Cách tạo công cụ chuyển đổi tiền tệ bằng Python

Chuyển đổi tiền tệ tại thời gian thực bằng tập lệnh Python cực kỳ đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo công cụ chuyển đổi tiền tệ bằng Python.

Chuyển đổi tiền tệ bằng Python

Open Exchange Rates là nhà cung cấp dữ liệu chứa thông tin về tỷ giá trao đổi tiền tệ trên khắp thế giới. Họ có một API mà bạn có thể dùng bên trong ứng dụng. Nó giúp bạn gửi yêu cầu lấy dữ liệu tỷ giá trao đổi cho các loại tiền tệ khác nhau. Thông tin này thường xuyên được cập nhật.

Bạn có thể dùng API trong tập lệnh Python để lấy thông tin tỷ giá và chuyển đổi tiền tệ.

Cách lấy token API từ Open Exchange Rates

Để dùng API trong tập lệnh Python, bạn cần một token truy cập. Bạn có thể trích xuất token này bằng cách đăng nhập tài khoản và tạo một token mới.

1. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản mới trên web Open Exchange Rates. Click Free Plan để tạo một tài khoản miễn phí:

Open Exchange Rates

2. Trong tài khoản của bạn, dùng menu bên trái để điều hướng tới trang App IDs:

ID ứng dụng

3. Mặc định, bạn đã có một App ID được tạo trên trang. Sao chép và lưu nó để dùng sau này vì đây là token truy cập cần để giao tiếp với API.

Cách dùng API token để lấy dữ liệu tỷ giá trao đổi

Bạn có thể dùng token trong tập lệnh Python để tạo truy vấn tới Open Exchange Rates API. Nếu chưa quen, bạn có thể tìm hiểu thêm về cách dùng Python trên Quantrimang.com.

1. Tạo một file mới tên currency-exchange-converter.py và nhập mô đun request ở phía trên cùng. Điều này cho phép bạn gửi các truy vấn tới API.

import requests

2. Lưu trữ App ID mà bạn đã lưu từ tài khoản Open Exchange Rates:

api_key = "App ID của bạn"

3. Lưu trữ endpoint được dùng để lấy thông tin tỷ giá chuyển đổi ngoại hối. Bao gồm khóa API để xác thực quyền truy cập của bạn với API:

url = f"https://openexchangerates.org/api/latest.json?app_id={api_key}"

4. Tạo truy vấn dữ liệu tỷ giá chuyển đổi và lưu phản hồi ở định dạng JSON:

response = requests.get(url)
data = response.json()

5. Bên trong phản hồi này bao gồm tỷ giá trao đổi, ở định dạng {'currency': 'rate'}. Ví dụ, {'AED': 3.67286, 'AFN': 88.978998, 'ALL': 108.421111}. Chúng là những thông tin liên quan tới tỷ giá cơ bản, mặc định tính bằng USD. Ví dụ, 1 USD bằng khoảng 3.67 AED. Lưu dữ liệu tỷ giá chuyển đổi này:

exchange_rates = data["rates"]

6. In các loại tiền tệ có sẵn cho người dùng:

available_currencies = ""
for currency in exchange_rates.keys():
  available_currencies += currency + ", "

# Xóa dấu phẩy và khoảng trắng ở cuối
available_currencies = available_currencies[:-2] 

print("Available currencies: " + available_currencies)

Cách chuyển đổi số lượng người dùng yêu cầu

Dùng dữ liệu tỷ giá để chuyển đổi một số lượng tiền từ đơn vị này sang đơn vị khác.

1. Yêu cầu người dùng nhập tiền gốc của họ và tiền họ muốn chuyển đổi:

from_currency = input("Nhập tiền tệ gốc: ").upper()
to_currency = input("Nhập tiền tệ mục tiêu: ").upper()

2. Yêu cầu người dùng nhập số lượng tiền họ muốn chuyển đổi:

amount = float(input("Nhập số lượng muốn chuyển đổi: "))

3. Tính số lượng cho tiền tệ mới:

original_amount = amount / exchange_rates[from_currency]
converted_amount = original_amount * exchange_rates[to_currency]

4. In kết quả:

print(f"{amount} {from_currency} = {converted_amount} {to_currency}")

Cách chạy tập lệnh Python

Bạn có thể chạy tập lệnh Python bằng một dòng lệnh hoặc terminal.

1. Trong một dòng lệnh, điều hướng tới vị trí bạn đã lưu file Python. Nếu đó là desktop, lệnh của bạn trông sẽ như sau:

cd C:\Users\Sharl\Desktop

2. Cài đặt mô đun requests để tập lệnh Python có thể nhận diện nó.

pip install requests

3. Chạy tập lệnh Python bằng lệnh python:

python currency-exchange-converter.py

4. Nhập số tiền của bạn, theo sau là đơn vị tiền bạn muốn chuyển đổi.

5. Nhập số lượng tiền muốn đổi. Tập lệnh này sẽ hiện số lượng đã chuyển đổi như sau:

Python tạo công cụ đổi tỷ giá ngoại hối thành công

Giờ bạn có thể dùng Open Exchange Rates API để lấy dữ liệu cập nhật tỷ giá ngoại hối. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Sáu, 10/03/2023 16:39
51 👨 317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Python