Cách thêm nút nhắn tin trên Fanpage Facebook

Khi bạn tạo Fanpage Facebook sẽ có thêm tùy chọn sử dụng các hành động hiển thị trên Fanpage. Những nút hành động này sẽ giúp mọi người liên hệ với Fanpage của bạn nhanh hơn, hoặc thêm những thông tin khác. Trong bài viết này bạn sẽ biết cách thêm nút nhắn tin trên Fanpage Facebook, hoặc bất kỳ nút hành động tương tự nào. Khi đó người khác sẽ gửi tin nhắn cho Fanpage của bạn nhanh hơn.

Hướng dẫn thêm nút nhắn tin trên Fanpage máy tính

Bước 1:

Tại giao diện trên Facebook chúng ta sẽ truy cập vào những Fanpage mà bạn đang quản lý. Trong giao diện Fanpage người dùng nhấn vào Thêm nút để thêm các nút hành động.

Thêm nút cho Fanpage PC

Bước 2:

Lúc này hiển thị giao diện chọn các nút hành động để thêm cho Fanpage, bạn sẽ nhấn vào nút Gửi tin nhắn.

Chọn nút gửi tin nhắn cho Fanpage PC

Bước 3:

Tiếp đến bạn sẽ nhìn thấy giao diện thêm câu hỏi và tự trả lời tự động để hiển thị trong tin nhắn mà khách hàng khi nhấn vào nút Gửi tin nhắn.

Chúng ta có thể thêm nhiều câu hỏi trong giao diện này bằng cách nhấn Thêm câu hỏi để thêm câu hỏi. Điền xong thông tin thì nhấn Lưu.

Tạo câu hỏi nút gửi tin nhắn cho Fanpage PC

Hướng dẫn thêm nút tin nhắn trên Fanpage điện thoại

Bước 1:

Trước hết bạn cũng nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang rồi nhấn vào phần Trang Facebook.

Fanpage đang quản lý

Bước 2:

Sau đó người dùng sẽ nhấn vào Fanpage Facebook mà bạn muốn thêm nút nhắn tin. Trong giao diện Fanpage người dùng nhấn vào biểu tượng 3 chấm rồi chọn Chỉnh sửa nút hành động hiển thị ở bên dưới.

Bước 3:

Tiếp đến chúng ta sẽ nhấn vào Gửi tin nhắn để thêm nút tin nhắn trên Fanpage. Cuối cùng bạn cũng tiến hành tạo câu hỏi hiển thị trong tin nhắn trên Fanpage.

Thứ Năm, 14/07/2022 21:48
31 👨 560
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Facebook