Cách đặt DNS nameserver trong Ubuntu Server 18.04

Trong nhiều năm, bất cứ khi nào cần cấu hình DNS nameserver trong Linux, người dùng sẽ tìm đến /etc/resolv.conf. Một vài cài đặt đơn giản sẽ giúp máy tính của bạn vươn ra thế giới bên ngoài:

nameserver 8.8.4.4
nameserver 8.8.8.8

Nhưng, như tất cả mọi thứ khác, công nghệ luôn luôn phát triển. Các nhà phát triển luôn cố gắng thay đổi cách người dùng quản lý mọi thứ trong nhiều thập kỷ qua. Điều này đúng cho cả công nghệ mã nguồn mở.

Đó là trường hợp của DNS trên Ubuntu Server. Mặc dù file /etc/resolv.conf vẫn tồn tại, nhưng nó không còn là nơi bạn cấu hình cho DNS nameserver của mình nữa. Những thay đổi mạng tiếp tục ra mắt công chúng. Nhưng, công bằng mà nói, việc cấu hình DNS thực sự chưa hoàn thiện (ít nhất là không vĩnh viễn) trong file resolv.conf trong một thời gian khá lâu. Trong thực tế, trước Ubuntu 18.04, DNS nameserver đã được cấu hình trong /etc/network/interfaces. Trong file này, mục dưới đây sẽ giúp bạn vượt ra khỏi mạng LAN của mình:

dns-addresses 8.8.4.4,8.8.8.8

Đăng nhập vào máy chủ 18.04 và tìm file /etc/network/interfaces đó. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình tất cả những gì mình muốn, nhưng chúng sẽ không có hiệu lực. Tại sao ư? Đó là do Netplan, một yếu tố mới trên networking block của Ubuntu. Bây giờ, người dùng có thể cấu hình DNS nameserver thông qua Netplan.

Tại sao Canonical thực hiện thay đổi này? Theo các tài liệu chính thức, nguyên nhân là: Netplan đã được triển khai để đơn giản hóa các cấu hình mạng phức tạp, cũng như giải quyết một số hạn chế hiện tại của ifupdown. Netplan cung cấp định dạng cấu hình yaml đơn giản và đẹp mắt với sự hỗ trợ cho nhiều nhà cung cấp phụ trợ.

Nói cách khác, mọi thứ đã được đơn giản hóa (đặc biệt là khi xét về mức độ phổ biến của định dạng .yaml).

Cấu hình mới

Mặc dù nhiều người không thích thay đổi, nhưng việc chuyển sang Netplan chắc chắn là bước đi đúng đắn. Với thay đổi này, cấu hình mạng của người dùng được xử lý ở một vị trí duy nhất (mỗi interface có file cấu hình riêng). Các file cấu hình được tìm thấy trong /etc/netplan. Tên file sẽ ở dạng 01-netcfg.yaml. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của file này là phải được căn lề nhất quán (nếu không chúng sẽ không load được). Trong các file này, người dùng sẽ cấu hình tất cả các khía cạnh của network interface (bao gồm địa chỉ IP, cổng, DNS, v.v...). Đối với cấu hình DNS, điều này được thực hiện với hai dòng code. Ví dụ, nếu bạn sử dụng máy chủ DNS của Google, hãy nhập câu lệnh giống như trong hình bên dưới.

2 dòng code

Các máy chủ DNS được phân tách bằng dấu phẩy. Để giữ mọi thứ gọn gàng, bạn nên kết hợp các máy chủ có liên quan lại với nhau như trong hình bên dưới.

Nhóm

Tất nhiên, bạn cũng có thể đặt tất cả các địa chỉ máy chủ DNS trên một dòng.

Đặt trên 1 dòng

Miễn là chúng được phân tách bằng dấu phẩy hoặc thậm chí thêm dấu cách sau mỗi dấu phẩy.

Thêm dấu cách

Bây giờ, mọi thứ đã gọn gàng và dễ đọc hơn. Khi đã thực hiện thay đổi cấu hình xong, lưu và đóng file lại, rồi sau đó nhập lệnh sau:

sudo netplan apply

Cấu hình sẽ được đọc và sẽ có hiệu lực, miễn là nó ở dạng thích hợp. Nếu có gì đó không ổn, có thể thêm debug switch như sau:

sudo netplan --debug apply

Lệnh trên sẽ cung cấp tất cả đầu ra cần thiết để khắc phục sự cố cấu hình mạng.

Sửa lỗi

Cho dù bạn có muốn hay không, đây hiện là cách mạng Ubuntu được cấu hình. Hãy chắc chắn rằng bạn đang bắt kịp những thay đổi mới trong thế giới Ubuntu, nếu không, bạn sẽ ngày càng thấy thất vọng về lý do tại sao mạng của bạn liên tiếp gặp sự cố. Netplan ở đây để giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Sáu, 11/01/2019 10:10
51 👨 3.655
0 Bình luận
Sắp xếp theo