Cách sửa file sources.list trên Kali Linux

Sự cố về file sources.list thường xuất hiện sau khi cập nhật Kali Linux. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn đọc chi tiết cách sửa file sources.list trên Kali Linux.

Khắc phục kho lưu trữ mặc định

Đầu tiên, sau khi cài đặt một Kali Linux mới hoàn toàn, sources.list counte chỉ có kho lưu trữ là

123## Regular repositories
deb http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
deb http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free

Nếu bạn cố gắng, nó có thể cập nhật một vài ứng dụng, còn nếu bạn thử cài đặt một ứng dụng mới thì tới 90% nó sẽ không thể thực hiện được và sẽ có một thông báo như thế này xuất hiện:

E: Unable to locate package

Chỉnh sửa /etc/apt/sources.list

Cách đơn giản nhất là chỉnh sửa /etc/apt/sources.list

Loại bỏ hoặc nhận xét mỗi dòng với # ở phía trước và thêm dòng sau đây trong của sổ terminal:

leafpad /etc/apt/sources.list

Sau dòng lệnh này, màn hình sẽ xuất hiện:

Màn hình mới xuất hiện

Bây giờ, hãy loại bỏ các dòng lệnh cũ và thêm dòng mới vào.

Repo cho các phiên bản Kali Linux

  • Đối với người dùng Kali Linux 1.x, hãy sử dụng repo bên dưới:

(Đừng cập nhật thêm cho Kali 1.0, thay vào đó hãy nâng cấp lên Kali 2016 mới)

123456## Regular repositories
deb http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
deb http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free
## Source repositories
deb-src http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib
deb-src http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free
  • Đối với Kali Linux 2.0 - Kali Sana, sử dụng repo dưới đây:

(Bạn vẫn có thể nhận được bản cập nhật cho Kali Sana nhưng không còn lâu nữa đâu. Vì vậy, hãy nâng cấp lên Kali 2016.1)

123456# Regular repositories
deb http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib
deb http://security.kali.org/kali-security sana/updates main contrib non-free
# Source repositories
deb-src http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib
deb-src http://security.kali.org/kali-security sana/updates main contrib non-free
  • Đối với Kali Linux 2016 - Kali Rolling, sử dụng repo dưới đây:
123deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free
# For source package access, uncomment the following line
# deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free
  • Với Kali Linux 2017.1 sources.list sử dụng repo dưới đây:
1deb http://repo.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

Cuối cùng, lưu và đóng file lại.

Cài đặt mới, cập nhật và nâng cấp bản cài đặt Kali của bạn

Dùng lệnh sau:

1apt-get clean && apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get dist-upgrade -y

Kali Rolling Repository

Ngược lại với dev-kali, kali-rolling dự kiến ​​sẽ có chất lượng tốt hơn bởi vì nó được quản lý bởi một công cụ đảm bảo khả năng cài đặt của tất cả các package chứa trong đó. Công cụ này sẽ chọn các package được cập nhật từ lệnh-dev và sao chép chúng vào kali-rolling chỉ khi chúng đã được xác minh là có thể cài đặt được.

Nếu bạn vẫn còn có bất kỳ thắc mắc nào về việc cập nhật, hãy đọc bài Cách cập nhật Kali Linux và sửa lỗi khi cập nhật.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 16/11/2018 13:33
3,73 👨 7.983
0 Bình luận
Sắp xếp theo