Cách cài đặt và thêm FFmpeg vào đường dẫn trong Windows 10/8/7

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để cài đặt FFmpeg đúng cách trong Windows, thêm FFmpeg vào đường dẫn Windows và xác minh cài đặt FFmpeg.

FFmpeg là một trong những phần mềm mã nguồn mở, miễn phí và phổ biến nhất để mã hóa và giải mã đa phương tiện. Bạn có thể sử dụng FFmpeg để chuyển đổi file video và âm thanh, tách file âm thanh, tải xuống video phát trực tuyến HLS, v.v... Điểm tốt nhất ở FFmpeg là bạn có thể thực hiện hầu hết những điều này bằng các lệnh đơn giản.

Nói tóm lại, FFmpeg rất tuyệt vời và mọi người dùng nên cài đặt FFmpeg trong Windows.

Trong hướng dẫn nhanh này, Quantrimang.com chỉ cho bạn cách tải xuống và cài đặt FFmpeg đúng cách trong Windows 10, 8 và 7.

Cài đặt FFmpeg trong Windows 10

Về lý thuyết, vì là một phần mềm portable, bạn không cần phải cài đặt FFmpeg để sử dụng nó. Tuy nhiên, bạn phải điều hướng theo cách thủ công đến thư mục FFmpeg trong Command Prompt để truy cập file ffmpeg.exe và thực thi các lệnh có liên quan.

Đây không phải là một vấn đề lớn, nhưng cũng không thân thiện với người dùng cho lắm. Để giải quyết vấn đề đó, bạn phải thêm FFmpeg vào đường dẫn Windows 10 bằng biến môi trường. Sau khi thêm, bạn có thể truy cập FFmpeg thông qua Command Prompt hoặc PowerShell từ bất kỳ thư mục nào.

Đây là cách để làm điều đó.

Tải xuống FFmpeg cho Windows 10

1. Để bắt đầu, hãy truy cập trang web chính thức và tải xuống bản build ổn định hiện tại của FFmpeg.

2. Sau khi tải xuống, giải nén nội dung trong file ZIP vào thư mục bạn chọn. Trong trường hợp ví dụ, tác giả trích xuất nó vào thư mục root của ổ C.

3. Đổi tên thư mục được giải nén thành "ffmpeg". Đổi tên là điều không bắt buộc nhưng sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn khi bạn thêm nó vào đường dẫn Windows.

Đổi tên thư mục được giải nén thành "ffmpeg"
Đổi tên thư mục được giải nén thành "ffmpeg"

Thêm FFmpeg vào đường dẫn Windows 10

4. Để thêm FFmpeg vào đường dẫn Windows 10, hãy tìm kiếm "Edit the system environment variables" trong menu Start và nhấp vào kết quả. Cửa sổ System Properties sẽ mở ra.

5. Chuyển đến tab Advanced và nhấp vào nút Environment Variables.

Nhấp vào nút Environment Variables
Nhấp vào nút Environment Variables

6. Chọn biến Path và nhấp vào Edit.

Chọn biến Path và nhấp vào Edit
Chọn biến Path và nhấp vào Edit

7. Nhấp vào New.

Nhấp vào New
Nhấp vào New

8. Trong trường trống, nhập C:\ffmpeg\bin và nhấp vào nút OK.

Lưu ý: Nếu bạn đã đặt thư mục FFmpeg trong thư mục hoặc ổ khác thì hãy thay đổi đường dẫn thư mục tương ứng.

Nhập C:\ffmpeg\bin
Nhập C:\ffmpeg\bin

9. Đây là giao diện trong cửa sổ Environment Variables chính. Nhấp vào nút OK để lưu các thay đổi.

Giao diện trong cửa sổ Environment Variables chính
Giao diện trong cửa sổ Environment Variables chính

10. Đóng cửa sổ chính lại.

Thêm FFmpeg vào đường dẫn Windows 7 hoặc Windows 8

Quy trình thêm FFmpeg vào đường dẫn Windows 7 tương tự như Windows 10 nhưng giao diện người dùng hơi khác một chút.

1. Mở menu Start, tìm kiếm "Edit System Environment Variables" và nhấp vào kết quả.

2. Tiếp theo, chuyển đến tab Advanced và nhấp vào nút Environment Variables.

3. Trong phần System Variables, tìm biến Path, chọn nó, nhấp vào nút Edit.

Trong phần System Variables, tìm biến Path
Trong phần System Variables, tìm biến Path

4. Đi đến cuối dòng trong trường Variable Value và thêm ;C:\ffmpeg\bin. Nhấp vào nút OK để lưu các thay đổi. Mỗi đường dẫn bạn thêm vào trường giá trị nên được phân tách bằng dấu ;.

Lưu ý: Nếu bạn đã lưu FFmpeg trong thư mục khác thì hãy thay đổi đường dẫn cho phù hợp.

Xác minh đường dẫn FFmpeg

Để kiểm tra xem FFmpeg có được thêm đúng cách vào đường dẫn Windows hay không, hãy mở cửa sổ Command Prompt hoặc PowerShell, nhập ffmpeg và nhấn Enter. Nếu mọi thứ suôn sẻ, bạn sẽ thấy chi tiết về FFmpeg như số phiên bản, cấu hình mặc định, v.v...

Xác minh đường dẫn FFmpeg
Xác minh đường dẫn FFmpeg
Thứ Ba, 12/05/2020 15:16
52 👨 6.449
0 Bình luận
Sắp xếp theo