Cách sử dụng Copilot trong PowerPoint

Khi thêm Copilot vào Microsoft Office 365 thì bạn sẽ có thể tận dụng Copilot để hỗ trợ làm việc với các ứng dụng văn phòng, như dùng Copilot trong PowerPoint chẳng hạn. Copilot sẽ giúp bạn thêm ý tưởng sáng tạo cho slide nội dung PowerPoint, hay sửa lại những nội dung chưa ổn trong slide thuyết trình của bạn. Dưới đây là hướng dẫn dùng Copilot trong Copilot trong PowerPoint.

Hướng dẫn dùng Copilot trong PowerPoint

Bước 1:

Tại giao diện PowerPoint chúng ta nhấn vào biểu tượng Copilot để hiển thị giao diện của công cụ. Tiếp đến bạn nhấn vào Create a presentation, rồi nhập chủ đề slide muốn thực hiện hoặc có thể dùng micro để thu giọng nói.

Nhập xong nội dung rồi nhấn vào biểu tượng gửi để gửi yêu cầu với Copilot.

Dùng Copilot trong PowerPoint

Bước 2:

Ngay sau đó Copilot tiến hành tạo nội dung cho slide mà bạn muốn. Kết quả, bạn sẽ có một slide cơ bản với một vài trang trình bày có hình ảnh và văn bản sử dụng một bố cục và theme đồng nhất.

Slide tạo bằng Copilot trong PowerPoint

Bước 3:

Để thêm trang slide vào nội dung, tại giao diện Copilot bạn nhấn vào Add a slide about rồi bên dưới nhập nội dung trang slide muốn thêm là gì.

Nội dung trang slide muốn thêm bằng Copilot

Bước 4:

Copilot sẽ thêm một slide mới sau slide hiện tại. Chúng ta vẫn có thể di chuyển thứ tự slide trong bài thuyết trình của mình nếu muốn.

Slide mới thêm trên PowerPoint

Bước 5:

Tại một slide thuyết trình, để thêm ảnh thì bạn nhập nội dung ảnh cần thêm trong slide số thứ tự bao nhiêu, hoặc thêm vào slide bạn đã chọn hiển thị trên giao diện.

Thêm ảnh vào slide

Bước 6:

Để tóm tắt slide thuyết trình, bạn chỉ cần nhấn Summarize this presentation và gửi cho Copilot.

Tóm tắt slide trên PowerPoint

Ngay sau đó Copilot tạo bản tóm tắt bài thuyết trình cùng với các trích dẫn từ bài thuyết trình để bạn có thể tham khảo thông tin.

Nội dung tóm tắt slide trên PowerPoint bằng Copilot

Ngoài ra khi nhấn vào biểu tượng View Prompt như hình, bạn còn có thêm những lựa chọn sử dụng Copilot.

Tùy chọn xem lời nhắc Copilot

Thứ Năm, 15/02/2024 22:21
31 👨 312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft PowerPoint