Cách tách cột ngày, tháng, năm làm 3 cột khác nhau trên Excel

Chia thành các số liệu tách biệt

Khi xử lý dữ liệu ngày tháng trên Excel, bạn sẽ thường cần thực hiện yêu cầu tách cột ngày, tháng, năm ra ba cột khác nhau, hoặc chuyển ngày, tháng, năm sinh từ số sang dạng chữ… Để thực hiện những yêu cầu này rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng những hàm cơ bản trên Excel như hàm YEAR, hàm DAY và kết hợp các hàm thời gian để có thể chuyển thời gian thành dạng chữ. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn bạn cách tách ngày, tháng, năm thành 3 cột riêng biệt và chuyển thời gian thành dạng chữ.

1. Tách ngày, tháng, năm Excel thành 3 cột riêng biệt

Bước 1:

Chúng ta nhập ngày tháng vào trong bảng Excel. Để tách ngày thành cột riêng biệt tại cột Ngày ô C2 bạn nhập công thức =DAY(B2) rồi nhấn Enter.

Hàm lấy ngày

Sau đó chúng ta sẽ được kết quả là ngày tách riêng. Kéo kết quả ô đầu tiên xuống những ô còn lại trong cột Ngày để hiện hết kết quả.

Cột Ngày riêng biệt

Bước 2:

Tại cột Tháng, bạn nhập công thức =MONTH(B2) và cũng nhấn Enter để thực hiện công thức.

Tách tháng riêng biệt

Được kết quả ở ô đầu tiên cũng kéo xuống những ô còn lại để hiện đầy đủ cột Tháng.

Cột Tháng

Bước 3:

Tiếp đến tại ô đầu tiên của cột Năm nhập công thức =YEAR(B2) và nhấn Enter để thực hiện.

Tách năm riêng biệt

Và kết quả cũng sẽ được cột Năm tách riêng như hình.

Cột Năm riêng biệt

Lưu ý với bạn đọc, trong trường hợp bạn thực hiện hàm DAY mà báo lỗi #VALUE là do định dạng ngày tháng trên máy tính bị lệch so với ngày tháng trên Excel. Bạn đọc tham khảo bài dưới đây để sửa lỗi.

Lỗi VALUE hàm thời gian Excel

2. Chuyển ngày, tháng, năm từ số sang chữ Excel

Bước 1:

Tại ô muốn chuyển ngày, tháng, năm từ số sang chữ bạn nhập công thức =“ ngày ”&DAY(B2)& “ tháng ”&MONTH(B2)&” năm ”&YEAR(B2) như hình dưới đây, rồi nhấn Enter.

Công thức đổi ngày, tháng từ số sang chữ

Bước 2:

Kết quả chúng ta sẽ được dãy số ngày tháng bằng chữ như hình dưới đây.

Ngày tháng bằng chữ Excel

Thao tác tách thời gian trên Excel thành những cột riêng biệt cũng không khó khăn với người dùng. Bạn chỉ cần nhập công thức DAY, MONTH và YEAR ứng với từng cột thời gian riêng biệt là xong.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 30/05/2018 17:23
45 👨 167.134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel