Tải Indexer Diagnostic Tool cho Windows 10

Việc tìm kiếm trong Windows 10 không có độ tin cậy cao lắm. Tìm kiếm trong Start luôn là vấn đề đối với nhiều người dùng.

Windows 10 bao gồm một trình khắc phục sự cố tìm kiếm tích hợp để tìm và khắc phục các sự cố liên quan đến việc tìm kiếm và lập chỉ mục. Trình khắc phục sự cố này thực hiện khá tốt nhiệm vụ và thường xuyên khắc phục được sự cố.

Indexer Diagnostic Tool cho Windows 10

Indexer Diagnostic Tool cho Windows 10
Indexer Diagnostic Tool cho Windows 10

Indexer Diagnostic Tool là một tiện ích mới được Microsoft phát triển để giúp người dùng Windows 10 tìm và khắc phục các sự cố tìm kiếm. Người dùng đang chạy phiên bản 1809 trở lên có thể sử dụng Indexer Diagnostic Tool.

Indexer Diagnostic Tool không chỉ là một công cụ chẩn đoán. Công cụ này còn hiển thị trạng thái hiện tại của service Search Index, tổng số file được lập chỉ mục, việc sử dụng bộ lập chỉ mục theo giờ, ngày và tuần trước.

Indexer Diagnostic Tool không chỉ là một công cụ chẩn đoán
Indexer Diagnostic Tool không chỉ là một công cụ chẩn đoán

Tab Search is not working cho phép bạn nhanh reset hoặc khởi động lại dịch vụ tìm kiếm.

Nếu một file không hiển thị trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra xem file đó có được lập chỉ mục không. Để làm điều đó, hãy điều hướng đến tab “Is my file indexed?”, bấm vào nút Browse để chọn file, rồi bấm vào nút Verify. Bạn cũng có thể thêm các vị trí mới vào chỉ mục tìm kiếm bằng cách nhấp vào nút Add vào trong tab “What is being indexed?”. Tab này cũng có một tùy chọn để xóa các vị trí hiện tại khỏi chỉ mục.

Sử dụng các tab trong công cụ
Sử dụng các tab trong công cụ

Khi bộ lập chỉ mục tìm kiếm không hoạt động, bạn có thể sử dụng các công cụ trong tab Performance.

Tóm lại, đây là một công cụ phù hợp cho tất cả người dùng Windows 10. Microsoft có kế hoạch thêm các chức năng mới cho công cụ này trong thời gian tới.

Làm gì nếu gặp sự cố tìm kiếm hoặc lập chỉ mục?

Nếu gặp sự cố liên quan đến việc tìm kiếm hoặc lập chỉ mục, bạn nên build lại Search Index theo cách thủ công và sử dụng trình khắc phục sự cố Search and Indexing troubleshooter tích hợp được tìm thấy trên Settings > Update & Security > Troubleshoot trước khi dùng thử công cụ này.

Truy cập liên kết sau để tải xuống phiên bản mới nhất của Indexer Diagnostic Tool.

Thứ Năm, 12/03/2020 12:25
3,77 👨 2.708
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10