Cách kết hợp hàm Vlookup với hàm Left

Tách các giá trị để tìm chính xác

Trong Excel khái niệm hàm kết hợp hoặc hàm lồng vô cùng quen thuộc với những ai thường xuyên phải xử lý số liệu ở mức nâng cao hơn, trong đó có hàm Vlookup kết hợp hàm Left. Khi kết hợp 2 hàm này, hàm Left sẽ tiến hành tách các giá trị để lấy phần bên trái, sau đó hàm Vlookup tìm kiếm thông tin mà bạn cần nhanh chóng và chính xác hơn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng kết hợp hàm Vlookup với hàm Left trong Excel.

Cách tìm kiếm giá trị bằng hàm Vlookup với hàm Left

Cú pháp hàm Vlookup

Hàm dùng để tìm kiếm giá trị của một cột nào đó.

Cú pháp hàm là =Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup].

Trong đó:

 • Lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm.
 • Table_array: Bảng giá trị để dò để ở dạng địa chỉ tuyệt đối cần có dấu $ phía trước.
 • Col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.
 • Range_lookup: Phạm vị tìm kiếm, True hoặc 1 (dò tìm tương đối), Flase hoặc 0 (dò tìm tuyệt đối).

Lưu ý, với giá trị lookup_value ấn F4 3 lần, đối với giá trị table_array ấn F4 1 lần.

Việc dùng F4 sẽ giúp bạn rất nhiều:

 • F4 nhấn 1 lần: Để có giá trị tuyệt đối, cố định cột và dòng cố định dòng.
 • F4 nhấn 2 lần: Để có giá trị tương đối cột và tương đối dòng, nghĩa là cố định dòng không cố định côt.
 • F4 nhấn 3 lần: Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột, nghĩa là cố định cột nhưng không cố định dòng.

Cú pháp hàm Left

Hàm Left dùng để cắt các ký tự bên trái của một chuỗi ký tự.

Cú pháp hàm dùng = LEFT(text, n).

Trong đó:

 • Text là chuỗi ký tự muốn tách.
 • N là số ký tự muốn tách tích từ bên trái.

Ví dụ hàm Vlookup với hàm Left

Chúng ta sẽ làm với bảng dữ liệu như hình dưới đây.

Trước hết chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách thức sử dụng của hàm Left và hàm Vlookup trên Excel. Bạn sẽ sử dụng hàm Left để lấy Mã ngành từ cột Lớp.

Bảng số liệu Excel

Bước 1:

Tại cột Mã ngành ô B4 nhập công thức = LEFT(A4,3) để lấy 3 ký tự bên trái của ô A4.

Hàm Left lấy ký tự

Bước 2:

Nhấn Enter và chúng ta sẽ được ký tự Mã ngành là CN1 được cắt từ chuỗi ký tự Lớp CN12. Mã ngành ở Bảng 1 tương tự như ở Bảng 2. Đồng thời chúng ta sẽ thấy ký tự hàm fx ở ô đã chèn công thức Left.

Ký hiệu hàm Excel

Bước 3:

Hãy kéo công thức ở ô B4 xuống những ô còn lại, công thức hàm Left sẽ tự động được sao chép và kết quả Mã ngành sẽ được điền tự động.

Sao chép công thức hàm

Bước 4:

Tiếp đến ô C4, nhập công thức hàm Vlookup là =VLOOKUP($B4,$F$4:$G$7,2,0). Trong đó:

 • $B4 là giá trị dùng để tìm kiếm ở cột Mã ngành.
 • $F$4:$G$7 là vùng dữ liệu tra cứu ở Bảng 2 với tên Mã ngành hoàn chỉnh.
 • 2 là thứ tự cột cần giá trị trong vùng dữ liệu ở đây là cột Ngành ở Bảng 2.
 • 0 là phạm vi tìm kiếm tuyệt đối.

Hàm Vlookup

Bước 5:

Khi nhấn Enter, người dùng sẽ được kết quả tên ngành là Công nghệ tương ứng với Mã ngành đã thiết lập.

Kết quả hàm Vlookup

Bước 6:

Nhưng làm như vậy sẽ khá mất thời gian, chúng ta sẽ tiến hành kết hợp 2 hàm là Vlookup và hàm Left với nhau. Tại ô D4 nhập công thức =VLOOKUP(LEFT(A4,3),$F$4:$G$7,2,0) và nhấn Enter.

Nghĩa là chúng ta sẽ thay giá trị dùng để tìm kiếm $B4 thành LEFT(A4,3).

Kết hợp hàm Vlookup và Left

Bước 7:

Khi nhấn Enter chúng ta cũng sẽ được kết quả là tên Ngành ở đây là Công nghệ.

Hàm Vlookup và hàm Left

Cuối cùng bạn chỉ cần kéo xuống bên dưới đây hoàn thành phần tên Ngành là xong.

Kết quả kết hợp Vlookup và Left

Nhìn chung cách kết hợp hàm Vlookup với hàm Left trên Excel rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm hàm Left với các ký tự muốn lấy của một vùng ký tự, sau đó khoanh vùng dữ liệu cần lấy kết quả theo hàng dọc. Với việc kết hợp như vậy, chúng ta chỉ cần nhập công thức trong một lần mà thôi.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Ba, 24/04/2018 21:44
31 👨 4.953
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Microsoft Excel