Có an toàn không khi ISP dùng router làm hotspot?

Trong những năm qua, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đã triển khai một dịch vụ đặc biệt cho khách hàng của họ. Nếu bạn sử dụng router do ISP cung cấp, nó cũng sẽ hoạt động như một hotspot (điểm truy cập) mà các khách hàng khác có thể sử dụng miễn phí.

Những người không phải là khách hàng có thể mua thời gian dùng Internet và sử dụng router như một hotspot thông thường.

Đổi lại, bạn cũng phải cho phép những người dùng khác của ISP sử dụng router của mình làm hotspot. Nhưng mọi người có thể làm chậm tốc độ Internet trong khi sử dụng hoặc tệ hơn, sử dụng nó cho mục đích xấu không?

Mọi người có thể rình mò trên WiFi của bạn không?

Với những người lạ kết nối với router, bạn có chắc rằng họ sẽ không tọc mạch về lưu lượng truy cập của bạn không? Mặc dù đúng là mọi người đang kết nối với router thông qua hotspot, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sử dụng mạng cá nhân của bạn.

Các router tiên tiến có khả năng phát sóng nhiều hơn một mạng. Khi router ở chế độ hotspot, nó phát sóng hai mạng cùng một lúc: Mạng cá nhân và mạng hotspot. Khi quét tín hiệu WiFi, bạn sẽ thấy hai SSID: Tên cá nhân của bạn và tên hotspot chung.

Mặc dù là hai mạng riêng biệt, cả hai đều đến từ router của bạn. Chỉ là mạng riêng của bạn đã tách ra khỏi lưu lượng truy cập hotspot. Như vậy, khi mọi người sử dụng hotspot trên router, họ sẽ không dùng chung một mạng với mạng riêng của bạn. Họ sẽ không thể truy cập vào máy tính và thiết bị trên mạng cá nhân, do đó, không cần phải lo lắng.

Mọi người có thể sử dụng hết băng thông của bạn không?

Ngay cả khi những người dùng khác đang sử dụng một mạng khác với bạn, thì đúng là tất cả các kết nối đều đi trên cùng một con đường từ nhà bạn đến ISP. Điều này không chỉ có nghĩa là những người dùng khác chia sẻ băng thông của bạn, mà còn có nghĩa là những người dùng đó sử dụng bất kỳ giới hạn dữ liệu nào bạn có.

ISP có thể tách lưu lượng bạn tạo ra khỏi lưu lượng do người khác tạo
ISP có thể tách lưu lượng bạn tạo ra khỏi lưu lượng do người khác tạo

Trước hết, ISP có thể tách lưu lượng bạn tạo ra khỏi lưu lượng do người khác tạo. Như vậy, ngay cả khi ai đó sử dụng hotspot để tải xuống các file, nó cũng không được tính vào giới hạn dữ liệu của bạn.

Tuy nhiên, băng thông là một câu chuyện khác nhau. Kết nối giữa router và ISP không tăng gấp đôi băng thông một cách kỳ diệu chỉ vì router có hai mạng!

Các ISP thừa nhận điều này và họ cho rằng lưu lượng riêng của bạn sẽ được ưu tiên hơn lưu lượng truy cập hotspot. Về cơ bản, nếu ai đó đang tải file bằng hotspot và bạn bắt đầu xem phim trên Netflix, ISP sẽ ưu tiên cho phim của bạn và giảm tốc độ tải của người dùng hotspot.

Như vậy, về mặt kỹ thuật, bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong khi sử dụng mạng riêng của mình. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn, bạn nên tắt tính năng này để có đủ băng thông cho mình.

Còn việc tải nội dung bất hợp pháp thì sao?

Những người kết nối với hotspot yêu cầu một tài khoản để sử dụng nó
Những người kết nối với hotspot yêu cầu một tài khoản để sử dụng nó

Những người kết nối với hotspot yêu cầu một tài khoản để sử dụng nó. Đây là tài khoản được liên kết với ISP để sử dụng miễn phí hoặc được tạo để người dùng có thể load thời gian dùng Internet đã mua lên đó. Như vậy, tất cả lưu lượng truy cập từ tài khoản đó được gắn với dữ liệu cá nhân của người đó.

Vì vậy, nếu ai đó sử dụng hotspot của bạn với ý đồ bất hợp pháp, lưu lượng truy cập của họ sẽ không được gán cho bạn. Thay vào đó, cuộc điều tra sẽ dẫn đến tài khoản mà người dùng đã sử dụng hotspot ở vị trí đầu tiên.

Thứ Sáu, 07/02/2020 16:04
52 👨 515
0 Bình luận
Sắp xếp theo