +1.2
 • Temperature: +1.6
 • Tint: -2.0

Công thức VSCO tone vàng filter L5:

 • Filter: +12
 • Exposure:
 • Contrast: -2.5
 • Sharpen: +2
 • Saturation: +2
 • Highlight save: +4.5
 • Temperature: -1.1

Công thức VSCO tone vàng đồ ăn filter V1:

 • Filter: +7
 • Exposure: +2.2
 • Saturation: +3.4
 • Highlight save: +5.5
 • Shadows: +6

3. Công thức VSCO tone xanh cỏ

Đặc điểm của tone xanh có đó là sẽ mang tới hình ảnh có hơi hướng tươi mát, trong trẻo.

Công thức VSCO đơn giản tone xanh lá filter V5:

 • Exposure: +1.4
 • Contrast: -2.3
 • Shadows: +2.8
 • Skin Tone: -6

Công thức VSCO tone xanh filter L4:

 • Exposure: +2
 • Contrast: +1
 • Sharpen: +4
 • Saturation: +2.6
 • Highlight: +4
 • Temperature: -1

Công thức VSCO tone xanh filter L8:

 • Filter: +12
 • Exposure: +2.6
 • Shadows: +4.2
 • Tint: -2.4
 • Skin Tone: -2.5

Công thức VSCO tone xanh không filter:

 • Exposure: +1
 • Saturation: +3
 • Contrast: -1.5
 • Highlight: +2.4
 • Shadows: +2.5

4. Công thức VSCO tone xanh đại dương

Nếu bạn chụp cảnh biển thì tone xanh đại dương này sẽ rất phù hợp.

Công thức chỉnh màu từ VSCO tone filter E3:

 • Exposure: +1.5
 • Saturation: +1.5
 • Highlight: +6
 • Shadows: +9
 • Temperature: -2
 • Tint: +5

Công thức VSCO tone xanh filter L4:

 • Filter: +12
 • Exposure: +2.3
 • Sharpen: +6.7
 • Shadows: +3.7
 • Temperature: +1.4
 • Tint: +3.5

Công thức VSCO tone xanh filter AL1:

 • Exposure: +2.5
 • Saturation: +1
 • Highlight: +8
 • Shadows: +4
 • Temperature: -2
 • Tint: +2

Công thức VSCO không filter:

 • Exposure: +2
 • Contrast: -4.5
 • Saturation: +3
 • Highlight: +7
 • Shadows: +3
 • Temperature: -0.5
 • Tint: +6

5. Công thức VSCO tone trắng

Công thức VSCO tone trắng sáng không filter:

 • Exposure: +3.3
 • Sharpen: +8.3
 • Saturation: +2.6
 • Temperature: +1.6
 • Tint: +6

Công thức VSCO tone trắng kem filter A10:

 • Exposure: +2
 • Contrast: -2
 • Saturation: +3
 • Highlight: +10
 • Shadows: +6
 • Tint: +3
 • Skin Tone: -4

Công thức VSCO tone trắng kem filter A10

Công thức VSCO tone trắng đơn giản filter V6:

 • Exposure: +1
 • Contrast: -1
 • Shadows: +2

Công thức VSCO tone trắng filter AL1:

 • Filter: +9
 • Exposure: +1
 • Contrast: +1
 • Saturation: -1.5
 • Highlight: +5
 • Shadows: +4.5
 • Temperature: -1.5
 • Tint: +1.5
 • Skin Tone: -6

6. Công thức VSCO tone sáng Hàn Quốc

Công thức màu VSCO tone sáng ảnh selfie filter E5:

 • Exposure: -2.5
 • Contrast: -1.1
 • Saturation: +1
 • Highlight: +4.5
 • Shadows: +3
 • Temperature: +1
 • Tint: +3
 • Skin Tone: -2

Công thức màu VSCO tone sáng ảnh selfie filter E5:

 • Exposure: -2.5
 • Contrast: -1.1
 • Saturation: +1
 • Highlight: +4.5
 • Shadows: +3
 • Temperature: +1
 • Tint: +3
 • Skin Tone: -2

Công thức màu VSCO tone sáng filter C6:

 • Filter: +9
 • Exposure: +2.3
 • Sharpen: +2.9
 • Saturation: +3.1
 • Shadows: +1.8
 • Temperature: +2
 • Tint: +1.5

Công thức VSCO tone sáng không filter:

 • Exposure: +1.6
 • Sharpen: +6.8
 • Saturation: +4
 • Temperature: +1.7
 • Tint: +4.5

7. Công thức VSCO tone Tây

Công thức VSCO tone Tây filter C4:

 • Filter: +10
 • Exposure: -2
 • Contrast: -3
 • Saturation: +1.5
 • Highlight: +4
 • Shadows: +1.5

Công thức VSCO tone Tây filter J1:

 • Filter: +8
 • Exposure: -1.5
 • Contrast: -2
 • Sharpen: +6
 • Highlight: +7.5
 • Temperature: -1
 • Skin Tone: -4

Công thức màu VSCO tone Tây filter U3:

 • Filter: +7.6
 • Exposure: -6
 • Contrast: -4.8
 • Saturation: -0.9
 • Highlight: +1.6
 • Shadows: +4.5
 • Grain: +1.5

8. Công thức VSCO tone lạnh

Công thức VSCO tone lạnh selfie filter U2:

 • Exposure: -5
 • Contrast: -4.5
 • Saturation: -1
 • Skin Tone: -3
 • Vignette: +8.5

Công thức VSCO tone lạnh filter 05:

 • Contrast: +1.5
 • Clarify: +2
 • Saturation: -6
 • Highlight: +2
 • Grain: +1.7
 • Fade: +1.5

Công thức VSCO tone lạnh filter HB2:

 • Exposure: -4
 • Highlight: +9
 • Shadows: +5.5
 • Skin Tone: -4
 • Grain: +3.5

9. Công thức VSCO tone nâu vintage

Công thức màu VSCO tone nâu trầm ảnh selfie filter C4:

 • Filter: +12
 • Exposure: -5.5
 • Contrast: -5.5
 • Saturation:-1
 • Highlight: +6
 • Shadows:+2
 • Skin Tone: -3.5
 • Grain: +1.5

Công thức màu VSCO tone nâu vintage filter A1:

 • Filter: +12
 • Exposure: -3.3
 • Contrast: -2.8
 • Saturation: +1
 • Highlight: +6.2
 • Shadows: +4.7
 • Temperature: +0.5
 • Tint: -0.7
 • Grain: -1.7

Công thức màu VSCO tone nâu trầm filter C5:

 • Exposure: -0.5
 • Contrast: -4.5
 • Saturation: +1
 • Skin Tone: -0.5
 • Fade: +6

Công thức màu VSCO tone nâu trầm filter A4:

 • Exposure: -1.5
 • Contrast: -2.3
 • Sharpen: +1
 • Saturation: +0.5
 • Highlight: +3
 • Grain: +3

10. Công thức VSCO tone xám trầm

Công thức màu VSCO tone xám filter AL1:

 • Filter: +12
 • Exposure: -5
 • Contrast: -1.7
 • Sharpen: +7.4
 • Saturation: -2.8
 • Highlight: +7.5
 • Shadows: +5
 • Vignette: +6.3
 • Grain: +2

Công thức màu VSCO tone xám filter AL1

Công thức màu VSCO tone xám filter HB2:

 • Filter: +12
 • Exposure: -1.5
 • Contrast: -6
 • Saturation: -1.5
 • Highlight: +10
 • Shadows: +8
 • Temperature: -1
 • Grain: +0.9

Công thức màu VSCO tone xám selfie filter Se3:

 • Filter: +9.5
 • Exposure: -2
 • Contrast: -6
 • Saturation: +2
 • Temperature: +1.5
 • Skin Tone: -4.5
 • Vignette: +6

Xem thêm:

Thứ Ba, 10/11/2020 14:31
52 👨 4.700
0 Bình luận
Sắp xếp theo