Cách truy cập phân vùng Windows mã hóa bằng Bitlocker từ Linux

Khi khởi động kép Windows và Linux

Có nhiều lý do người dùng muốn khởi động kép Windows và Linux. Phần lớn bạn ít gặp vấn đề trong quá trình sử dụng cả hai hệ điều hành này, tuy nhiên nếu có phân vùng Windows được mã hóa bằng BitLocker bạn sẽ khó truy cập vào các file của mình.

Có một khác để khắc phục vấn đề này đó là sử dụng công cụ Linux miễn phí được gọi là Dislocker. Bạn có thể sử dụng Dislocker để giải mã và mount phân vùng được mã hóa bởi BitLocker để có thể truy cập vào nó trong khi đang chạy Linux. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Dislocker để truy cập phân vùng bị mã hóa bởi BitLocker.

Cài đặt Dislocker

Dislocker có khả năng giải mã các phân vùng được mã hóa bởi BitLocker. Nó chuyển đổi chúng thành các phân vùng ảo, sau đó có thể được mount trên Linux và truy cập như bất kỳ phân vùng nào khác.

Cài đặt Dislocker

Nếu đang chạy trên các bản phân phối Linux dựa trên Debian hoặc Ubuntu, gồm cả elementary OS và Linux Mint, nhập lệnh sau trong terminal để cài đặt Dislocker.

sudo apt install dislocker

Tạo hai thư mục mount mới

Tạo hai thư mục trước khi bắt đầu giải mã. Thư mục đầu tiên cho dislocker-file, đây là “file” phân vùng NTFS ảo được Dislocker tạo ra trước khi bạn mount nó để truy cập. Thư mục thứ hai được dùng khi thực sự mount phân vùng được giải mã.

Tạo hai thư mục mount mới

Nhập các lệnh sau vào terminal để tạo thư mục bạn cần:

sudo mkdir -p /media/bitlocker
sudo mkdir -p /media/mount

Tìm phân vùng BitLocker

Bạn cần biết tên thiết bị của phân vùng cần giải mã để thông báo cho Dislocker giải mã nó. Sử dụng fdisk để liệt kê tất cả các phân vùng có sẵn.

Liệt kê tất cả các phân vùng có sẵn

Chạy lệnh sau:

sudo fdisk -l

Ghi lại tên thiết bị của phân vùng được mã hóa bằng BitLocker.

Giải mã phân vùng BitLocker

Bước tiếp theo là giải mã phân vùng. Để giải mã phân vùng, bạn cần cung cấp tên thiết bị của phân vùng BitLocker và mật khẩu sử dụng khi mã hóa phân vùng đó. Nhập lệnh sau:

sudo dislocker -V <devicename> -u <yourpassword> -- /media/bitlocker

Thay thế <devicename> bằng tên thiết bị của phân vùng mà bạn ghi chú trước đó. Thay thế <yourpassword> bằng mật khẩu BitLocker mà bạn đã sử dụng để mã hóa ổ đĩa của mình.

Nếu muốn giải mã volume ở dạng chỉ đọc, thêm tùy chọn -r:

sudo dislocker -r -V <devicename> -u <yourpassword> -- /media/bitlocker

Mount phân vùng

Bước cuối cùng là mount phân vùng để bạn có thể truy cập các file của mình. Sử dụng lệnh sau:

sudo mount -o loop /media/bitlocker/dislocker-file /media/mount

Bây giờ bạn có thể truy cập vào thư mục /media/mount trong trình quản lý file và có toàn quyền truy cập vào volume mã hóa trên Linux.

Mount phân vùng

Nếu muốn mount phân vùng chỉ đọc, thêm tùy chọn -r:

sudo mount -r -o loop /media/bitlocker/dislocker-file /media/mount

Bạn có thể mã hóa các phân vùng của mình trên Linux để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu của bạn trên nền tảng đó cũng được giữ an toàn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 11/06/2019 14:28
54 👨 1.070
0 Bình luận
Sắp xếp theo