Cách tạo bảng thông báo ứng dụng iPhone

Hiển thị icon ứng dụng

Các ứng dụng trên iPhone khi có thông báo mới sẽ hiển thị trên màn hình khóa, kèm khung ngang hiển thị nội dung của thông báo. Tinh chỉnh ShortLook cho thiết bị iOS 11 jailbreak lại tạo kiểu thông báo độc đáo hơn, khi hiển thị giao diện các icon ứng dụng nào có thông báo mới trước tiên.

Theo đó khi có thông báo, một giao diện nền đen xuất hiện kèm theo thông báo của ứng dụng đó. Khi nhấn vào màn hình, giao diện thông báo mặc định sẽ hiển thị lại như cũ.

Hướng dẫn tạo thông báo mới iPhone

Bước 1:

Hiện tại tinh chỉnh ShortLook được bán với giá 3.99USD. Nếu bạn muốn trải nghiệm trước có thể truy cập vào repo https://repo.xarold.com/pack/shortlook.

Bước 2:

Sau khi cài đặt xong người dùng truy cập vào Setting rồi chọn ShortLook để tiến hành thay đổi thiết lập. Trong giao diện mới này bạn sẽ có nhiều tùy chỉnh chính để sử dụng.

  • Enabled: Bật tắt tinh chỉnh.
  • Show Contact Photos: Hiển thị ảnh liên hệ thông báo.
  • Translucent background: Bật hoặc tắt nền mờ đen.
  • Thanh Timeout: Chọn khoảng thời gian hiển thị thông báo ShortLook.
  • Resume Sleep unless Acknowledged: Quay lại chế độ Sleep trừ khi thông báo được ShortLook xác nhận.
  • Use Anemone Icons: Sử dụng biểu tượng trong Anemone nếu có dùng các bộ theme của Anemone.

Kích hoạt tinh chỉnh Tùy chọn tinh chỉnh

Sau khi kích hoạt các tùy chọn mà bạn muốn sử dụng, bảng thông báo sẽ được áp dụng ngay trên thiết bị. Chúng ta sẽ hình dung thông báo hiển thị như thế nào qua ảnh dưới đây.

Hiện thông báo Nội dung thông báo

Nền đen sẽ bao phủ màn hình thiết bị và biểu tượng ứng dụng kèm nội dung thông báo bên dưới. Nếu có thông báo mới đến tinh chỉnh sẽ tự động kích hoạt và hiển thị thông báo như vậy. Chạm vào thiết bị để bật màn hình thì giao diện thông báo mặc định sẽ hiển thị như cũ.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 05/11/2018 22:34
51 👨 540
0 Bình luận
Sắp xếp theo