Cách cho phép/ngăn thiết bị đánh thức máy tính Windows 10

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cho phép hoặc ngăn các thiết bị đánh thức PC Windows 10 khỏi trạng thái Sleep hoặc Hibernate.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để thực hiện việc này.

Tùy chọn 1: Cho phép hoặc ngăn thiết bị đánh thức máy tính trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Thực hiện bước 3 (để cho phép) hoặc bước 4 (để ngăn thiết bị đánh thức máy tính) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

3. Để cho phép thiết bị đánh thức máy tính:

A) Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Danh sách tất cả các thiết bị hỗ trợ đánh thức máy tính từ bất kỳ trạng thái ngủ nào
Danh sách tất cả các thiết bị hỗ trợ đánh thức máy tính từ bất kỳ trạng thái ngủ nào

Bước này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách tất cả các thiết bị hỗ trợ đánh thức máy tính từ bất kỳ trạng thái ngủ nào.

Ghi lại tên thiết bị (ví dụ: "HID Keyboard Device") mà bạn muốn cho phép đánh thức máy tính.

powercfg -devicequery wake_from_any

B) Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter. Bạn có thể đóng Command Prompt khi kết thúc.

powercfg -deviceenablewake "Device Name"
Nhập lệnh vào Command Prompt
Nhập lệnh vào Command Prompt

Thay thế Device Name trong lệnh trên bằng tên thực của thiết bị.

Ví dụ:

powercfg -deviceenablewake "HID Keyboard Device"

4. Để ngăn chặn thiết bị đánh thức máy tính:

A) Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Bước này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách tất cả các thiết bị có thể đánh thức máy tính.

Ghi lại tên thiết bị (ví dụ: "HID Keyboard Device") mà bạn muốn ngăn đánh thức máy tính.

powercfg -devicequery wake_armed
Danh sách tất cả các thiết bị có thể đánh thức máy tính
Danh sách tất cả các thiết bị có thể đánh thức máy tính

B) Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter. Bạn có thể đóng Command Prompt khi kết thúc.

powercfg -devicedisablewake "Device Name"
Lệnh ngăn chặn thiết bị đánh thức máy tính
Lệnh ngăn chặn thiết bị đánh thức máy tính

Thay thế Device Name trong lệnh trên bằng tên thực của thiết bị.

Ví dụ:

powercfg -devicedisablewake "HID Keyboard Device"

Tùy chọn 2: Cho phép hoặc ngăn thiết bị đánh thức máy tính trong Device Manager

1. Mở Device Manager (devmgmt.msc).

2. Mở rộng mở danh mục thiết bị (ví dụ: Keyboards và nhấp đúp vào thiết bị (ví dụ: "HID Keyboard Device") mà bạn muốn cho phép hoặc ngăn không cho đánh thức máy tính.

Mở rộng mở danh mục thiết bị
Mở rộng mở danh mục thiết bị

3. Chọn hoặc bỏ chọn Allow this device to wake the computer tùy theo những gì bạn muốn và nhấn OK.

Chọn hoặc bỏ chọn Allow this device to wake the computer
Chọn hoặc bỏ chọn Allow this device to wake the computer

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Device Manager nếu muốn.

Thứ Bảy, 14/03/2020 11:24
3,73 👨 1.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10