Sửa lỗi "No Application Found" trong Ubuntu Software

Ubuntu Software Center là một tiện ích để cài đặt, mua và gỡ bỏ phần mềm trong Ubuntu, một phần chính trong quá trình xử lý phần mềm tổng thể của hệ điều hành này.

Không thể tìm ứng dụng từ Universe Repository trong Ubuntu Software

Khi tìm kiếm các ứng dụng không phải Snap (ứng dụng từ Universe Repository) trong tiện ích Ubuntu Software (phiên bản 20.04), bạn luôn nhận được thông báo No Application Found.

Ubuntu Software trong Ubuntu 20.04 thực sự là Snap Store. Hiện tại, bạn không thể tìm kiếm và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào ngoài các gói Snap thông qua tiện ích này.

Thông báo No Application Found khi tìm kiếm các ứng dụng không phải Snap trong tiện ích Ubuntu Software
Thông báo No Application Found khi tìm kiếm các ứng dụng không phải Snap trong tiện ích Ubuntu Software

Khắc phục lỗi "No Application Found" trong Ubuntu Software

Một cách giải quyết cho vấn đề này là cài đặt lại Gnome Software cũ, là phần mềm mặc định trong các bản phát hành Ubuntu trước đó và có giao diện người dùng giống hệt.

1. Mở Terminal bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím hoặc bằng cách tìm kiếm “terminal” từ menu ứng dụng.

Mở Terminal
Mở Terminal

2. Khi Terminal mở ra, hãy chạy lệnh để cài đặt Gnome Software:

sudo apt install gnome-software
Cài đặt Gnome Software
Cài đặt Gnome Software

3. Sau khi cài đặt, hãy refresh bộ nhớ cache của gói hệ thống thông qua Software Updater hoặc bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt update
Refresh bộ nhớ cache của gói hệ thống
Refresh bộ nhớ cache của gói hệ thống

4. Cuối cùng, khởi chạy Gnome Software từ menu ứng dụng, tìm kiếm và cài đặt bất kỳ ứng dụng nào bạn muốn!

Khởi chạy Gnome Software từ menu ứng dụng
Khởi chạy Gnome Software từ menu ứng dụng

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Chủ Nhật, 27/09/2020 06:18
54 👨 2.075
0 Bình luận
Sắp xếp theo